Blogs

5 months ago | November 23, 2018

Zvinoyera patsika dzavatema

Ticha Danga MWEDZI waMbudzi une zvakawanda zvinoitika. Mwedzi uno unozivikanwa nekurangarirwa nevazhinji nekuda ...

5 months ago | November 16, 2018

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kumenya. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Tishamwaridzane

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo. Tsumo iyi yakafanana neinoti, “Chaitemura chave ...

Grade 7: Yava nguva yekugadzirira

Ticha Danga NGUVA yatiri ino takamirira kuuya kwegoho ratakapedza gore rose tichigadzirira. Hapana ari kuziva zvichabuda ...

O-LEVEL : Gara wagadzirira

Munyaradzi Gunduza ZVAKAKOSHA kuti uite gadziriro yakasimba yekunyora bvunzo dzeuvaranomwe (nhetembo nenganonyorwa) — ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

A-LEVEL — KUDA MUHONDO: Kuti vatema vakunde

Munyaradzi Gunduza TINOENDERERA mberi nekupedzisa nzira dzinoshandiswa nevatema kuti vakunde vachena muhondo yeChimurenga.

5 months ago | November 9, 2018

Tishamwaridzane

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Mamiriro ebvunzo

naMunyaradzi Gunduza KUNE avo vose vari kuita zvidzidzo zveChiShona neboka rinotungamira zvebvunzo reZimbabwe School ...

Grade 7: Zvakanangana nerufu

Ticha danga NZVIMBO nenzvimbo dzinogona kuita zvakasiyana kana dziri nyaya dzerufu maererano netsika dzavanenge ...

Zvinogona kukubatsira

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa nekukupai zvinoreva mazita emamwe magamba nemibvunzo inogona kukubatsirai ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kupara. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

6 months ago | November 2, 2018

Grade7: Mazita ekutuka nekutsura

Ticha Danga BVUNZO zvarakadai kunyorwa, hazvirevi kuti kudzidza kwapera. Tinotofanirwa kuramba tichiverenga kuti ...

Tishamwaridzane

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kubvura. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

– zviwanikwa zvezimbabwe –

naJuliet Sharon Tom Shona:  ROVAMBIRA, NZAYO, MUBOBOBO Ndebele:             Ginyambila, mamba English: Black Mamba ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chigere ibwe muti unowa. Tsumo iyi inoreva kuti chinhu chisingabve pachakagara idombo, asi ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...