Zvakanangana Nemadzimai

2 years ago | March 3, 2020

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Vanhukadzi hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.

2 years ago | February 21, 2020

Mufushwa wehowa une dovi

MUFUSHWA wehowa kana ukabikwa nemazvo kudya kunonaka zvikuru sezvo nyanzvi dzezveutano dzichiti hune mavitamin neiron ...

2 years ago | February 14, 2020

Zvakanakira mhodzi dzemanhanga

MHODZI dzemanhanga dzakakangwa usavi hwakanaka zvikuru uye hunovaka muviri sezvo dziine mapuroteni neiron yakawanda izvo ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.

2 years ago | January 24, 2020

Imbonzwa tsunga ine dovi

Muchaneta Chimuka TSUNGA ine dovi mudya ndakasungwa uye unokwanisa kupedza nayo mukonde wesadza kuti tsvai. Svondo rino ...

2 years ago | January 17, 2020

Imbodya sadza nemutetenerwa

Zvirimugapu,Muchaneta Chimuka MUTETENHERWA wenzungu kudya kunokurudzirwa kubvira pasichigare nekuti kudya kune ...

2 years ago | January 10, 2020

‘Vakafirwa musangogara, itaiwo tumabhindauko’

Muchaneta Chimuka SANGANO rinomiririra madzimai nevarume vakafirwa nevadikani vavo uye vakarambwa kana kuti vasina ...

Kukaringa usavi hwebhinzi

BHINZI kudya kunopa mapuroteni uye kuri nyore kubika. Svondo rino tiri kukaringirwa bhinzi naSusan Munemo wekuChiredzi, ...

2 years ago | January 3, 2020

Imbodya howa nemupunga

HOWA usavi hunodiwa nevakawanda uye kudya kune mapuroteni ayo anodiwa pakuvaka muviri nekubatsira mukudzivirira ...

2 years ago | December 20, 2019

Kugocha nyama yetoki

NYAMA yetoki mudya ndakasungwa chaiwo uye haingokaringwa bedzi mupoto asi kuti inogona kuitwa zvekugochwa kuitira kuti ...

2 years ago | December 13, 2019

Rwatata kudya namambo

USAVI hwerwatata kudya namambo uye nyama iyi ine kudya kunodiwa nemuviri kunosanganisira iron iyo inosimbisa mapfupa ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

2 years ago | November 29, 2019

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

Vanhukadzi vosimudzirwa nemabhindauko

Daphne Machiri SANGANO rakazvimirira reShamwari Yemwanasikana iro rinorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevanasikana ...

2 years ago | November 8, 2019

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

2 years ago | November 1, 2019

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

2 years ago | October 25, 2019

Imbodya sadza nehowa

USAVI hwehowa hunonaka kunge nyama ndokunge hukabikwa nemazvo uye hune kudya kwemapuroteni uko kunodiwa nemuviri.

2 years ago | October 11, 2019

Imbonzwa kunaka kwerupiza

RUPIZA kudya kwakabvira pasichigare uye kune mapuroteni awakanda ayo anoita kuti muviri ugare wakagwinya.

2 years ago | September 6, 2019

Madzimai opunduka nekurima

MADZIMAI ekuHauna, kuHonde Valley vari kuwana mari zvikuru vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo kuburikidza nekurima ...

Nyautsa mukanwa neharurwa

HARURWA tupukanana tunorarama nekudya mashizha emiti sezvinongoita hwiza kana kuti mhashu, asi tuchinyautsa mukanwa ...