Chitsunge pachiNdau

01 Sep, 2017 - 00:09 0 Views

Kwayedza

NDAUWE ndauwe! Vhiki rakapera takareketa ngemadimikira. Pane pendakati ndaa pakati pemasoko angu, ndochooreketa ndimbuya Enesi Tuso ngendaa yengano. Nyamashi ndakumana nawo echibve kusaa iyo kwaNyazvituri.

Pendati nditekese hangu ndeidarika, abva apokonyose gama rinoti chitsunge. Apa tingati ndipo patangire soko redu renyamusi.

Ngandireurire ndeiti gama iri ndisairiziya akadi. Chitsunge chinyini akhiti woye.

Chitsunge munhu unonga adziuraya, kungaa kumwe mutombo unouraya kana kuti kuzvisungirire pamapote. Cheshe cheshe cheungaita kuti udziuraye ndicho, wandodaro, waa chitsunge chemene. Eya eya zvinodaro mukurekete mabhuyo, mwakorere kuzwanana, ndapota ngatirekere kupindwa ngemweyawo wechitsunge. Ngatitsungirire pane wedu Marure, unoguma akatiitire nyasha zviro zvedu zvikahamba ngemukwara kwawo.

Tisakasike kukarakadza ngezviro zvisikazi kumhoroka akadi. Marure haabviri ngekutida, nangokudaro ngatiringire pana mambo wedu Jesu zuwa ngezuwa. Uriyo unozwa unotida unotiitire nyasha nyamashi natshero.

Ndine urombo yamho ngekuti gama iri rapokonyoka kubudikidza ngechitsunge chetakaringisana nacho. Izvi zvabve kutoitika vhiki rino. Hetinorekete kudai, chikurumuzinga chiri munjira kwende kuchipatara koouya nacho chitsunge.

Zvahamba kahle, dangwani nyamashi uno ungapendekwa. Mweya wake ngaudzorore murugare mhera narini.

Pane angade kureketa naPenyai ngatidhibane pa0772332645/0712948959.

Share This:

Sponsored Links