Zvitsva

1 month ago | August 17, 2023

Mhan’arai kufukunurwa kweguva raDiva: ZRP

Kingstone Mapupu MAPURISA eZimbabwe Republic Police (ZRP) ari kukurudzira kumhan’arwa kwenyaya yekufukunurwa ...

1 month ago | August 16, 2023

Mwana (13) arohwa achinzi muSatanist

Muchaneta Chimuka ZVICHITEVERA kubuda kwakaita mwana musikana ane makore 13 okuberekwa wekuRetreat, kuWaterfalls, muguta ...

Musha wevakwegura wobatsirwa

Muchaneta Chimuka KAMBANI inogadzira zvinwiwa nekubika doro, yeDelta Corporation Limited, yakapa rubatsiro ...

Votenda Hurumende nekuunza budiriro

Kingstone Mapupu VAGARI vekudunhu raMambo Chiswiti, kuMukumbura, kuMt Darwin, vari kurumbidza budiriro yavari kuwana ...

Guva raDiva Mafunga rakafukunurwa

Kingstone Mapupu MUNYAYA inokahadzisa zvakanyanya, guva remuimbi wechitendero aiva nemukurumbira – Diva Mafunga – ...

1 month ago | August 15, 2023

‘Sorry murume wangu, ndakaita chikomba’

Kingstone Mapupu MUDZIMAI wechidiki, uyo anogara nemurume wake kuStoneridge, muguta reHarare, ari kudura kuti akaita ...

1 month ago | August 12, 2023

Baba Guti vavigwa ‘mugomo reminana’

Fungai Lupande ari kuBINDURA MUTUNGAMIRI wechechi yeZimbabwe Assemblies of God Africa (ZAOGA Forward in Faith) uye vari ...

1 month ago | August 10, 2023

Mwana wekutorwa nevabereki adzoka kuzogara mumigwagwa

Muchaneta Chimuka MUSIKANA wekumbogara mumigwagwa yeguta reHarare apo akatiza vabereki vake kumusha kuChipinge – avo ...

1 month ago | August 9, 2023

Vakadzingirirwa nedemo parufu

Kingstone Mapupu VANHU vaiva parufu kwaSabhuku Savanhu, kuMayambara, kwaSeke, vanonzi vakaita bararamhanya vachitiza apo ...

Mhuri dzemapositori ekufira mudziva rinoyera dzotaura

Kingstone Mapupu MHURI dzemaporofita masere echechi yeJohane Masowe yeJerusarema ayo akany’ura murwizi rwaMazowe ...

Mambo opokana nemapositori

. ‘Ripai nemombe 20 nehwai’ . ‘Izvo hazviite, kanganwai’ Kingstone Mapupu VAKURU vechechi yeJohane Masowe yeJerusarema ...

Mambo oti chitunha chakaita 3 weeks chichibwaira

Kingstone Mapupu NZVIMBO yakafira maporofita masere echechi yeJohane Masowe yeJerusarema – avo vakany’ura murwizi ...

2 months ago | August 4, 2023

Mutongi asungwa achinyepera kuita mukadzi

MUMWE mutongi wematare edzimhosva kunyika yeUganda akasungwa nemhosva yekunyepera kuve munhukadzi achida kunyorera ...

2 months ago | August 2, 2023

Kamwana kodura kuti muSatanist

Kingstone Mapupu MWANA musikana ane makore 13 okuberekwa anogara kuRetreat, kuWaterfalls, muguta reHarare, ari kuzviti ...

Mwana anonyora nemakumbo

Kingstone Mapupu MWANA ane makore gumi nemaviri okuzvarwa, uyo akaremara anogara kwaSabhuku Wagoneka, kwaMambo Svosve, ...

Mwana wechikoro akapondwa pabhawa

Kingstone Mapupu MWANA mukomana ane makore 17 okuberekwa akapondwa uye mutumbi wake ndokuwanikwa uri pavhuranda rebhawa ...

2 months ago | August 1, 2023

Mhuri yevanhu 4 yakapisirwa mumba

Kingstone Mapupu VANHU vatatu vemhuri imwe vakafa, mumwe wavo ndokukuvara zvakanyanya mushure mekupisirwa mumba. ...

Mwana (14) orutsa reza, tsono nemarata ane ngura

Kingstone Mapupu MWANA musikana ane makore 14 okuberekwa anogara mumusha weSt Marys, kuChitungwiza, ane dambudziko ...

Mazuva matatu ekuwonekedzana naBaba Guti

Blessings Chidakwa KUONEKWA uye kuonekedzana nemutumbi wemushakabvu, muvambi wechechi yeZimbabwe Assemblies of God ...

2 months ago | July 31, 2023

Mwana (10) ari kushaikwa

Kingstone Mapupu MHURI inogara kwaSabhuku Chakahwata, kuDema, kwaMambo Seke, iri kutsvaga mwanakomana wavo ane makore ...