Denhe Reruzivo

3 weeks ago | August 2, 2019

Zvinodzidzwa mumitambo

PAMITAMBO yevechidiki iri mubhuku iri, sarudza mishanu chete ugojekesa matambirwo ayo, uye zvayaidzidzisa vana. [25]

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chatiza gumbo, musoro waona. Kuti munhu unoita chimwe chinhu, panenge pane chaunenge waona ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti hosho.

Nyaya iri mubhuku

NDINE chivimbo chekuti vazhinji venyu makatsvaga bhuku ratiri kuongorora rinonzi Gona reChimurenga mukariwana. Zvino ...

4 weeks ago | July 26, 2019

Tsigirai vechidiki: VP Mohadi

MUTEVEDZERI wemutungamiri wenyika Vice President Kembo Mohadi vanokurudzira vemakambani nemamwe masangano kuti vatsigire ...

Vana vakaremara vovakirwa chikoro

SANGANO rinomiririra kodzero dzevabereki vane vana vakaremara mitezo, reZimbabwe Parent of Handicapped Children ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti derere. Vamwe vanoti gusha uye mhando yederere riri pamufananidzo ...

Tsumo nemadimikira namukanya

NGANO Mhinduro yesvondo rapera: Kurera imbwa nemukaka, mangwana inofuma yokuruma. Kana ukaitira munhu zvakanakisisa, ...

Nhoroondo yemunyori

SVONDO rino tichatanga kuita ongororo yebhuku reuvaranomwe idzva rinonzi Gona ReChimurenga. Bhuku iri rakanyorwa naMoses ...

Detembo rekutenda

UCHISHANDISA nhetembo dzemadzinza, budisa padzinodetembwa nezvidavado zvinoshandiswa madziri. [25]

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zvikamu zviri murondedzero

PATASVIKA tava kuziva zvinodiwa nemhando dzerondedzero, asi zvakakosha kuti tiite dzokorodzo pamusoro pemamiriro akaita ...

1 month ago | July 19, 2019

Vopihwa mabhuku ezveutano

SANGANO reRotary Club of Harare rinoti rakazvipira kusimudzira zvidzidzo zvamachiremba nanamukoti munyika muno izvo ...

Delta yonunura zvikoro kuChimanimani

KAMBANI yeDelta Corporation yakapa zvigaro 1 000 nemadhesiki 540 zvinokosha $400 000 — kuburikidza nesangano reZimbabwe ...

Mayunivhesiti hokoyo!…Musakwidze mari: Murwira

HURUMENDE iri kuyambira vemayunivhesiti kuti vasangokwidza mari zvisina tsarukano uye pasina mvumo.

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mhiripiri.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Rondedzero dzine hudzamu

MUCHIRONGWA chevhiki ra05 Chikunguru 2019 ndakavimbisa kuti ndaizodzoka ndichipedzisa bandiko rerondedzero. Nemhaka ...

A-LEVEL ― Ugo hwamadzinza avashona

TINOPEDZISA mhinduro yemubvunzo watakatanga kuita svondo rapeera unoti;