Muporofita apinzwa ‘busy’ nezvipoko

29 May, 2024 - 15:05 0 Views
Muporofita apinzwa ‘busy’ nezvipoko Devine Hwiza Mafurusa

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MURUME anozviti muporofita wechechi yeJohane Masowe weChishanu anogara kuDomboshava asi kumusha kwake kuri kuMt Darwin, anoti aoneswa ndondo nezvipoko zvechidzimai izvo zvinomuinga kuhope.

Madzibaba Devine Hwiza Mafurusa (17), uyo anoti akakurira kuDomboshava achichengetwa naambuya amai vaamai vake, anoti dambudziko rekurota achisasana nezvipoko rakatanga mumwedzi waMbudzi gore rakapera achangobva kunobvakacha kumusha kwava kugara baba vake kuGuruve.

“Ndaita dambudziko guru rekupota ndichirota ndichisasana nezvipoko, ndiri kuhope kunouya madzimai andinoziva kuti akafa kare vachitamba neni muimba yekurara. Dambudziko iri rinoitika mazuva ose zvekuti ndinofuma ndakarukutika,” anodaro Madzibaba Devine.

Muporofita uyu anoti baba naamai vake vakarambana ari mudiki.

Amai vake vakabva vanoroorwa nemumwe murume uye baba vakanoroora mumwe mudzimai.

“Ndakakura naambuya nekudaro rudo rwevabereki handiruzive. Ndakura, ndakazofunga zvekuenda kunoona baba vangu kwavari kugara nemumwe mudzimai nemhuri yavo kuGuruve. Ndakaenda ndikanotambirwa zvakanaka mushure mekupihwa zano nemumwe muporofita. Ndakanogara ikoko kwemasvondo maviri ndokuzooneka ndava kudzokera kwaambuya kuDomboshava,” anodaro.

Muporofita uyu anoti kubva pekutanga apo akazoenda kunotsvaga baba vake uko vane imwe mhuri, akataurirwa nemuporofita uyu kuti akarega kunoona hama dzake aizoita dambudziko rekurasika njere.

“Pandakaenda kunoonana nababa vangu ndaiva ndapihwa mazuva matatu ekunotsvaga hama ndichinzi ndikarega kudaro ndaizoita dambudziko rekurwara nepfungwa. Ndakadzoka ndikazoendawo pane mumwe muporofita akanditi ndakatemerwa nyora kumusana nepamhanza zvinonzi zvakaitika kumusha kwababa vangu uko ndakavabvakachira.”

Madzibaba Devine anoti ndipo panonzi pakabva dambudziko rekuti arote achitamba nezvipoko zvechidzimai kusanganisawo nevamwe vanhu vapenyu.

Kunze kwekurota achiita zvisirizvo nezvipoko, muporofita uyu anotiwo anorwadziwa nemudumbu muchiita zvekupisa.

“Zvipoko izvi hazvindipe zororo, zvinonyanya panguva yandinobva kunobata minamato yangu inosanganisa yenguva dzegumi, nhanhatu, pfumbamwe. Ndichingobva paminamato, ndinobva ndangobatwawo nemadzikirira ndobva ndatoshereketa nazvo,” anodaro Madzibaba Devine.

Anoti ari kuenda kuchiporofita zvose nekuchivanhu kunobatsirwa asi dambudziko iri harizi kupera.

“Ndakamboenda kumwe kwandakaparwa nyora idzi asi hazvina kupera.”

Madzibaba Devine anoti akataurira amai vake nezvedambudziko iri vakambomupa mari yekuti ashandise mukubatsirwa kwaari kuitwa.

“Baba handina kuvataurira nezvedambudziko iri. Amai vakambondibatsira uyewo gogo vandinogara navo vakazviramba zvose zviri kunditambudza izvi vachiti hakuna zvakadaro. Ndatambura ndinototya kunorara, hope dzinotoita zvekundiba ndakagara,” anodaro.

Anoti kune imwe hanzvadzi yake, mwana wababa vake nemumwe mudzimai, anonzi akatemerwa nyora zvakare uye anorotawo achiita zvisina kururama nezvipoko nevamwewo varume vaanoziva.

“Nehanzvadzi iyi tinotaurirana asi hatisati tambofamba tose nekuda kwedambudziko iri. Haana kuroorwa, ini wacho ndinonzi handimbofa ndakaroora nekuda kwenyaya iyoyi.”

Murume uyu anoti akatombosvika pakuda kuzviuraya nekuda kwenyaya iyi akazodzikamiswa nevamwewo vanhu.

Madzibaba Devine anotiwo kunyange ari muporofita, anonzi ane mudzimu wedzinza uyo uri kudiwawo neveukama.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey