Blogs

1 month ago | May 22, 2020

Tishamwaridzane

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona ...

3 months ago | March 27, 2020

Covid-19: Maticha otenda President

MASANGANO anomiririra varairidzi ari kupembedza danho rakatorwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa rekuti zvikoro ...

Rodza njere nemadimikira

MUKUVAVARIRA kuti tipinde mugoho repamusoro, tinobata mativi ose kuti tigadzire hwaro hwakakura hwekugadzirira bvunzo. ...

Ndokusaka vakakurirwa

TINOENDERERA mberi nekupedzisa nzira dzinoshandiswa nevatema kuti vakunde vachena muhondo yeChimurenga. Mubvunzo uyu ...

Misambo yemutauro

SVONDO rino tichaita chidzidzo chiri maererano nemhando dzakasiyana-siyana dzemisambo yemutauro. Muchasiirwa basa ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti derere. Mhando yederere iri rinonzi rechipudzi.

3 months ago | March 26, 2020

‘Bvisai mari yekunyora bvunzo’

SANGANO rinorwira kodzero yedzidzo yemwanasikana, reTag A Life, rinoti Hurumende inofanirwa kuderedza kana kubvisa ...

4 months ago | March 20, 2020

Tishamwaridzane

YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE: CHIRONGWA chino ndeche vanhu vari pachokwadi avo vari kutsvaga shamwari (penpals) ...

Kuti vatema vakunde . . .

Nzira dzinoshandiswa nevarwi vehondo yeChimurenga kuti vange vachikunda vachana.

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Uswa hwenyati ndehuri pamuromo, huri mudumbu inofa nahwo. Zvainoreva: Usavimbe nezvausina. ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zvichakubatsira kugadzirira bvunzo

REGAI timbosiya zvebvunzo dzegore rinouya tinangane nevari kunyora gore rino apo tinoda kukudubura zviri mugapu kuti ...

Mhinduro yezvimiso

SVONDO rapfuura takakusiirai basa rokuita tichiti mushandise zvimiso zvakanaka pakandima kadiki katakakupai.

4 months ago | March 12, 2020

Tishamwaridzane

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 26, ndotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 25. Nhare yangu 0785 500 736.

Chishona chakanaka

Vana vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Ziva

Mhinduro yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nhunzi.

Grade 7: Zvimwe zviri mubvunzo dza2021

Regai tipendere chirongwa chemabandiko ezvidzidzo zvichanyorwa mugore riri kutevera kunova kekutanga muZimbabwe. Vari ...

O-Level: Chiturabefu nechimiso

Svondo rino tichaita chidzidzo chiri maererano nekushandisa zvimiso zvechiturabefu nechimiso.