Otuka mukadzi nevana zvinyadzi

11 May, 2018 - 00:05 0 Views

Kwayedza

Janet Chari
MUKADZI wekuti iye nevana vake vari kuoneswa ndondo nemurume wake uyo ane marambadoro akazopotera kudare redzimhosva achida kudzivirirwa.

Bernadate Nyahwema akamhan’arira Samson Kagande kuHarare Civil Court achimupomera mhosva yekuti ari kumushungurudza zvisina akamboona.

“Anondifonera achipopota asi pasina zvandamutadzira,” anodaro Nyahwema.

Anoenderera mberi achiti murume wake neshamwari dzake vanosvika kumba akadhakwa achimutuka zvinyadzi pamberi pevana.

“Anondinyadzisira zvekusvika pakuti ndinochema neshungu nekuda kwezvinyadzi zvaanondituka nazvo pamberi pevana neshamwari,” anodaro Nyahwema.

Nyahwema anoti murume wake akasvika pamba iye asipo, anotuka vana zvekuti vanototsvaga kumwe kwekunogara.

“Rimwe zuva akatozorova munin’ina wangu asvika akatuka vana kusvikira munin’ina wangu adaira iye ndokunzwa hasha,” anodaro Nyahwema.

Kagande anoramba mhosva yaari kupomerwa naNyahwema achiti haanwi doro kana kuenda kunze kunotandara nevamwe.

“Chiripo ndechekuti nemukadzi uyu takarambana kare asi tichiri kugara pamba pamwe saka iye chaava kuda ndechekuti ini ndibve,” anodaro Kagande.

Anoti iye naNyahwema vakapedzisira kutaura vese kare kunyangwe zvazvo vachigara pamba pamwe chete, umwe neumwe aine imba yake yaanovata, kubikira nekutandarira.

“Ini handikwanisi kubva pamba apa nekuti takatenga imba iyi tose saka tichagara tose ipapo. Zvimwe zvose zvaari kutaura izvo ndezvekunyepa,” anodaro.

Mutongi Larzin Ncube akapa Nyahwema gwaro redziviriro.

Share This:

Sponsored Links