NHAU DZEDZIDZO

11 months ago | June 8, 2018

‘Vakaremara vane kodzero yedzidzo’

Muchaneta Chimuka SANGANO rinorwira kodzero dzevanhu vane dambudziko rekusanzwa, reDeaf Zimbabwe Trust, riri kuchema ...

‘Simudzirai zvipo zvevana’

Muchaneta Chimuka MUDZIMAI wemutungamiriri wenyika, First Lady Amai Auxillia Mnangagwa, vanoti mwana wose anozvarwa aine ...

A-LEVEL — NGANO DZAMATAMBIDZANWA: Zvidzidzo zviri mungano

Munyaradzi Gunduza 6. TSANANGURA zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvinobuda mungano uchishandisa ngano shanu dziri mubhuku ...

– bumbiro idzva redzidzo – Vavariro yekutanga yedzidzo itsva

naChiremba HWARO hwedzidzo itsva hune vavariro shanu dzinoita kuti panopedza mudzidzi dzidzo yake azobude ari munhu ...

NGANO: Tsumo nengano namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Tipe tsumo inoenderana nekarungano aka: TSURO akaita hushamwari naRwaivhi. Tsuro aishamisika ...

O-LEVEL — MANYAMBIRA: Bopoto repachipari

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa mamwe madingindira makuru anobuda muna Manyambiri. Dingindira rerudo: ...

Grade 7: Dzimwe mhando dzezvekudya

Ticha Danga CHIKAMU chevhiki ya25 Chivabvu 2018 takakurukura nyaya yezvekudya zvemusango apo takabata mhando dzemadora, ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti hochekoche. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: ...

11 months ago | June 1, 2018

Zimbabwe yakashaina. . . yakaita No. 4 panyika 81

Daphne Machiri ZIMBABWE yakadadisa nguva pfupi yadarika apo yakahwapura mukombe wechina pakati penyika 81 dzepasi rose ...

Dambudziko rezvikoro kuKanyemba

Elita Chikwati aiva kuKANYEMBA VAGARI vemunharaunda yeMariga, kuKanyemba, kudunhu reMashonaland Central, vari ...

Mayunivhesiti oyambirwa

Abigail Mawonde HURUMENDE iri kuyambira makoreji nemayunivhesiti kuti atevedzere zvayakataura pamusoro pekuti zvikoro ...

‘Vana tevedzerai chivanhu’

Malven Mugadzikwa VECHIDIKI vanofanira kukoshesa tsika dzechivanhu uye kukura vachidzidziswa hunhu hwakanaka nekuti ...

A-LEVEL — ngano dzamatambidzanwa: Zvakakoshera nziyo mungano

Munyaradzi Gunduza 5. TSANANGURA zvinogutsa kuti nziyo dzaiita basa rei mungano uchishandisa ngano dziri mubhuku iri. ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti hata. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Hata – ...

– bumbiro idzva redzidzo – Nheyo dzehwaro hwedzidzo itsva

naChiremba HWARO hwedzidzo itsva hune nheyo dzingasvike gumi idzo ndichaedza kutsanangura imwe neimwe asi dzimwe ...

O-LEVEL — Manyambiri: Tsika yekuzvarira

Munyaradzi Gunduza MADINGINDIRA anobuda murungano: Chinonzi dingindira ipfungwa huru dzinenge dzichibuda murungano. ...

Grade 7: Tsika dzavatema maererano nerufu

Ticha Danga GUDZA ratiri kuedza kuwaranyura rakakurisa zvekuti kuti tigone kubva tariti waranyu rose, rinorema. Nekudaro ...

11 months ago | May 25, 2018

‘REGAI VANA VAKURE’ . . . ‘Kuroodza pwere bodo!’ . . . ‘Dzidzo ...

Fungai Lupande ari kuBINDURA MUDZIMAI wemutungamiri wenyika, First Lady Amai Auxillia Mnangagwa, vanoti vanoshushikana ...