Denhe Reruzivo

3 months ago | January 4, 2019

Zvinoitwa nevatambi

Munyaradzi Gunduza NDEZVIPI zvinoitwa nevatambi vanotevera zvinoita kuti mutambo Kereke Inofa ufambire mberi? (a) Gift ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gurokuro. Vamwe vanoti bukumuro kana kuti humbu – goiter pachiRungu.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Hapana chekumirira apa

Ticha Danga ZVIPO zvakaita kudirwa munguva yeKisismusi uye mbatya itsva dzikapfekwa haikona zvekutamba. Iyo mimhanzi ...

Tsumo nemadimikira namukanya

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gurokuro. Vamwe vanoti bukumuro kana kuti humbu – goiter pachiRungu.

4 months ago | December 28, 2018

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti man’a. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Zvawakawana ndizvo zvatovepo

Ticha Danga KUMIRIRA kwatakanga takaita kuya kwasvika kwamvura yacheka makumbo. Goho redu rakabuda zvekuti mumasvondo ...

Zvidzidzo zveupenyu

NYORA zvidzidzo zvishanu zveupenyu zvawakawana mumutambo Kereke Inofa uchitsigira nezvinoitika mumutambo uyu. [25]

Mamwe mabasa anoitwa nengano

Munyaradzi Gunduza NGANO mutambo waitambwa pakati pasarungano navateereri. Chimwe chinangwa chengano chaive ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

4 months ago | December 21, 2018

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti makwati. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Hove dzinokwira dzine muronga.

Zvinovaka pakati, magumo engano

SVONDO rino tinopedzisa mamiriro engano. Pakati:

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

4 months ago | December 14, 2018

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kuvira.

Tsumo nemadimikira namukanya

 Mhinduro yesvondo rapera:

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Mazwi anoreva zvakafanana

Ticha Danga TAVA kuita iya yokuti tigadzire nhava dzedu kuti dziteramire nekuti nguva yapera. Tava kusvika apo tinenge ...

Zvinoitwa naMwenje

Munyaradzi Gunduza NDIANI waungati mutambi mukuru muna Kereke Inofa? Tsigira nezvinhu zvisere zvaanoita mumutambo uyu. [25]

Mavambo engano

MAVAMBO: Ngano dziri muboka reuvaranomwe hwemutaurwa, uye dzakaumbwa nezvikamu zvitatu zvinoti mavambo, pakati uye ...