Blogs

1 month ago | January 17, 2020

Zvokuita kana kwaita mafashamu

Mafashamu asati atanga: Garai makangwarira. Ongororai nzvimbo yamuri. Inzwai zvinobuda paWeather Report paterevhizheni ...

2 months ago | January 10, 2020

Vodzidza pachena…BEAM yobhadharira vana 1 miriyoni mari ...

Kuda Bwititi ZVIZVARWA zvemuZimbabwe izvo zvinoshaya zvichawaniswa rubatsiro rwakawedzerwa mugore ra2020 urwo ruchaona ...

Utsinye hwaCindy kuna vamwene

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa madingindira anobuda mumutambo uyu. Hutsinye: Cindy anoburitswa aine hutsinye ...

Mhinduro dzeNzwisiso

Munyaradzi Gunduza SVONDO rapfuura takaita mibvunzo yenzwisiso nepfupiso zvaibva pamepu yaive nemusoro wakanzi Zimbabwe ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Zvikoni zvikoni, mimba haibve negosoro. Tsananguro: Zvikoni izwi rinobva pane rekuti kukona ...

Tishamwaridzane

NDINE makore 25, ndinodawo shamwarikadzi yekuvaka nayo imba asati ambozvara uye ane makore 18 kusvika 24. Ari pamushonga ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti zizi. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Zizi – ...

2 months ago | January 9, 2020

Zvokuita kana kwaita mafashamu

Mafashamu asati atanga: Garai makangwarira. Ongororai nzvimbo yamuri. Inzwai zvinobuda paWeather Report paterevhizheni ...

2 months ago | January 3, 2020

Tsika, magariro zviri mumutauro

BEMBERA PADARE naWedzerai Nhemachema SVONDO rino, rinova rechinomwe kubva patavamba chikuva chino, tinoda kutarisa ...

ChiShona chakanaka

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Madingindira ari mumutambo

Munyaradzi Gunduza MADINGINDIRA anobuda mumutambo uyu: Hukama: — Hukama hunoburitswa sechinhu chinosunganidza vanhu ...

Nzwisiso yemepu

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tichaongorora mepu. Kana uri mudzidzi wefomu yekutanga kusvika yechina, wakasununguka ...

Tishamwaridzane

NDIRI murume ane makore 33, handina chirwere uye ndotsvaga mudzimai wekuroora akatendeka ane makore 19 kusvika 30. ...

2 months ago | December 27, 2019

Kisimusi: Farai kwete kufarisa

Vanyori veKwayedza VERUZHINJI nevamwe vane mukurumbira muZimbabwe vari kupemberera zororo reKisimusi vachiita ...

Chishona chakanaka

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Kisimusi inoda mazondo

NYAMA yemazondo ine kudya kunodiwa semapuroteni ayo anovaka muviri nekusimbisa tsinga sedzemusana. Svondo rino Tatenda ...

Vodya nyama ine Anthrax…Vamwe vanhu vave kurwara…l ...

Muchaneta Chimuka VANHU vekwaChikwaka, kuGoromonzi, kudunhu reMashonaland East, avo vasati vozivikanwa huwandu hwavo ...

Mumugwagwa hamudi mukonyo

BEMBERA PADARE naWedzerai Nhemachena ZVINONGODA mwoyo murefu kufamba mumigwagwa yemuZimbabwe nokuti vamwe vatyairi ...

Tishamwaridzane

NDOTSVAGAWO murume ane makore 28 kusvika 38. Ngaave musoja, mupurisa kana driver ane mwana 1 kana 2. Ndine mwana 1, ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti dzetse (bull frog pachirungu). Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva ...