Tishamwaridzane

3 years ago | March 11, 2016

VeKwayedza ndanzwa nekutumirawo shambadzo yangu ndichishaya ...

HEVOI veKwayedza. Ndiri murume ane makore 30 okuberekwa uye ndinotsvaka mudzimai ane makore 27 kusvika 22 anoda ...

3 years ago | February 19, 2016

VANOTARISIRA Kwayedza pasi hamheno zvenyu makasarira, ini wangu ...

VANOTARISIRA Kwayedza pasi hamheno zvenyu makasarira, ini wangu wandaida ndakamuwana “Nothando” saka vose vachiri ...

3 years ago | February 4, 2016

Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete uye ndinodawo ...

NDINOTENDA ndakamuwana murume wandaida saka veduwe-e vamwe chiregai kuramba muchindifonera pa0779 534 154 nekuti ...

3 years ago | January 1, 2016

Ndiri mukadzi ane vana 2 asi handigari navo ndinodawo murume ane rudo

NDIRI mukomana ane makore 23. Ndotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika kana mukadzi ane mwana 1 anoda zvekunotorwa ...

3 years ago | December 10, 2015

Vose vachiri kufona pa0717 215 871 cheregai henyu nekuti ...

NDINOKUTENDAI zvikuru veKwayedza nekugona basa. Ndakawana musikana wangu wandinoda saka vese vachiri kufona pa0777 141 ...

3 years ago | November 27, 2015

iri musikana ane makore 19 ndotsvakawo mukomana ane makore 22 ...

NDAKAWANA wandaida saka vose vachiri kufona pa0778 201 354 ngavachirega havo. ****** Ndinotsvakawo musikana wekuroora ...

3 years ago | November 20, 2015

Ndiri mukomana ane makore 20 ndotsvaga musikana ane makore 18 ...

NDIRI murume ane makore 42 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 35 kusvika 40 anoshanda muHurumende. Ini ndinoita basa ...

3 years ago | November 6, 2015

akadii veKwayedza? Ndapota veduwe-e ndiri mukomana ane makore 25 . . .

NDIRI mukomana ane makore 26 ndogara kwaMutare uye ndozvishandira. Ndotsvagawo musikana ane makore 19 – 22 ...

3 years ago | October 30, 2015

Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1, ndiri kutsvagawo murume . . .

Yambiro yeTishamwaridzane TINODA kuyambira vaverengi kuti vangwarire matsotsi anoda kuvabira achiti ane chekuita ...

4 years ago | August 28, 2015

Vaifona panhamba idzi 0778 818 559 chiregedzai zvenyu

INI ndiri musikana ane makore 18 ndinotsvagawo mukomana ane makore 22 anoshanda. Nhare yangu 0739 071 037. ******

4 years ago | August 7, 2015

Ndinotsvagawo murume anoda kuroora . . .

MAKADINI? Ndinotsvagawo murume anoda kuroora. Ndine makore 33 nevana 2 uye ndiri muHarare. Nhare yangu 0775 981 239. *****

4 years ago | July 24, 2015

Ndinonzi Alphiey, ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana

NDINOTENDA veKwayedza ndakamuwana chaiye wandaida saka vachiri kufona pa0776 338 012 chiregai zvenyu nekuti ndave wemuridzi.

4 years ago | June 25, 2015

Ndine makore 35, handina kumboroorwa

NDAKAZOMUWANA wandaida, makaita basa veKwayedza uye rambai makadaro. Vose vachiri kufona pa0775 214 848 chiregai nekuti ...

4 years ago | June 19, 2015

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 ndinotsvagawo ...

NDINOKUTENDAI veKwayedza ndakamuwana wandaidisisa saka vamwe ngavachirega kufona pa0715 156 128. *****

4 years ago | June 5, 2015

Ndiri mudzimai ane makore 32 nemwana 1 ndinotsvagawo murume . . .

NDINOKUTENDAI veKwayedza nekundisanganisa newangu wandinodisisa nekudaro kune vachiri kufona pa0771 340 828 chiregai ...

4 years ago | May 29, 2015

Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo ...

NDAPOTA hangu vachiri kufona panhamba idzi 0774 142 363 chiregerai henyu nekuti ndakawana wandaida. Musafone veduwe-e ...

4 years ago | May 22, 2015

Ndiri mukadzi ane makore 39 ndinoshanda muHurumende . . .

MAKADII? Ndiri mukadzi ane makore 39 ndinoshanda muHurumende uye ndine vana 4. Ndinotsvagawo murume anoda zvekuvaka ...

4 years ago | May 15, 2015

Ini ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo murume ane makore 25

NDINOKUTENDAI veKwayedza ndakazomuwana wandaida saka vose vachiri kufona pa0778 002 994 chiregai henyu. **** ...

4 years ago | May 8, 2015

. . . ndakawana murume wandaitsvaga chaiye ane rudo rwakanyanya

INI ndinofara zvikuru ndakawana murume wandaitsvaga chaiye ane rudo rwakanyanya. Ndinotenda veKwayedza saka vose vachiri ...

4 years ago | April 23, 2015

Tishamwaridzane

NDAKAMUWANA wandaida, makaita basa veKwayedza nechirongwa cheTishamwaridzane. Ndakatoroorwa saka vose vachiri kufona ...