Kana zvamubata anoputsa midziyo

20 Aug, 2019 - 13:08 0 Views
Kana zvamubata anoputsa midziyo

Kwayedza

Milcah Nhakura

MUMWE mudzimai akadunura mudare achiti murume wake ane hasha dzinenge dzehwiza inozvidambura makumbo kana yashatirwa sezvo kana vakanetsana, anomurova nekupunza midziyo yemumba.

Ratidzai Saini akamhan’arira Steven Musodzo kuHarare Civil Court.

“Murume wangu anondirova zvakaipa. Anoti kana atsamwa, anopwanya midziyo yakaita semandiro ekudyira nemakapu kana nemaredhiyo chaiwo. Ndave kutotyira upenyu hwangu nekuti anondipura semhunga.

“Pari zvino ndava kurara munhanga nekuti murume wangu akandidzinga muimba yedu yekurara uye haachade kuti ndipindemo,” anodaro.

Anoenderera mberi achiti, “Ndinoda kuti asandirambidze kupinda mudzimba dzose nekuti ndinenge ndichida kutsvaira uye iyi imba yedu tose sezvo takaroorana, tiri murume nemukadzi.”

Musodza anopokana nechikumbiro chaSaini achiti akamupa gupuro, saka haasisiri mudzimai wake.

“Ndakamupa gupuro kare, haasisiri mudzimai wangu. Mukadzi uyu ndiri kutomunzwira tsitsi kuti arambe achigara pamba pangu nekuti inhaka yandakasiirwawo nemudzimai wangu asati afa. Midziyo yaari kuti ndinoparadza ndeyangu.

“Kumurambidza kwandinoita kupinda mubhedhuru inyaya yekuti ‘its my privacy’ saka ndinoda kuti andinzwisise kuti kutogara kwaari kuita itsitsi dzangu,” anodaro.

Mutongi Tafadzwa Miti akapa Saini gwaro redziviriro.

Share This:

Sponsored Links