Sunday, Apr 20th
Headlines:
Mbavha yekuba tsanga yoreurura; hanzi ndine shavi rekuba PDF Print E-mail
Thursday, 08 August 2013 10:27

naShamiso Kufaruwenga
MURUME wekubatwa nemhosva yekuba tsanga dzekurukisa tsero akaudza dare reChitungwiza Magistrates’ Courts kuti ane shave rasekuru vake avo vaive mbavha yemakoko uye

akazoba tsanga idzi mushure mekunge atadza kupaza pamba paaida kuba.

 

Muchuchusi Edmund Ndambakuwa akaudza dare iri kuti nemusi wa6 Chikunguru gore rino, Henry Maposa (30), panguva dzemambakwedza, akasvetuka gedhi repamba paGodfrey Mukonowenzou panhamba 4949 Unit O, Seke.

 

Akazotenderera pachivanze apa semunhu ane chaaitsvaga achinyahwaira uye haana kuziva kuti Mukonowenzou ainge amuka ari mumba.

 

Mukonowenzou akazonzwa mutsindo wemunhu pamwe neruzha rwekugwedebudzwa kwezvinhu panze.

 

Paakabuda panze, akaona Maposa ndokumuvhundutsira kuti asiye tsanga dzaainge atsiga asi mbavha iyi yakamurwisa ichibva yatiza netsanga dziya ichisiya manyatera ayo pamba apa.

 

Muchuchisi Ndambakuhwa akati izvi zvakashamisa Mukonowenzou uyo akangosara arere nemanhede mushure mekutsvingwa ndare naMaposa.

 

Mukonowenzou akakwanisa kucherechedza chiso chaMaposa semunhu anozivikanwa nembiri yekuba muChitungwiza.

 

Nyaya iyi yakazomhan’arwa kumapurisa Maposa ndokusungwa.

 

Mukonowenzou akaudza dare kuti tsanga dzake dzakabiwa idzi aida kunopa amai vake kumusha kuti varuke tsero dzokushandisa uye ainge adzitenga US$150.

 

Maposa paakabvunzwa nedare kuti sei akaba tsanga idzi, akati aive neshavi rasekuru vake vaiitawo zvekuba iro risingamutendere kubva panzvimbo asina chaatora.

 

“Ndinobvuma, ndakaba hangu asi handina zvandaigona kuita, ndine shavi rekuba.
“Handikwanise kubva panzvimbo ndisina kuba, ndikashaya chinhu chaicho kana kadhende ndinongotora nokuti ndizvo zvandiri.

 

“Ndaida kuba mumba asi ndakatadza kuvhura gonhi, saka pandakada kuti ndiende ndingori mawoko shavi rakabva randibata nesimba ndokuba tsanga kunyangwe ndaive ndisina chandainyatsodzidira.

 

“Dare ngarinzwewo tsitsi pamwe ndikambonamata zvingaite naniwo hazvo,” akadaro Maposa.
Mutongi Kudakwashe Jarabini akati Maposa aifanira kugara mujeri kwemwedzi mina nekuti mhosva yekupaza pamba nechinangwa chekuda kuba ihuru.

 

Mutongi akati zvakare pakupa mutongo uyu dare rakange risingatarise kuti mweya hwai waituma munhu kuti apare mhosva asi kuti udzamu hwemhosva inenge yaparamurwa.

 

 

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links