Nhamo dzandimomotera: Marabha

15 May, 2024 - 12:05 0 Views
Nhamo dzandimomotera: Marabha Charles 'Marabha' Milisi

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MUTAMBI wemadhirama, Charles ‘Marabha’ Milisi, ari kurarama nekudya nhoko dzezvironda uye akatotizwa nemudzimai wake nekuda kwehurwere.

Marabha, uyo anogara kuDomboramwari, kuEpworth, anoti pari zvino ari kuchengetwa nemunin’ina wake sezvo asiri kukwanisa kuzviriritira.

“Kurwara kwandiita muranda, handichina chandichagona kuita muupenyu hwangu, basa remadhirama kana kuimba handichagona. Mudzimai akanditiza nevana vaona kuti ndava kurwara apo ndakarohwa nechidhinha nematsotsi ndikapotsa ndafa uye ndakazobatwawo nesitiroko mugore ra2017. Kubva ipapo, handina kuzoona vana vangu vose naiye mudzimai wangu wacho,” anodaro Marabha.

Anoti akamboitawo mbiri yekutora zvinodhaka pamwe nekudya nyika rutivi mumazuva aifamba zvinhu zvake.

Makore adarika, Marabha akambonanga Freddy ‘Kapfupi’ Manjalima huroyi achiti ndiye aimurovesa nezvidhoma.

Marabha achitaridza dumbu rakazvimba

Zvisinei, vaviri ava vakazoyanana ndokuregererana.

“Zvekuroyiwa hapana, varoyi vakatiza kurwara kwangu uye ndaka’defaulter’ mapiritsi. Nyaya hombe ndeyekuti handisisina chekubata nekuda kwekurwara zvakazowedzera nekutizwa kwandakaitwa nemudzimai akaenda nevana vangu vose makore mashanu akadarika. Handizive kwaari Susan kana nhamba dzefoni yake handina.

“Ndakapinda muchipatara mumwedzi waNdira ndikagara kuMashambanzou kwemwedzi mitatu ndichizvimba dumbu. Semunhu ari pachirongwa, ndakanga ndarega kunwa mapiritsi izvo machiremba vanoti itsvo dzangu hadzina kumira zvakanaka,” anodaro.

Marabha anoti vamwe vaimbi nevanoita zvemadhirama vari kumuregerera pakumubatsira pakurwara kwake.

“Ndine zvikwereti kuchipatara uyewo ndinoda mari yekutengesa mishonga nekugarawo ndichinotariswa nemachiremba. Mbatya handisisina dzapera kubvaruka, imba yangu haina kupera kuvakwa uye ndakambobatsirwa naSekuru Banda kusvika yaiswa marata nekupurasitiwa zvose mukati nekunze asi madhoo haina, yakangoshama. Ndinorara pasi handina mubhedha.

“Ndinotenda munin’ina wangu Itai Milisi anomira neni pahurwere hwangu. Ndinoti kune vamwe vangu vemadhirama nevaimbi veduwe chakawana hama hachisekwi, huyai muchindionawo mundibatsire. Muri kumirira kufa kwangu here kuti muzoungana muchichema,” anodaro Marabha.

Anotendawo Kapfupi achiti akauya kuzomuona kumba kwake svondo rakapera paseri.

Marabha (kuruboshwe) aina Kapfupi panguva yavaiita vose madhirama

Marabha anoramba mamwe mashoko ari kutenderera ekuti azvimba dumbu nemazamu nekuda kwekuti akatora mudzimai wemuridzi.

“Kubva pakatiza mudzimai wangu, ndinongova tsvimborume, bhachura kudzokera pahujaya chaipo uye handina mukadzi wandakazombodanana naye. Izvo zvinonzi ndiri kukura mazamu nekuzvimba dumbu nekuda kwekutora mudzimai wemunhu kunyepa. Mashoko ekuda kusvibisa Marabha ayo.

“Kubva pandakaenda kuchipatara, muviri wangu uri kudzokera pakusimba ndokusaka vanhu vava kuona mazamu angu achiita seanokura, kuzvimba kwedumbu chimwewo chirwere icho,” anodaro.

Anoti haana tarisiro yekuroora zvakare.

Marabha anoti akamboda kuita mufundisi apo akapinda imwe chechi kuSally Mugabe Heights asi akazosiyana nepfungwa iyi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.

Itai Milisi

“Hongu ndakamboda kuita mufundisi ndikazosiyana nazvo, kuchechi zvangu ndinoenda ndichinonamata Mwari. Dai vana vangu vakandinzwa ndinoda kuti vauye kuzondionawo, zvaamai vacho handinei navo nekuti ndakanga ndisina kumbobvisa zvangu pfuma yeroora,” anodaro Marabha.

Anokumbira kuti dai awana mari yekupedzisa kuvaka imba yake.

“Amai nababa vangu vose vakashaika, ndinotenda zvakanyanya Itai ari kundichengeta pane zvose zvandinoda.”

Zvakadai, Sekuru Banda vanoti vane hurongwa hwekupedzisa kuvakisa imba yaMarabha iyo ine dzimba nhatu.

Vanoti imwe mari yavakange vapa Marabha kuti ashandise mukuvaka imba iyi yakashandiswa zvisizvo.

Itai anoti akazvipira kubatsira mukoma wake apo akatarisana nehurwere.

“Mukoma Marabha vanoda mari nguva dzose kubva kuenda kuchipatara nemishonga uyewo nekuzvimba dumbu. Machiremba anoti vanoda kudya kwakapfava kwakaita sembatatisi, butternuts nemhando yezvinwiwa zvisina maasidi. Zvimwe ndinomboedza asi semunhu mumwe chete zvinondikundawo,” anodaro Itai.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey