Denhe Reruzivo

5 months ago | October 12, 2018

– zviwanikwa zvezimbabwe –

Shona: TSERE Ndebele: Insele English: Honey Badger naJuliet Sharon Tom TSERE imwe yezvisikwa zvinozivikanwa pasi rose ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chaza masikati charamba ndima, chaza usiku charamba hope. Dambudziko kana chinhu chinoitika ...

Kereke vanhu

Munyaradzi Gundaza MUSORO wekuti Kereke Inofa unodudzirwa sei mumutambo uyu? Tsigira mhinduro yako nezviitiko zvishanu. [25]

Grade 7: Mitupo, zvidawo namadzinza

Ticha Danga KWATAKABVA mitunhu, anodaro mumwe muimbi. Kuti tizosvika patiri nhasi uno, tikacheuka shure kwatabva tinoona ...

O’Level-Kuda Muhonndo: Kuda anoda Chimurenga

Munyaradzi Gunduza VANHU vepamba pavanaKuda vanoda hondo chaizvo zvinoita kuti vapate musha vasingadi kuwana chavaitaura ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

6 months ago | October 5, 2018

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kukurunga kana kuti kukodzonga.

Zviwanikwa zvezimbabwe

Shona: GUDO / BVENI / DIRO Ndebele: Indwangu English: Baboon Juliet Sharon Tom KANA muri muZimbabwe, gudo, bveni kana ...

Grade 7: Ramba uchiita gadziriro yebvunzo

Ticha Danga KANA Zhizha raswedera, miti inoita pfumvudza kuyeuchidza vanhu kuti nguva yava kuda kukwana yekuvhurika ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chiri mumoyo chiri muninga. Chinhu chiri mumwoyo wemunhu hachigone kuonekwa kana kuzivikanwa. ...

Zvikoro zvobatsirwa nemichina

Rumbidzayi Ngwenya SANGANO reZimbabwe Chapter of the Forum for African Women Educationalists (FAWEZI) svondo radarika ...

Bumbiro idzva redzidzo: Zvidzidzo zveJunior School

naChiremba VAVARIRO yedzidzo yeJunior School kuwaridza hwaro hwakakwana, hwakasimba hwedzidzo yose inenge ichazodzidzwa ...

Zvinhu zvekuyemura

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa mhinduro yemubvunzo watakatanga svondo rakapera wakanzi;

A-LEVEL — KUDA MUHONDO:Zvinorwadza vanhu vatema

Munyaradzi Gunduza ZVINHU zvinoita kuti vanhu vatema vaende kuhondo nevachena:

6 months ago | September 28, 2018

Kuda oda zvehondo

Munyaradzi Gunduza MHENENGURO yekudyidzana kwemusoro webhuku nerungano. Musoro webhuku iri unotsigirwa nevatambi ...

Mupurisa werudo nematiketi ekutadzirwa

NDINE shungu dzekuziva kuti nyaya dzevanonyorera kuchirongwa cheTishamwaridzane dzinozopera sei. Varipo vamwe ...

– bumbiro idzva redzidzo – Dzidzo yeInfant School 2

naChiremba ZVIMWE zvidzidzo zveInfant zvatisina kuzotaura nezvazvo zvinosanganisira izvi: Physical Education (P.E.) Ichi ...

Oda zvekumurume

Munyaradzi Gunduza SARUDZA nhetembo imwe chete iri muna Rukuvhute yawakayemura. Zvino chijekesa zvawakayemura zvacho ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Mamiriro emwaka yegore

Ticha Danga HUTSANZI hwaMusikavanhu hunobuda zvakare pachiitiko chakakosha chinoitika gore rega uye zvisingashanduki. ...