‘Ndisiyei ndipombonoke nemurume wangu’

29 May, 2024 - 11:05 0 Views
‘Ndisiyei ndipombonoke nemurume wangu’ Dare

Kwayedza

Phillipa Mukome Chinhoi

MUMWE mudzimai akadhonzera vazukuru vemurume wake vaviri kudare achiti vari kumushaisa mukana wekuti vasasane sezvo vari kungoteverera sekuru vavo kwose kwavanoenda, kusanganisira kuchechi.

Linda Mazorodze akaudza dare reHarare Civil Court kuti haachada kuona Evidence Murandu naBlessed Chikwasha pamba pake kana pedyo nemurume wake.

“Vakomana ava handina kubvira ndakaudzwa kuti ndivanani mumhuri, ndinongovaona vachitevera murume wangu pese paari. Mumwe musi vakandiudza mashoko ekuti ndisapindire mazviri nekuti imba yandiri kugara haisi yangu uye ndakasvika yavepo,” anodaro Mazorodze.

“Pamwe pacho vanototevera kukereke kwatinonamata votimirira kusvika tapedza. Kana vachinge vaenda naye, musi iwoyo murume haarare kumba, anozodzoka mangwana acho.

“Handichadi kuvaona pamba pangu, ngavasapinde mumotokari yedu kana kuuya kuzotigarira kukereke kwedu.”

Achipawo divi rake, Murandu anoti Mazorodze munhu anoda kuita zvemhirizhonga nguva dzose.

“Haatodi kundiona ndichiwirirana nasekuru. Mumwe musi akauya pabasa pangu ndokutanga kupopota pamberi pevanhu achitaura mashoko asingaite,” anodaro Murandu.

“Tinozosangana sei paukama kana pachinge paine zvaitika? Hatingatadziswi kutaura nehama yedu pamusaka pemunhu ane hunhu hwakadai saka ndinokumbira kuti asapihwe gwaro rerunyararo raari kuda iri nekuti tiri vanhu veukama.”

Chikwasha akaudzawo dare kuti mashoko ose ataurwa naMazorodze pamusoro pake ndeemanyepo.

“Iyi ingori nyaya yekuti ambuya ava havachadi kutiona tichiwirirana nasekuru vedu. Handina hangu dambudziko kana vakapihwa gwaro iri, pamba pavo handichaendiwo zvachose,” anodaro Chikwasha.

Mutongi Johanna Mukwesha vakarasa chikumbiro chaMazorodze vachiti aifanira kumhan’arira murume wake kwete vaviri ava uye haana kupa umboo hunotaridza kuti upenyu hwake huri panjodzi nekuda kwevazukuru vake.

Pamusoro pezvo, mutongi vakati kana Mazorodze achida kuti vazukuru vemurume wake vasasvike pakereke yavo, anofanirwa kumhan’ara kudare rinoona nezvenyaya dzakadai.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey