Zviri mugapu

1 month ago | October 20, 2023

ZVIRI MUGAPU: Mamwe makangirwo ematemba

naMuchaneta Chimuka MATEMBA kudya kunovaka muviri sezvo tichiwana mapuroteni neiron inobatsira pakuwedzera ropa ...

2 months ago | September 27, 2023

ZVIRI MUGAPU: Hove dzakaomeswa manyautsamukanwa

naMuchaneta Chimuka HOVE dzakaomeswa, idzo dzinodaidzwa kuti bakayawo, dzinonaka zvakanyanya uye tinowana mapuroteni ...

2 months ago | September 21, 2023

ZVIRI MUGAPU: Imboravira nyama yembudzi

Muchaneta Chimuka NYAMA yembudzi ikabikwa nemazvo mudya ndakasungwa chaiwo. Nyama iyi inotipa mapuroteni anobatsira ...

3 months ago | September 1, 2023

ZVIRI MUGAPU: Ravira matemba ane dovi

Muchaneta Chimuka MATEMBA ane dovi anonaka zvikuru uye unopedza mukonde wesadza nawo. Tinowana iron, minerals ...

3 months ago | August 18, 2023

Zvakanakira kudya chimodho

naMuchaneta Chimuka CHINGWA chemhando yechimodho kudya kune utano sezvo tichiwana macarbohydrates ayo anopa muviri ...

4 months ago | July 26, 2023

ZVIRI MUGAPU. . . Kugocha soseji renguruve

Muchaneta Chimuka NYAMA yesoseji yenguruve inonaka kudya yakagochwa uye tinowana mapuroteni akawanda kubva mairi. Svondo ...

5 months ago | June 20, 2023

ZVIRI MUGAPU: Imbodya guru nematumbu zvakasangana

Muchaneta Chimuka NYAMA yeguru rakasangana nematumbu kudya kune utano uye tinowana mapuroteni anoita kuti muviri ...

6 months ago | June 7, 2023

ZVIRI MUGAPU. . . Idya matemba ane dovi

Muchaneta Chimuka MATEMBA ane dovi anonaka zvikuru uye tinowana iron, maminerals nemapuroteni izvo zvinokosha kuutano ...

8 months ago | March 24, 2023

ZVIRI MUGAPU: Kubika nhopi yemashamba ine dovi

naMuchaneta Chimuka NHOPI yemashamba kudya kwepasichigare kunovaka muviri. Tonderai Mhlanga wekuGweru anotipakurira ...

9 months ago | March 14, 2023

ZVIRI MUGAPU . . . Kubika mazondo emombe

naMuchaneta Chimuka MAZONDO kudya kunovaka muviri sezvo tichiwana mapuroteni kubva maari. Mai Ropafadzo Mazhambe ...

9 months ago | March 4, 2023

Kubika mufushwa wehowa une dovi

Muchaneta Chimuka MUFUSHWA wehowa unonaka zvikuru kana uchinge wabikwa nemazvo. Tinowana mapuroteni uye iron kubva ...

ZVIRI MUGAPU: Kugadzira salad nebeetroot

Muchaneta Chimuka SALAD yakagadzirwa neBeetroot kudya kunosimudzira utano hwevanhu nekuti kazhinji inogadzirwa nemichero ...

11 months ago | December 20, 2022

Mamwe makangirwo emazai

ZVIRI MUGAPU Muchaneta Chimuka MAZAI anofarirwa nevanhu vemazera ose sezvo ari nyore kudya, uye tinowana mapuroteni ...