Tishamwaridzane

16 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Tishamwaridzane

Kwayedza

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.

NDODAWO musikana asina kumboroorwa ane makore 22 zvichidzika ari mutete. Anoda zvepamusha andida ngaandibate pa0784 116 965.

*****

Makadiiko? Ini ndinonzi Tinashe Makope, ndine makore 28 uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 – 20 asina chirwere. Nhamba dzangu 0778 196 619.

*****

Makadii? Ini ndiri murume ane makore 34, ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndawana wandiri kuda. Ndinoda mukadzi anoda zvemba ari pachokwadi ane makore 24 kusvika 33. Nhamba dzangu 0773 964 674.

*****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 35, ndotsvagawo musikana anondidawo. Nhamba dzangu idzi 0776 327 749.

*****

Ndiri mukomana ane makore 27, ndine hutano hwakanaka. Ndiri kutsvakawo musikana wekuroora kubva pamakore 19 kusvika 23. Ari serious anoda ndibate pa0779 441 855 totaura ipapo.

*****

Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana 3, ndoenda kumasowe uye handizi pamushonga. Ndoda murume ari pachokwadi ane makore 45 kusvika 60. Anoda fona pa0785 467 619.

*****

Makadii veKwayedza? Ndabaiwa nekunyorera asi hapana shambadzo. Ndinoda mukadzi ane makore 35 zvichidzika. Nhare yangu 0774 443 695.

*****

Makadii weKwayedza? Ndiri murume ane makore 44, ndinotsvagawo penpal yechidzimai, akanaka ane hunhu uye ari HIV negative. Nhare yangu 0718 643 549.

*****

Makadii? Ndave nenguva ndichinyorera buditsaiwo tsamba yangu. Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1 uye ndiri pamushonga asi hazvioneke. Ndodawo murume ari pamushonga asi zvisingaoneki ane makore 32 kusvika 40. Ngaave anoshanda uye ane rudo asi matsotsi nevarume vevanhu kwete. Nhare yangu 0718 458 109.

*****

Ndiri mukadzi ane makore 39. Ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichikwira asiri pamushonga, achida zvewanano kwete kutamba. Ndibatei pa0784 540 217.

*****

Ndiri murume ane makore 48, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzanawo naye ane makore 32 – 45 akavimbika asi matsotsi kwete. Nhare yangu 0779 345 647.

*****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvaga musikana ari pachokwadi wekuroora. Ndanzwa nematsosti anonyepa saka asafona kana kutaura neni. Ndogara kuGweru, anondida anondibata pa0717 052 756 kana matxt.

*****

Makasimba here? Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1 ndodawo mukadzi anoda zvemba. Ndiri muHarare, anoda ngaandibate pa0784 977 878.

*****

Ndiri murume ane makore 44 ndinotsvakawo mukadzi anoda imba. Nhamba dzangu 0773 696 812.

*****

Makadii Kwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1, ndine makore 24 uye handisi pamushonga. Ndogara kuKwekwe, ndodawo murume akarongeka akavimbika, anoda zvewanano. Andida sms 0785 246 823 asi matsotsi kwete.

*****

Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvaga mukadzi ane makore 25 kusvika 30 asina chirwere. Ndiri kuDomboshava, nhare yangu 0715 189 499.

*****

Makadii veKwayedza? Ini ndiri  mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Ndinoshanda kumine, nhamba   dzangu 0778 810 180.

*****

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 23 nevana 2. Ndodawo murume akamboroora kana asina. Andida ngaandibate pa0785 162 184, ndiri positive.

*****

Ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana. Ndodawo murume anoshanda ane makore 23 – 32, ane mari uye asina chirwere. Ndiri muHarare, nhamba dzangu 0778 082 945.

*****

Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 22 kusvika 28. Ndine makore 29, ndinoita self job uye ndiri muHarare. Nhamba dzangu 0776 640 633.

*****

Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora, ndine makore 40 uye ndinoda ane makore 24 kusvika 35 anopinda masowe kana pentecostal church, kunyanya Zaoga kana S.D.A. Runhare 0778 429 002.

*****

Makadii? Ndiri murume ane makore 36 nemwana 1 ndinoda mukadzi ane makore 23 kusvika 29 ane mwana 1 kana asina. Ngaave asina chirwere, ndinobatika pa0783 280 260.

*****

Ndiri murume ane makore 40 nemwana 1. Ndotsvagawo mudzimai ane makore 35 zvichidzika ane mwana kana asina. Ndobatika pa0771 830 907.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vaviri. Ndotsvagawo murume, ngaave munamati. Ndiri HIV negative, ngaandibate panhamba idzi 0782 489 181.

*****

Ndiri kutsvaga musikana wekuroora anoda zvekuroorwa ane makore 18 – 25. Ari serious andifarira ngaandibate nesms kana kufona pa0779 152 922. Zvizhinji tinotaura.

*****

Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvaka musikana ane makore 18 kusvika 22 ari HIV negative status. Nhare yangu 0775 971 114.

*****

Makadii mhuri yeZimbabwe? Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana vatatu, ndiri kutsvaga murume anoda kuroora. Nhare yangu 0778 908 476.

*****

Makadii veTishamwaridzane? Ndotsvagawo mudzimai ane makore 30 – 35. Nhare yangu 0733 010 299.

*****

Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume ane makore 24 kusvika 26. Munondibata pa0775 188 778.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nemwana 1. Ndinodawo murume ane vana 1 – 3 wekuvaka naye imba ari serious nekuti ndaneta nematsotsi. Ndiri pamushonga saka ndodawo ari pamushonga uye ngaava anoshanda nekuti ini ndinoshandawo. Ane makore 40 – 45, nhare yangu 0716 446 784.

*****

Ndiri murume ane makore 48 ekuberekwa, ndinotsvaga shamwarikadzi yokuroora  yakavimbika. Ndinobatika pa0785 139 189.

*****

Ndiri murume ane makore 38 ndotsvagawo mukadzi wekuroora ari HIV negative. Ndine vana 5, ndinoda anoda zvekumusha nokuti ndiri murimi. Andida ngaandibate pa0717 109 369.

*****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 24 asiri pamushonga uye anotyawo Mwari.

Ndozvishandira, anoda  ngaandifonere pa0779 042 500.

*****

Makadii veKwayedza? Handisati ndawanawo mukadzi chero ane mwana hwani. Ndine makore 27 saka iye ngaave nemakore 24 zvichidzika. Mwana handinaba, nhare yangu 0771 704 125.

*****

Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34 ndinotsvagawo murume anonamata anoshanda uye ane mhuri. Ndiri pamushonga, nhamba dzangu i0778 299 776.

*****

Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 – 22 akanaka uye anoda zvekuroorwa. Ngaave ari serious, zvakawanda tinozotaura anondibata pa0716 030 987.

*****

Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Anondibata pa0778 861 835.

*****

Makadii? Ndiri musikana ane makore 20, ndotsvagawo mukomana ari pachokwadi akanaka nekuti ini ndakanaka. Zvakawanda totaura pa0778 211 969.

*****

Ndiri murume ane makore 37, ndisanganiseiwo nemukadzi akazvipira kuvaka anoda zvekumusha hake. Kunyanya ari muMidlands, ini ndiri kuGokwe. Ndinoda ane makore 23 – 30 ane mwana 1 chero asina. Ini ndinaye mwana uye ndiri negative. Nhare yangu 0778 613 971.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33 ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 18 kusvika 28 asiri pamushonga. Ini ndinoshanda muHarare, matexts ndopindura. Nhamba dzangu 0713 699 718.

*****

Makadii? Ndingafara kana mukandishambadzawo, ndiri mujaya ane utano hwakazara. Ndine makore 27 uye ndodawo musikana ane makore 25 zvichidzika anoda kuroorwa kwete kutamba. Andifarira nhare yangu 0774 522 382.

*****

Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 26, ndinotsvakawo murume. Handinzwi anondisendera sms pa0784 157 517.

*****

Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 38, HIV positive uye ndodawo murume ari positive. Nhare yangu 0771 325 024.

*****

Ndine makore 40, ndodawo mukadzi ane makore 35. Nhamba dzangu 0771 340 345.

*****

Makadii? Ndiri murume ane makore 43 handina mukadzi uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 – 40, ane mwana mumwe chete. Ndoda mukadzi anoziva rudo, ndobatika na7pm zvichienda mberi. Vanoda ndibatei pa0714 627 936.

*****

Makadii? Ndiri murume ane makore 46 ndodawo mudzimai ane makore 35 – 45. Anoda ngaandibate 0716 561 992.

*****

Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye, ndine makore 43 nevana 3.

Asiri pamushonga ngaandibate panhamba dzangu 0773 253 289.

*****

YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE

Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongwa chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharembozha dzavo chaidzo. Hachipo kuparadza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikwa nevakaroora havakurudzirwe kunyorera kuchirongwa ichi. — MUPEPETI.

Share This:

Sponsored Links