Chikomba chaamai choda kutorera mwana nherera imba

04 Jun, 2024 - 16:06 0 Views
Chikomba chaamai choda kutorera mwana nherera imba Dare

Kwayedza

Phillipa Mukome Chinhoi

MUKOMANA ane makore gumi nemashanu ekuberekwa akaendesa murume aimbove chikomba chaamai vake kudare, achimirirwa nemuvakidzani wake, achiti ari kumudzinga pamba uye anoda kutengesa imba yacho achiti ndeyake.

Mwanakomana uyu (zita tinaro) aive akamirirwa nemuvakidzani wake Grace Chivawura uye aida gwaro rerunyararo kubva kunaRobert Chipungumberi.

Chivawura akaudza dare reHarare Civil Court kuti Chipungumberi ane tsika yekumutuka pamwe chete nemwana uyu.

“Ndakachengeta amai vemwana uyu pavakarwara nekuti chikomba ichi apo chakaona kuti mudzimai uyu ave kurwara, chakabva chatiza ndikasara ndichigezesa murwere kusvika vazotorwa nehama dzavo ndokuzoshaya. Ndakasara ndichichengeta mwana uyu sezvo ari mudiki uye ainge asara oga,” anodaro Chiwavura.

Anoenderera mberi achiti: “Pakashaya amai vemwana uyu, murume uyu akauya ndokutora midziyo yose mumba mwana akasara asina chinhu. Iko zvino ave kuda kutengesa imba iyo yaanonyatsoziva kuti haisi yake.

“Cooperative yatiri inotoziva kuti imba yakasiirwa mwana nekuti amai vake ndivo vaive muridzi, uyu murume chaingova chikomba chakazongonyangadika pakarwara amai wemwana uyu wandauya kuzomirira mudare rino.

“Tinokumbirawo gwaro rerunyararo murume uyu arege kusvika pamba apa achindituka pamwe nemwana. Akatombozama kusungisa mwana uyu ndokuzoedza kumutorera gwaro redziviriro achinyepa kuti mwana ane makore gumi nemasere zvikaramba.”

Mwana uyu haana kukwanisa kutaura mudare kubudikidza nezera rake sezvo achifanirwa kuchengetedzwa pasi pemutemo.

Achipawo divi rake, Chipungumberi akazama kutsanangura kuti imba iyi yaive yake asi ndokutadza kuburitsa umboo hwacho.

Mutongi Johanna Mukwesha vakapa Chiwavura nemwana uyu gwaro rerunyararo ndokuudza Chipungumberi kuti asasvike pamba apa kusvika ongororo yekuti muridzi weimba iyi ndiyani yapera.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey