Mukoma, munin’ina vorwira ‘will’

25 May, 2024 - 15:05 0 Views
Mukoma, munin’ina vorwira ‘will’ Wiri

Kwayedza

Phillipa Mukome Chinhoi

MUMWE mudzimai akachema zvinopisa tsitsi mudare achiti mukoma wake ari kuramba achimupomera mhosva yekuti anoziva kune gwaro (will) rakanyorwa naamai vavo vanove mushakabvu maringe nekugovaniswa kwehupfumi hwavo.

Nyaradzo Sango akazvuzvurudzira Abigail Denga kuHarare Civil Court achiti aneta nekugara achitukirirwa nekuda kwemhosva yaasingazive.

“Sisi vangu ava vanotumira mameseji munhare mangu vachindituka kuti ndiri banditi rekuChikurubi rinoramba mhosva yarinoziva. Pamwe pacho vakanditi ndichafa ndisina chandinacho nekuti ndine makaro ekuda nhaka yandisina kushandira,” anodaro Sango.

“Nyaya yewiri takaigarira pasi semhuri ndikavaudza kuti handizivi kwariri asi vanongoramba vachindipomera mhosva yekuti ndinoziva kwariri. Vanondituka muma’WhatsApp group chats’ mune vamwe vehukama nevazukuru vana vadiki chaizvo kwatiri. Handisisina chimiro mumhuri, nyaya iyi iri kwaMaster of High Court asi ndinoshaya kuti sei vasiri kuda kumirira mutongo wekwaMaster.”

Achipawo divi rake achiseka zvikuru, Denga anoti munin’ina wake ane shavi rekunyepa uye munhu ane chitsotsi pazvinhu zvese zvaanoita.

“Zvaari kuita izvi zvekuchema kuda kunzwirwa tsitsi nedare uye zvese zvaataura ndezvekunyepa. Haagoni kana kugara nevamwe zvakanaka, kutaura kuno akatorera murume wake gwaro rerunyararo atadza kugarisana naye pamusaka pepamuromo pake,” anodaro Denga.

“Handina kana zuva randakamutuka asi kuti taida kuziva kana achizivavo kwakaenda wiri raamai sezvo aiwirirana naamai segotwe. Tiri kuda kuziva kune wiri kuti nyaya iyi  ifambire mberi,” anodaro.

Mutongi Johanna Mukwesha vakati vaviri ava vanofanirwa kumirira mutongo uchabva kwaMaster of High Court nekuti ndiko kunofambiswa nyaya dzekugovewa kwenhaka.

Vakapa Sango gwaro rerunyararo.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey