Kupondwa kwaTapiwa: Mhuri mbiri dzasangana

21 May, 2024 - 19:05 0 Views
Kupondwa kwaTapiwa: Mhuri mbiri dzasangana VaMunyaradzi Makore (kubva kuruboshwe) VaGaylord Shamba naVaBarnabas Makore naSekuru Bonface Muponda Katerere

Kwayedza

. . .  ‘Tinoda musoro wemwana wedu’

. . .  ‘Isu tangomirira kuripa ngozi yake’

Kingstone Mapupu

NYAYA yemusoro waTapiwa Makore Jnr (7), mwana wekwaMurehwa uyo akapondwa nemhondi mbiri – Tafadzwa Shamba (40) naTapiwa Makore Snr (60) avo vakatongerwa rufu nedare guru reHigh Court – haizi kuzopera kusvikira musoro wake wawanikwa, sekutaura kwevabereki vake.

Izvi zvakabuda nemusi weChishanu chadarika apo vabereki vemwana uyu vakasangana nevemhuri yemumwe wananyakuponda pachirongwa cheKwayedza Podcast.

Tapiwa Jnr akauraiwa naTafadzwa Shamba pamwe chete nababamukuru vemushakabvu vanonzi Tapiwa Snr nemusi wa17 Gunyana 2020, mubhuku raNyamutumbu, kwaMurehwa.

Mwana uyu, uyo akazovigwa asina musoro, anonzi akaponderwa kuchekeresa bhindauko raTapiwa Snr remuriwo wemakabichi kuti ribudirire.

Svondo rapera, Kwayedza yakasanganisa mhuri mbiri dzinoti yekwaMakore neyekwaShamba kekutanga kubvira pakapondwa mwana uyu pachitsvagwa nzira yekuvayananisa apo vekwaMakore vakabuda pachena kuti vanoda kuziva kune musoro waTapiwa Jnr.

Mhuri yekwaMakore yaiva yakamirirwa nababa vemushakabvu, VaMunyaradzi Makore (44) pamwe chete nemukoma wavo VaBarnabas Kurauone Makore (52), uyewo yekwaShamba yakamirirwa naVaGaylord Shamba (58), avo vanova babamudiki vaTafadzwa Shamba.

VaBarnabas Makore

Pamusoro pezvo, padare iri paiva nenyanzvi yezvechivanhu Sekuru Bonface Muponda Katerere (74).

VekwaMakore vanoti sezvo mukupondwa kwemwana wavo paine wemumhuri yavo, vane chishuwo chekuti vemba chaiyo ine mumwe wavo akaponda vauye vachibvuma kuti akatadza izvo pasina ari kuzviita.

“Tinaye mumhuri yedu akabatsirana pakupondwa kwemwana saka tinoda kuti dai vauya togara pasi vachibvuma kuti mumwe wedu akakanganisa, zvino izvi hazvisi kuitwa. Avo vakasungwa vakatongwa vari kujeri, asi tinoramba tichitaura kuti tinoda musoro wemwana wedu vatipe nekuti hakuna munhu anovigwa asina musoro kureva kuti mwana uyu haana kukwana.

“Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Snr vanoziva kwauri,” vanodaro VaBarnabas Makore.

Vanoti vanoda kupihwa mukana wekumbovashanyira kujeri votaura navo nenyaya iyi.

VaMunyaradzi Makore vanoti vakazvipira kutaurirana nemhuri yekwaShamba maringe nezvinoitwa pachivanhu kana padeurwa ropa sezvakaitika izvi.

“Takavimbiswa naMambo Mangwende kuti vachadzoka kwatiri kuti kuzoitwa chivanhu kana kwaitika zvakadai, izvo takangomirira kubva kuna mambo wedu,” vanodaro VaBarnabas Makore.

Vanotenda Kwayedza nekuvasanganisa naVaGaylord Shamba vachitaura nyaya iyi unova mukana wavaishaya.

VaGaylord Shamba

VaGaylord Shamba vanobudawo pachena kuti ivo nemhuri yavo vakazvipira kunogara pasi nevekwaMakore nechinangwa chekuti vawane gwara rekuchema misodzi yaTapiwa Makore Jnr vachironga kuzoripa kana mweya wacho wengozi wava kutaura woga.

“Ini ndini baba vaTafadzwa Shamba, mhosva yekupondwa kwemwana tinoiziva, ingozi mumusha medu. Taishaya mukana wakadai nekudaro tichibva pano ndava kunotaura nemhuri yangu tiine vakuru kuti tinosvika kwaMakore tiwane mafambiro,” vanodaro VaGaylord Shamba.

Vanoti vakanga vapihwawo mazano nevamwe vakuru kuti ngozi iyi inozoripwa kana mwana akapondwa uyu apo kudai ari mupenyu paaisvitsa makore 18 ekuti achiroora.

Panyaya yemusoro wemwana, mhuri dzose mbiri idzi dzinoti vaviri vakatongerwa kuuraiwa ava havana kumbobvira vakataura kune musoro uyu.

“Pane mashoko atinongonzwa ekuti musoro uyu wakamboendeswa kune imwe n’anga yekuMozambique ikanouramba zvatinofungira kuti wakazoraswa pakudzoka kwevanhu vanonzi vaiva nemusoro uyu,” vanodaro VaGaylord Shamba.

Vemhuri yekwaMakore vanoti musoro wakange waunzwa vakauramba vachiti waisava wemwana wavo sezvo wakanga wawora uye uri wemunhu mukuru.

“Musoro waiva waunzwa waisava wemwana wedu, waiva waworesa mumazuva matatu uyewo mazino acho aiva emunhu mukuru kwete emwana wedu. Saka kwawakaendeswa hatikuzive, isu tiri kuda wemwana wedu chaiwo,” vanodaro VaBarnabas Makore.

Sekuru Katerere vanoti mwana anomuka ngozi inodarika yevanhu vakuru inozivikanwa nekunzi ngozi yaKiti.

Vanoti vemhuri dzakapara mhosva iyi vanofanirwa kuenda kumhuri yakaponderwa mwana “vonokotama vachidonhedza misodzi” uye vachitungamirirwa nevanoziva chivanhu.

“Misodzi yatinoreva kureva kuti panobviswa chema kana paparwa mhosva yakadai kana mombe chaiyo. Masabhuku nemadzishe edunhu vanofanirwa kunge vachitungamirira nyaya iyi nesvikiro redunhu kana maporofita. Ngozi chaiyo vanozoripa, uku kuchema nekubvuma mhosva chete,” vanodaro Sekuru Katerere.

Vanoti sezvo mutemo wenyika usingachabvumidze kuti ngozi iripwe nemhunhu, mazuva ano yave kuripwa nezvipfuyo kana mari.

Kunze kwekuvigwa usina musoro, vemhuri yekwaMakore vanoti mutumbi wemwana wavo Tapiwa wakavigwa usinawo rumwe ruwoko nedzimwe nyama dzemuviri.

“Imwe nyama yemwana wedu ndiyo iya yakanochinjiswa nedoro vanhu vakaidya,” vanodaro VaBarnabas Makore.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey