Friday, Apr 18th
Headlines:
Kumirira kunyengwa- Kanda shoko wega PDF Print E-mail
Thursday, 03 May 2012 08:10

naKingstone Mapupu

MURUME anofungei kana musikana akaenda kwaari achimuudza kuti anomuda — achimukanda shoko rerudo?
Kazhinji kacho murume kana mukomana anongofunga kuti musikana uyu ipfambi yemakoko.
Nechikonzero chokuti patsika dzechivanhu, munhurume — MURUME BEDZI — ndiye anonzi ane mvumo kana kodzero yekukanda shoko rerudo kumunhukadzi waanoda kuti azova mudiwa wake.
Asi mazuva ano zvinhu zvasanduka — kwava nevakadzi vanonyenga varume pasina kunyara.

Zviya zvakare zvekuti musikana anokwanisa kunge achichiva mukomana asi achishaya kuti osvitsa sei shoko rerudo zviri kuenda zvichipera — vamwe vevasikana vave nezvivindi zvekusvitsa ivo shoko.
Kwete kungoperera pakutswinya ziso, kunyemwerera kana kamufambiro.
Chirongwa cheTishamwaridzane chinobuda muKwayedza svondo roga-roga chaita mukurumbira nokuda kwevanhu — zvose vakadzi nevarume — vanotsvagana, vamwe vachitosvika pakuroorana. Ava vano“kechana” kuburikidza nenharembozha dzavo dzavanotumira kuTishamwaridzane.

“Ndiri musikana ane makore 24, ndinoenda kuchechi uye ndakadzikama. Ndinotsvaga mukomana asati amboroora kana murume ane mwana mumwe chete uye asingadhakwe kuti andiroore. Nhamba dzangu dzinoti . . .,” mumwe musikana achangobva kunyorera kuTishamwaridzane achidaro.
Asi kune vamwewo vanonyara kukanda shoko — vaya vanonzi nevamwe vakasaririra, vasiri kufambirana nenguva.
Ava ndivo vakaita semumwe mukadzi wekuGokwe, nyakunyorera kuna Tete Chipangamazano svondo rapera pashure achiti varume havasi kumunyenga zvekuti ave kutonetseka nazvo. Iye ari kutonetseka sezvo achizviti akadzikama — zvisinei kuti anoshanda mubhawa — asi varume havasi “kumucheuka”.

Achinge atora gwara rave kuteverwa nevamwe, hazvimunetse, anongokandawo shoko rerudo kumurume waanoda.
Vamwe vanoti “hapana asina muromo, rudo nderwe vaviri saka mukomana kana musikana anokwanisa kungoti “ndinokuda”.
“Ndezvekusaziva kuti musikana akanyenga mukomana onzi ipfambi. Ko iye akange achinyara kundisvitsa shoko ini ndichimunzwira shuga, ndongonyarara? Ndinomuudza,” akadaro mumwe musikana wekuNorton uyo akangozviti anonzi Tanya.
Kwayedza yakazvitsvaga kuruzhinji:
Shepherd Muchenje (27) wemuHarare anoti zviya zvekunzi varume bedzi ndivo vanotsvaga rudo kuvakadzi zvakapera kare.

“Zvinhu zviri kuitika zvikuru. Tinotonzwa vamwe varume vachititaurira kuti ‘ndanyengwa nemukadzi nhingi’,” akadaro Shepherd.  
Mashoko ake akatsinhirwa naTafadzwa Muchenje (28) uyo akati vakadzi vanonyenga varume vawanda.
“Izvi zvinoitwa nevasikana vasina kuroorwa, madzimai makuru chaiwo akawanikwa nevamwewo vasina varume. Pamwe kwava kusanduka kwetsika dzedu,” akadaro Tafadzwa.
Varume vaviri ava vanoshandira makombi ekuMbudzi uye vanoti madzimai nevasikana vanoita tsika iyi ndevaye vasingade kuburitsa mari yekombi nemabhazi — vachizobhadhara nerudo.
“Mukaenda panomira vanhu vanoenda kuSA apa munonzwa vatyairi vemotokari duku nemarori vachitaura kuti vakanyengwa ivo vozongobvumawo vadyira.

“Vana vechikoro vasikana vane dambudzikowo iri zvakare nekuti vanoda kukwira mabhazi pachena ivo vachipihwa mari nevabereki  vavo,” akadaro Tafadzwa.
“Mukadzi anokunyenga haukwanise kumuroora sezvo uchingomutora sepfambi. Chokwadi ungabvise pfuma here pakadai?”
Spencer Dee Chemusanga (28) wekuMhondoro anoti vaoneswa nhamo nekunyengwa nevakadzi vevanhu, madzimai asina kuroorwa pamwechete nevasikana.
“Kune madzimai arasa hunhu. Taiziva varume tichinyenga madzimai izvo zvasanduka, tave kutonyengwa. Unogona kutanga uchambonzvenga-nzvenga kudzimara wazoda,” akadaro Spencer.
Anoti vamwe vevakadzi vanoita izvi vanotoguma vakupa mari yekuti uvaroore nezvimwe zvipo zvakasiyana.

Murume akaramba nezita rake apo ainge akamirira mabhazi anoenda kuMasvingo paMbare akati: “Vamwe vanonyenga varume vakadzi veshoroma, dziya shangwiti dzisina nguva nemadzimai adzo nokuda kwekufunga mari kana kuti vanenge vachidanana nemasekiritari avo. Mukadzi wemunhu akadai anosvika pakukanda shoko kumukomana wemugadheni chaiye. Kana kunyenga mufudzi wemombe papurazi anozviita. Chaanenge achishaya ibonde. Zvino chikomana chinofudza mombe chingaramba ‘madhamu’? Basa rinoperaka.”
Lorisa Zhou (25) uyo anoshanda mubhawa kuChitungwiza anoti ichokwadi kuti mamwe madzimai vave kunyenga varume.
“Zvinoitika, maitiro oga anoratidza kuti mukadzi anoda murume uyu. Asi chikonzero ndechekuti varume vashoma kune madzimai.
“Mukadzi ukanyenga murume haumbofa wakaroorwa naye sezvo vachikutora sepfambi,” akadaro Lorisa.

Mumwe musikana wekuGlen Norah, uyo akaramba kuti zita rake riburitswe, anoti haambofa akanyarara kana aona murume waanoda. “Kupedza gore ndichiona munhu wandinoda? Kutsvira mudundundu? Ndinomutaurira chete kuti ‘ndinokuda’ totoswera tave kupisa rudo.”
Treatmore Marora (30) wemuHarare anoti vanotomboramba — sezvinoitwawo nevanhukadzi — kana vanyengwa nevakadzi, vozobvuma nekufamba kwenguva apo vanoramba vachinyengetedzwa.
“Nyaya yekubvisa pfuma hapana nekuti ini ndinenge ndakanyengwa nemukadzi wacho. Saka munozoona kuti vamwe vanozobatsirana nemurume kutsvaga mari yacho,” akadaro Treatmore.
Precious Madamombe (33) wekwaMurehwa akati ichokwadi kuti vamwe vakadzi vave kupfimba varume.

“Vamwe vakadzi havachada kumirira kunyengwa. Hanzi nyika yava nemikana yakaenzana pakati pevarume nevakadzi. Imwe nguvawo zvinokonzerwa nekuwandisa kwakaita vakadzi kudarika varume,” akadaro Precious.
Anoti zvimwe zviri kukonzeresa tsika iyi kushandiswa kwedandemutande reFacebook.
“Kana isu madzimai tave kunyenga varume zvinorevaka kuti ndisu tave-kutsvaga pfuma yekuroora?” akadaro Precious.
Mai Lainah Zingwanga (31) vekuBocha, kwaMutare vanoti ichokwadi kuti vamwe vakadzi vave kunyenga varume pachena, pasina kunyara.
Vanoti uku kurasika kwechivanhu.

“Pachivanhu hazvikurudzirwe. Zvino iwe mukadzi ukanyenga murume imba yacho ichanzi kudii? Chivanhu chaenda kumawere!” vakadaro Mai Zingwanga.
Vamwewo vakadzi vakataurwa navo vakati iye akaunza mutemo wekuti murume ndiye oga anonyenga ndiyani?
“Wakanyorwa papi mutemo uyu tigouverengawo? Bumbiro idzva remutemo riri kuitwa tinoda kuti isu semadzimai nevasikana tipihwe mikana mikuru yekusarudzawo varume vatinoda tichitovanyenga ‘feya’,” akadaro mumwe akangozviti anonzi Isabel.
Mumwe akavedzera achiti nyaya iyi ndiyo inokonzera mamwe madzimai ekune dzimwe nyika dzakabudirira kunotenga mbeu yevarume yekuti vabate pamiviri sezvo vanenge vachishaya varume.
Christine Ramero (27) wekuGlendale anoti nekuwanda kwakaita vakadzi, varume ngavaite madzimai  maviri maviri kuti vakadzi vose vakwanisewo kuwana varume.

“Zvave kutinetsa semadzimai kuti tigare tisina varume nekuti kuti mudzimai ave nechiremerera anofanirwa kuva nemurume mumba,” akadaro Ramero.
Lewis Nyamhepo (40) wekuMt Darwin akati uyu mukana mukuru wevarume vaye vanotya kunyenga vakadzi.
“Tine varume magwara vasingagone kuti kumukadzi ndinokuda, vazowana zvino mukana  wekungodyorera vakadzi vavanoda,” akadaro.
Akati murume akasatora matanho ekukanda shoko kumukadzi anenge apa zviratidzo zvekuti anomuda anoguma onzi “ibharanzi”.
Vamwewo vakadzi vanonzi vanongoita zviratidzo zvekuti murume aone kuti ari kudiwa.

“Muromo handiwo bedzi unosvitsa shoko. Zvimwe zviito zvinodarika kutaura nemuromo. Iwe unotozviona kuti apa ndiri kukandwa shoko, wozongopedzisa nyaya yacho,” akadaro mumwe murume wemuHarare.   
Mukuru wesangano reZinatha, Professor Gordon Chavhunduka, vanoti pachivanhu mudzimai akangopfimba murume patova nechipfambi.
“Chokwadi kunzwa kuti muroora wangu ndiye akatanga kunyenga mwanakomana wangu, chinouya kwandiri inyaya yekuti ipfambi,” vakadaro Dr Chavhunduka.
Vaya vanhukadzi vanofugura marokwe mumigwagwa vachikwezva verume inonzi imwe nzira yekukanda nayo shoko rekunyenga murume.-Kwayedza


 

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links