Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2, ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye

18 May, 2018 - 00:05 0 Views

Kwayedza

MAKADII? Ndoda kukutendai nekubuditsa tsamba yangu kwamakaita ndichitsvaga murume akanaka. Ndotenda ndakamuwana tatova kutarisira kuchata. Ndatenda hangu, saka vamwe vose vachiri kufona pa0778 924 362 chiregai henyu.
******
Ndinodawo mudzimai ane makore 23 – 26, ini ndine makore 32. Nhare yangu 0715 902 570, ngaave ari pamushonga asingaratidzike.
******
Makadiiko paKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mukadzi wekuwana kutangira pamakore 20 – 25. Ndogara muHarare, nhamba dzangu 0771 080 326.
******
Tishamwaridzane makadii? Ndiri murume ane makore 45, handina chirwere, handina mwana uye handina kubvira ndaroora. Ndinoda mukadzi asina kubvira aroorwa asinawo mwana. Nhare yangu 0736 302 359.
******
Makadii? Ini ndiri mudzimai ane makore 45, ndiri pamushonga uye ndodawo murume ane makore 45 kusvika 60. Andifarira ngaandibate pa0773 981 549.
******
Kwaziwai, ndodawo musikana ane makore 23 – 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 33, ndinoda anoenda kuchechi, kunyanya dzemweya. Nhare yangu 0718 502 810.
******
Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2, ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 35 – 39. Matsotsi kwete, vanondibata pa0735 960 775.
******
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana 3, ndinotsvagawo murume anoda zveimba akasununguka kunoongororwa ropa. Anonamata andifarira ndibate pa0777 215 872.
******
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-20 wekuChivhu. Andida ngaandibate pa0785 006 432.
******
Ini ndinonzi Kudakwashe, ndiri kutsvaga mukadzi ari kuda imba uye ari pachokwadi ane makore 19 – 25 anotya mwari. Ini ndine makore 27, basa rangu ndiri mutyairi. Anoda hake ngandibate pa0715 744 822, zvese ndinopindura. Ngaave ari HIV negative.
******
Makadii veKwayedza? Ndodawo mukadzi anoshanda muHurumende ane makore 25 – 33 asiri pamushonga. Ini ndoshanda, vanoda ngavandibate pa0775 841 719.
******
Makadii? Ndinotsvagawo mukadzi anoshanda asiri pamushonga anonamata ane makore 25 – 34. Vanoda ndibatei pa0775 841 719.
******
Makadii? Ndinotsvaga musikana wekuvaka naye musha. Ndiri muHarare, ngaave ane makore 18 kusvika 25. Anondida ngaandibate pa0717 055 957.
******
Murisei veKwayedza? Ndoda mukadzi chero anondida, ndinoekita madhirama. Ndine makore 27, anondida anofona pa0716 039 710.
******
Makadii? Ndiri murume ane makore 37 ndoda mukadzi ane mwana 1 anoda zvekuvaka musha. Nhare yangu 0716 930 927.
******
Ndiri murume ane makore 37 nevana vaviri, ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi asiri pamushonga. Ane vakewo vana ngandibate pa0716 315 049.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28 ndodawo musikana ane makore 18 – 20 asina mwana uye akanaka. Ndoshanda, vanoda ndibatei pa0783 836 533.
******
Ini ndiri murume ane makore 28, ndoda mukadzi ane makore 20 – 27. Ndine mwana 1, andida ngaandibate pa0777 307 043.
******
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33, ndiri pamushonga uye ndodawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi. Nhare yangu 0774 764 477.
******
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 okuberekwa ndinodawo murume ane makore 33 kusvika 40 anoshanda uye ari pamushonga. Vanoda ndibatei pa0779 944 176.
******
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 25. Ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 22. Nhare yangu 0772 695 118.
******
Ndiri mai vane makore 42 ndotsvagawo murume wokushamwaridzana naye. Ndoda ane makore 45 – 55. Andifarira ngaandibate pa27 744 594 465.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinodawo musikana wekuroora asi ngaave mutsvuku akanakawo seni. Andifarira ngaandibate pa0772 724 071.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 36 ndotsvagawo mukadzi ari serious wekuroora ane makore 25 – 33. Nhare dzangu 0715 943 840.
******
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 32, handina mwana uye ndinotsvakawo murume ari pamushonga asingaratidze. Anonamata andifarira ndibate pa0715 441 545.
******
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 30 nemusha, ndodawo mukadzi ane makore 28 zvichidzika ari pamushonga. Zvimwe totaura pafoni, anoda ngaandibate pa0777 446 987.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye ane makore 22 kusvika 28. Mukadzi wacho ngaave ari pamushonga asi zvisingaratidzike, ane mwana mumwe chete kana vaviri. Andifarira ngaandibate pa0717 698 773. VeKwayedza ndibatsireiwo hama yenyu, ndatambura.
******
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana ane makore ari pasi pemakore angu. Handina chirwere kana mwana, andifarira nhamba dzangu idzi 0715 277 150.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 26 ave kuda zvekuroorwa uye asingadi kutambisirwa nguva. Nhare yangu 0737 543 325.
******
Makadin zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 18 ndinotsvagawo shamwarisikana yekutamba nayo. Nhamba dzangu 0735 919 570.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 28 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ari pamushongawo. Ndibatei pa0771 584 635.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 52, ndinotsvaka mukadzi ane makore 30 akanaka. Ari pachokwadi, ndinoshanda. Anoda ngaandibate pa0772 728 958.
******
Makadii veKwayedza?
Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 3 ndinotsvagawo murume ane makore 35, ndiri HIV positive asi hazvioneke. Ndodawo murume ari positive asingaoneke. Nhare yangu 0715 673 921, ndatenda.
******
Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 2, ndiri HIV positive uye ndinobva kuBocha kwaMutare asi parizvino ndiri kuSA. Ndinodawo murume ari HIV positive seni ane makore 50 kusvika 60. Ngaave ari pachokwadi akafirwa anonamata. Nhamba dzangu +27 643 189 380, zvizhinji tozotaura.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzmai ane makore 28 nevana vaviri, ndotsvakawo shamwarirume ine vana asi ngaive ine makore 35 zvichikwira. Ndoda ane pfungwa dzekuita bhizinesi. Nhare yangu 0733 605 229.
******
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri kutsvagawo musikana anoda zvekuroorwa ane makore18 zvichikwira uye anofarira zvebusiness. Andifarira anondibata pa0712 109 230.
******
Makadii? Ini ndinodawo mudzimai ari pachokwadi anotya Mwari, asina chirwere uye ane tsika dzakanaka. Anoda ngaandibate pa0783 950 624.
******
Makadini henyu veKwayedza? Ndiri mukomana mukobvu ane makore 37 ndinotsvagawo musikana mukobvu ane makore 35 zvichidzika asiri pamushonga. Andida ngaandibate pa0736 236 960.
******
Makadii? Ndiri murume ane makore 39 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndodawo mukadzi akanaka ane muviri mudiki kana kuti mutete. Andida ngaafone pa0772 901 031.
******
Makadini? Ndoitwa Tinashe, ndotsvaka mukadzi ane makore 26 kusvika 20. Handisati ndaroora, nhare yangu 0773 316 041.
******
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume, anoda ngaandibate pa0777 612 592.
******
Ndiri murume wemakore 56, HIV positive uye ndiri kuda mukadzi ari positive seni kubva ane makore 30 zvichikwira wekuroora. Anoda ngaandibate pa0772 734 153.
******
Kwayedza makadii? Ini ndine makore 20 uye ndinoda musikana ane makore 18 – 20 akanaka. Ngaafone pa0777 136 355, ndiri muHarare.
******
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 22 ndinotsvagawo mukomana ane makore 28 kusvika 30 chete. Nhamba yangu 0782 350 175.
******
Ini ndiri murume ane makore 30. Ndinotsvagawo mudzimai ari pachokwadi nezveimba. Ngaave ane makore asingapfuure 27, ndiri muHarare. Nhare yangu 0733 236 979.
******
Makadii? Ndiri murume ane makore 32, ndotsvagawo mukadzi anoda zvemusha ari pamushonga. Ndine vana 2, nhare dzangu 0737 541 184.
******

Share This:

Sponsored Links