Zvakanangana Nemadzimai

1 year ago | December 1, 2017

Muboora une dovi

MUNGUVA ino yatiri yeZhizha, muriwo wemuboora unowanda zvikuru muminda. Muboora kudya kune utano uye kusingadhure.

1 year ago | November 24, 2017

Imwe nzira yekukanga mazai

MAZAI kudya kunovaka muviri sezvo kuine mapuroteni akawanda ayo anobatsira mukurwisa zvirwere mumuviri kumazera ose.

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

1 year ago | November 17, 2017

Kabhichi inyama pachayo

Muchaneta Chimuka KABHICHI muriwo une utano uye unonaka zvikuru zvekuti munhu anogona kuzviruma rurimi kana ukabikwa ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

1 year ago | November 10, 2017

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

1 year ago | November 3, 2017

Nederere sadza rinodzika

USAVI hwederere rechipudzi kudya kwechivanhu kunovaka muviri, hakudi zvakawanda pakubika uye kunofarirwa nemazera ose — ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

Kwayedza African Woman 2015 ashaya

Muchaneta Chimuka — MUDZIMAI wekutora mubairo mukuru mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year 2015, Beauty ...

1 year ago | October 27, 2017

Mabumbe: Nyama pachezvayo

KUBVIRA makare-kare, vanhu vaifarira chikafu chemabumbe zvikuru.

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

2 years ago | October 20, 2017

Matumbu akasangana nemaguru

USAVI hwematumbu akasanganiswa nemaguru emombe kana embudzi kudya kwakabvira pasichigare uye kunonaka zvikuru pamwe ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

2 years ago | October 13, 2017

Mhodzi dzemanhanga kunaka

MHODZI dzemanhanga dzakakangwa muriwo wakanaka zvikuru uye unovaka muviri sezvo dziine mapuroteni neiron yakawanda izvo ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

2 years ago | October 6, 2017

Madora kudya namambo

MADORA kudya kunonaka, kuchivaka muviri uye kunogara kwenguva refu kusina kuwora nokudaro akakosha zvikuru kutakura ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza — VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi ...

2 years ago | September 29, 2017

Munyemba une dovi

KUBVIRA pasichigare, vanhu vaidya chikafu chine utano chinosanganisira miriwo yakaita semunyemba uye izvi zvaiita kuti ...

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

2 years ago | September 22, 2017

Nakirwa nezvikanganwahama

ZVIKANGANWAHAMA kudya kunonaka zvikuru uye kwemazera ose panzvimbo dzakaita sepamafaro kana mudzimba.