DETEMBA TINZWE

11 Jul, 2014 - 14:07 0 Views

Kwayedza

BHAZI RENHETEMBO
naShingirai Manyengavana
Ndarinzwa bhazi kutinhira,
Nyanduri ndiye ari kutyaira.
Chitambi chedingindira chiri tii
Pa “roadblock” yaVaMabasa harimiswi
Zvose zviri pabhazi zvakarongeka.
Bhazi iri rakati shutu kuzara
Dimikira kakadya hwindo
Tsumo achidya bhanzi rakaruma nyama
Kurudyi akariti dzvi-i bhodyera refanta
Nyaudzosingwi achizviwaraidza nemusambo
Fanano nasiyano vari kudzidya nyaya
Husahwira hwavo ndehwemukombe nechirongo
Dzokororo yemanzwi ari kunyora matikiti
Mhesaniso yemanzwi aripi? asara!
Mubvunzonhando ndiye aripo
Arikusasana nechimoko chake Chikuwo.

Bhazi racho nzira rinokwenya
Ungati ndibhururu wenzira
Uri apo rinokusiya wave uko
Uri uko rinokusiya wave apo
Kunge nhetembo,
Wakasuwiswa inokusetsa
Uri mucharima inokuti chu-u,
Muchaedza cheruzivo.
Wakanyura mudziva remano,
Inokunyurura yokuti tsve-e pamushana wechenjero

Bhazi renhetembo pachiteshi rasvika,
Pachiteshi chemamwe mabhazi enhetembo.
Mutyairi waro asakura azunza
Zvasarira vamwe vatyairi
Kufuga kana kuwarira.

Shingirai Manyengavana ari muFomu 4 paAlpha Institute, kwaMutare.

MAONERO:
Neniwo ndatadza kurega bhazi renhetembo richipfuura, nyangwe zvangu ndichizivikanwa nekumira paroadblock yenhetembo ndichitarisa kuti mabhazi nemakombi enhetembo dzenyu vana vechikoro ane mapepa akakwana here. Ndiri kukwira bhazi renhetembo raShingirai Manyengavana nekuti rine zvese zvandinoda. Ndafara zvikuru kuti mubhazi renhetembo dimikira anga akadya hwindo, uye zvimwe zvidavado zvatinoziva zvinoshanda munhetembo zvine zvazvanga zvichiita.

Share This:

Sponsored Links