CHISHONA CHAKANAKA

27 Jul, 2018 - 00:07 0 Views

Kwayedza

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo yenyu kuMupepeti nenhare dzinoti +263 714 200 007 kana e-mail inoti: [email protected] kana [email protected] Taura zita rako rizere, chikoro chako, giredhi, nenzvimbo inowanikwa chikoro chako.

* * *

MHINDURO DZESVONDO RAPERA:

Ipa mazita ezvinhu zvinotevera:

 1. Chimuti chinofamba chakabatwa nechembere kuti dzisadonhe. (mudonzvo)
 2. Vhudzi rakachena rinowanikwa mumusoro mechembere. (imvi)
 3. Tsvina yegonzo yakaita kunge tutsanga twemupunga (nhoko)
 4. Chidende chine mubato chinochereswa mvura muchirongo (mukombe)
 5. Tambo inosvuurwa kubva pagwati remuti inoshandiswa kusunga huni. (gavi)
 6. Imba inovakwa neshiri ichishandisa huswa, minhenga kana tumiti (dendere)
 7. Kanhu kanosara kakabaya paganda remunhu arumwa nenyuchi (mborera)
 8. Rimwe zita reguva (rinda kana bwiro)

* * *

ZVAKABVA KUVANA:

Pfachapfacha, Karoi, 0783 132 018 – 1. Mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi kana kuti rwodzi; 6. dendere; 7. mborera; 8. rinda kana kuti bwiro

* * *

Charity Bingwani, Grade 5B Jonas Primary School, Chitungwiza – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. makavi; 6. dendere; 7. kasome; 8. rinda.

* * *

Tanatswa Machila, Takunda Primary School, Norton – 1. mudodzvo; 2. ibvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. mborera; 8. rinda

* * *

Nelson Sireu, Chitungwiza – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. kahorera; 8. rinda

* * *

Tendai Mukute, Grade 7 Blue, New Vision Academy, Budiriro 5b – 1. mudodzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. kamborera; 8 rinda

* * *

Providence Ziki, Grade 6, Ziki School, Bikita – 1. mudonzvo; 2. imbvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. mborera; 8. rinda

* * *

Daniel Tinashe Nyaruwata – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. komichi; 5. rwodzi/makavi; 6. chitsaki/dendere; 7. mborera/tsomo; 8. rinda

* * *

0713 961 813 – 1. mudonzvo; 2. ibvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. muromo; 8. rinda

* * *

Mary Hlekiso, 0734812997, Mt Pleasant – 1.  mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. muworera; 8. rinda

* * *

Tawananyasha Mukaka, Glen View 8 Primary School – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3?

* * *

Gaineth Zariro – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. rumborera; 8. rinda

* * *

Tonderai Dasi, Kabhachi (Nhoro) – Katurike zvinoreva zvakavanzika.

* * *

0733 764 502 – Katurike zvinoreva zvakavanzika.

* * *

Costa Dasi, Kabhachi (Zora) – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. mborera; 8. rinda

* * *

Trevor Mutero, Mandevhana Primary, Murombedzi – 1. mudonzvo; 2. ibvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi/rwonzi; 6. dendere; 7. rumborera; 8. rinda

* * *

Dzakire, paWaterfalls – 1. mudonzoo; 2. imvii; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. dendere; 7. rumborira; 8. ronda

* * *

0775 314 439 – 1. mudondoro; 2. imwi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gawi; 6. dendere; 7. rumborera; 8. rinda

* * *

Tawanda Chitare, Dangamvura, Mutare – 1. mudonzvo; 2. imvi; 3. nhoko; 4. mukombe; 5. gavi; 6. bote; 7. dendere; 8. mborera; 9. rinda

* * *

ZVEKUITA SVONDO RINO:

Tipe mazita ezvinhu izvi:

 1. Sadza rinenge ramedurwa kuti ridyiwe . . .
 2. Dzihwa rinenge riri pahuro rinonzi . . .
 3. Nzira inofamba nemhuka musango . . .
 4. Mvura inobuda mumuviri nekushanda kana kuneta . . .
 5. Shiri inoboora miti nemuromo wayo . . .

* * *

Mhinduro svondo rinouya.

. Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Share This:

Sponsored Links