Tishamwaridzane

30 Dec, 2021 - 15:12 0 Views
Tishamwaridzane TISHAMWARIDZANE

Kwayedza

MAKADII veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 42 nemwana 1 uye ndinotsvagawo murume ane rudo wekuchengetana naye ane makore 53 – 60. Ndinoshanda uye ndinofarira zvekurima. Anoda nezvangu, ane kumusha ndibate pa0776 404 731.
**********
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndave ne19 years nemudzimai asi hatina mwana tose. Saka ndinotsvagawo mukadzi anoda hake kundiitira mwana, ndakamboita mwana nemukadzi wekutanga. Andida ngatitaure pa0718 119 911.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane makore 18 kusvika 25 ari pachokwadi nekuvaka musha. Anoda anondibata pa0719 858 659, ndinogara muHarare.
**********
Munofara here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekuroora asina mwana ane makore 18 — 24. Ndiri pachirongwa, nhare yangu 0713 420 105.
**********
Makadii? Ndotsvagawo mukadzi ane makore 18 – 25, in ndine makore 26. Nhare yangu 0784 977 995.
**********
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinodawo musikana ane makore 20 zvichidzika ari serious. Nhare yangu 0736 263 010.
**********
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Ndine vana 2, anoda zvemba ngaandibate pa0712 558 853.
**********
Ndiri murume ane makore 51, ndotsvaga mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 48 kusvika 50. Ngaave asiri pamushonga uye ane chimiro chakanaka. Andida anondibata pa0715 380 157.
**********
Makadini? Ndiri murume ane makore 29, ndoda mukadzi anoda zvemba asiri pamushonga. Ndobatika pa0776 162 567.
**********
Ndiri kudawo mukadzi/musikana anofunga kuti iye haroorwi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Ndiri muHarare uye ndine makore 25 asi handina mwana kana chandinacho, chokwadi chakanaka. Zita ndinonzi Prosper, nhare yangu 0716 410 769.
**********
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana 2. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nekuvaka imba asi varume vevanhu ndapota musafone uye nematsotsi kwete. Nhare yangu 0782 914 633.
**********
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume wemakore 54 ari pumushonga. Ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba akazvipira ane makore 45 zvichidzika. Ndoshanda full-time uye zvizhinji tozotaura, nhamba 0718 182 559.
**********
Ndiri mukadzi ane makore 37, ndinotsvaka murume ane makore 45 zvichienda mberi. Ndine vana 4 ndichigara muHarare. Anoda ngaandibate pa0719 630 440.
**********
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye. Anoda anondibata pa0785 096 904.
**********
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 2, HIV negative uye ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichikwira asiri pachirongwa. My App 068 390 9682, ndoda vari muJoburg kunyanya nekuti ndimo mandiri. Ndatenda.
**********
Ndiri murume ane makore 50, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 40 zvichidzika asiri pamushonga. Ngaave anopinda Roman Catholic, ndinogara kwaChivero kuMhondoro. Nhare yangu 0712 271 124.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 49, HIV positive uye ndinotsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye. Ngaave nemakore 30 zvichidzika. WhatsApp chete 0778 141 795.
**********
Makadiiko? Ndiri mukomana ane makore 23, handisi pamushonga uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Andida ngaandibate pa0782 687 317.
**********
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaga mukadzi anoda zvemba ane makore 25 – 31 ari pachokwadi ane mwana mumwe chete kana asina. Nhare yangu 0774 763 083.
**********
Kwayedza, ndiri mukomana ane makore 28 uye kumusha kwangu ndekwaRusape. Ndoshandira muHarare uye ndotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23 asina HIV. Ndobatika pa0782 309 274.
**********
Ndiri murume ane makore 39, ndiri pamushonga uye ndinodawo mukadzi wekugara naye ane mwana 1. Ngaave nemakore 23 – 30. Anoda ndibate pa0771 849 612.
**********
Ndiri musikana ane makore 27, ndinotsvaga mukomana ane makore 30 – 36 ekurebekwa. Ndatenda.
**********
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri murume ane 41, ndotsvagawo mudzimai wekuroora asina mwana seni. Anoda nhare idzi 0715 772 864.
**********
Ndiri murume ane makore 43 asingashandi uye asina chirwere. Ndinotsvaga musikana ane makore 20 – 25. Nhare yangu 0784 922 571.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 54, ndotsvagawo mudzimai wekuvaka naye musha ane makore 45 zvichikwira. Ngaave ane vana vake kana asina uye asiri pamushonga. Ndinoda ari maChihota nenzvimbo dzakapoteredza. Andifarira ngaandibate pa0776 647 173.
Makadii? Ndinotsvakawo mukadzi wekuroora ane makore 29 – 32. Ndiri murume ane makore ari pamushonga. Nhamba dzangu idzi 0713 430 822.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa, ndotsvagawo mukadzi wekuroora akavimbika ane makore 25 – 30 asi matsotsi kwete. Nhamba dzangu 0716 782 516.
**********
Muri sei veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 – 25. Nhare yangu 0716 583 843. Thank you.
**********
Ndiri mukomana ane makore 25 anotsvagawo mukadzi ane makore 18 – 25. Nhare yangu 0716 583 843.
**********
Makadii henyu? Ndafona nekunyorera kakawanda asi handisati ndawana ari pachokwadi. Ndine makore 40 nevana 3 uye ndoda shamwarirume ine makore 45 zvichikwira ane vana vakewo. Asi vane vakadzi nevekuMasvingo kwete. Ndiri maid, zvakawanda tinenge tichizotaura pa0775 182 966.
**********
VeKwayedza makadii? Ndotsvagawo mukadzi ane makore 35 – 46 wekuwadzana naye. Ngaave anoshanda ane ndarama dzake. Nhare yangu 0787 214 877.
**********
Makadiniko veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 53, HIV positive uye ndinodawo murume wokufambidzana naye ane makore 53. Nhare yangu 0718 106 032.
**********
Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaga mudzimai akavimbika anoda zvemba ane makore 29 kusvika 35. Andifarira anondibata pa0719 856 670, zvakawanda totaura.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 24, ndotsvakawo mudzimai wekuroora ane makore 18 – 20. Nhamba dzangu 0784 882 153.
**********
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23 kana ane mwana 1. Ngaave ari pachokwadi nekuda kurorwa. Ndinoshanda, andifarira ngaandibate pa0718 639 491.
**********
Munofara here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekuroora asina mwana ane makore 18 – 24 ari pedyo neMutare. Nhare yangu 0778 894 737.
**********
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 37. Handisi pachirongwa uye ndine vana vaviri. Ndinotsvagawo murume anoda zvemusha, anoshanda ane makore 40 kusvika 47. Ngaave asiri tsotsi uye anondida ini nevana vangu. Ndinobatika pa0716 396 604. Zvizhinji tinozokurukura, ndinoda asiri pachirongwa.
**********
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga mudzimai ane makore 36 kusvika 39 asiri pamushonga. Ngaave ane vana, ini ndine 3. Andifarira ngaandibate pa0718 364 017.
**********
Makadiniko veKwayedza? Ndiri kutsvagawo murume wekuwadzana naye. Ndiri mukadzi ane makore 35 uye ndodawo ane makore 35 kusvika 55. Kana pane andidawo anondibata pa0787 234 391.
**********
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 37 nevana 3. Ndinotsvaka murume wemakore 42 kusvika 50 ari serious uye asina chirwere nekuti ini handina. Andida anondibata pa0027 749 190 395.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 40 ari pamushonga uye ndotsvakawo mudzimai ane vana 2 kana 1 anoda zvemusha. Ndiri murimi asi vekuMasvingo kwete. Nhare yangu 0713 538 521, ndatenda.
**********
Kwayedza makadii? Ndiri mukomana ane makore 30, ndichigara muHarare. Ndinotsvagawo musikana wekufambidzana naye. Ngaave nemakore 18 kusvika 31. Andida zvakawanda totaura pa0784 744 730.
**********
VeKwayedza makadii? Ndafara kunyorawo tsamba yangu. Ndinodawo musikana kana ane mwana wake asiri pamushonga. Zvakawanda tozotaura, ndogara kwaMurewa. Andifarirawo nhamba yangu 0715 440 750, zita Blessing.
**********
Makadini? Ndiri murume ane makore 43, ndotsvakawo mukadzi wokugara naye ari pamushonga seniwo. Ngaandibate totaura zvizhinji panhamba 0782 347 782.
**********
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndoda mukadzi wekuroora uye achishanda. Ndiri mufundisi uye ndine company yangu. Ngaave nevana 2 kana asina, aine makore 23 kusvika 36. Nhare dzangu 0717 057 220.
**********
Ndiri murume ane makore 46 anotsvaga mukadzi wokuroora wemakore 25 – 35. Ndoda ari pamushonga seni uye anonamata. Andifarira ngaandibate pa0780 931 242, ndatenda.
**********
Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21. Anenge andifarirawo ngaandibate pa0715 365 225, ndatenda hangu.
**********
Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 24. Handidi munhu akashoreka. Nhamba dzangu 0713 424 493, ndoda ari pachokwadi uye anotya Mwari. Ngaave ari serious pakuroorwa, vanotamba regerai zvenyu.
**********
Ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 20 ane utano hwakanaka, kunyanya muropa. Nhare yangu 0714 704 964.
**********
Ndiri murume ane makore 43, handishande uye handina chirwere. Ndinoda mukadzi ane makore 25, nhare yangu 0713 683 403.

Share This:

Sponsored Links