Nhau Dzemadzimai

3 months ago | November 22, 2019

Mufushwa wemunyemba

MUFUSHWA wemunyemba kudya kunovaka muviri kubva pasichigare uko kwaiita kuti vakuru vekare vagare vakagwinya uye ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Kukaringa howa zvemandorokwati

ZVIRI MUGAPU Muchaneta Chimuka USAVI hwehowa hunonaka kunge nyama ndokunge hukabikwa nemazvo uye hune kudya ...

4 months ago | October 21, 2019

Vorwisa mhirizhonga kuvanhukadzi

Daphne Machiri VAIMBI vechidzimai vakabatana kutsikisa kambo kanonzi “Munhukadzi” ako kanotaura pamusoro ...

4 months ago | October 17, 2019

Siyanai naMadam Boss: Vaverengi

Abel Ndooka VATSIGIRI vanotevera Tyra Chikocho – uyo anozivikanwa saMadam Boss – vari kupa mafungiro avo ...

1 year ago | November 9, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Harurwa: Chema nekunakirwa

HARURWA — twupukanana twunorarama nemashizha emiti sezvinongoita hwiza kana kuti mhashu — kudya kunovaka muviri sezvo ...

1 year ago | October 19, 2018

Vanhukadzi nekurima muZim

Danai Chirawu NOMUSI wa15 Gumiguru 2018, pasi rose rakabatana mukupemberera zuva revanhukadzi vanogara kumaruwa, ...

Kubika mutakura wenyimo

MUTAKURA wenyimo kudya kwechinyakare uko kunokurudzirwa neveutano kuti vanhu vadye nguva nenguva sezvo muchiwanikwa ...

1 year ago | October 12, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Imboravira bota remauyu

BOTA rinogadzirwa nemauyu manyautsa mukanwa chaiwo sezvo richipa simba nekuvaka muviri uye mumauyu tinowana iron iyo ...

1 year ago | October 5, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Nhopi yemanhanga

NHOPI yemanhanga inhapitapi kana ichinge yabikwa zvine hunyanzvi uye kudya kune mapuroteni nemacarbohydrates. Svondo ...

1 year ago | September 21, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Mutakura wenyimo

Muchaneta Chimuka NYANZVI dzezveutano dzinokurudzira vanhu kuti vapote vachidya chikafu chakaita semutakura wenyimo uyo ...

1 year ago | September 14, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Mabikirwo erupiza

Muchaneta Chimuka RUPIZA kudya kwepasichigare uye kune mapuroteni akawanda ayo anoita kuti muviri ugare wakagwinya. ...

1 year ago | September 7, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Bhinzi nemupunga, sadza

Muchaneta Chimuka USAVI hwebhinzi inhapitapi uye hunovaka muviri sezvo muchiwanikwa mapuroteni nekumwe kudya.

1 year ago | August 31, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...