Friday, Apr 18th
Headlines:
Mukadzi otongwa neye chingochani PDF Print E-mail
Friday, 09 December 2011 13:13

naMuchaneta Chimuka
MUKADZI ane makore 19 ekuberekwa akamiswa pamberi pedare reChitungwiza Magistrates’ Courts achitarisana nemhosva yekupinda pabonde nekasikana kemakore gumi nemana kwemakore mashanu.

Mutongi wedare iri, Godfrey Unze Moyo, akati musungwa Sharon John wekuSt Mary’s, Chitungwiza adzoke kudare nomusi wa23 Ndira gore rinouya uye akamubvisisa bhera reUS$50.
Muchuchisi Henry Muringani akati Sharon ari kutongwa nemhosva yekubata-bata muviri wekamwana aka kanove muvakidzani nenzira yezvinyadzi (aggravated indecent assault).
Akati hunhu hwakashata uhwu anonzi akatanga kuhuita mugore ra2005 kusvika hwazobuda pachena gore rapera.
Mwana uyu anonzi akange achienda kuchikoro kupuraimari apo mudzimai uyu aigaromudaidza achimukumbira kuti vageze vose.
Panguva iyi ndipo panonzi aimuradzika pasi akatarisa mudenga iye achibva aenda pamusoro pake achiita sekunge murume nemukadzi vari pabonde.
Anonzi aitaurira mwana uyu kuti amubate mazamu ake achiita sezvinoitwa neavo vanorezvana vari pabonde.
Mune dzimwe nguva Sharon anonzi aiita kuti mwana uyu aone mafirimu ezvepabonde obva atora mukana uyu wekuenda nemwana uyu kubhedhuru kwevabereki vake.

Anonzi ainosvikomubvisa mbatya orara zvekare pamusoro pake kwemaminitsi 40.
Rimwe zuva mudzimai uyu anonzi akaenda pamusoro pemwana uyu achibva apinza zvigunwe zvake munhengo yake yakavandika zvekuti akanzwa kurwadziwa asi haana waakataurira.
Anonzi akabva apihwa chikafu nembatya naSharon sevhara muromo.
Izvi zvinonzi zvakaramba zvichiitika kusvika mugore ra2011 apo mwana uyu akange ave muGrade 7, panove paakazomira kuenda kumba kwemusungwa uyu.
Sharon anonzi akaramba achikumbira mwana uyu kuti aende kunogeza naye asi akatangisa kuramba sezvo kuita uku kwakange kusingamufadzi.
Aanonzi akazotaurira mumwe anonzi mudzimai Getrude Marowa nomusi wa17 Mbudzi gore rino anove akazotaurira amai  vake nyaya iyi ichibva yamhan’arwa kumapurisa.
Mwana uyu akavhenekwa nachiremba uye matsamba akabvako akaburitswa mudare seumbowo.
Dare rakayambirisa Sharon kuti asavhiringane nevafakazi uye kuti arambe achigara panhamba yaakapa dare kusvikira kutongwa kwenyaya iyi kwapera.-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links