Vaba chitunha chemwana mumochari

21 May, 2024 - 11:05 0 Views
Vaba chitunha chemwana mumochari Mambo Mutasa

Kwayedza

Tendai Gukutikwa

MUNYAYA isinganzwisisike, mudzimai wekwaMutasa anonzi akanyepa kuti ndiye amai vemuzukuru wake uyo ainge ashaya zvikaita kuti akwanise kutora chitunha chake mumochari ndokunochiviga asi amai vemushakabvu vasingazive.

Dropper Makwanza anonzi akanyepa kuti ndiye Lisa Mafunga anove muroora wake zvikaita kuti atore gwaro rekuvigwa kwaDenver Makwanza (14) kumochari yeBonda Mission Hospital asina kuvazivisa kana kuwirirana naamai vacho.

Kunyangwe Mambo Mutasa – avo vakatanga kutonga nyaya iyi mudare ravo neMugovera wadarika – vakaratidza kukatyamadzwa zvikaita kuti vazivise mapurisa epakamba yeRuda kuti iongororwe.

Vanoti nyaya iyi ichaenderera mberi nekutongwa mudare ravo nemusi wa8 Chikumi.

Vachipira nyaya yavo, baba vaLisa – VaPeter Mafunga – vanoti mhuri yavo yakagumbuka zvikuru nekuzvidzwa kwavakaitwa nevekwaMakwanza apo vakaviga muzukuru wavo vasina kuvazivisa.

Vanoti vakazongonzwa nezvenyaya iyi nerunyerekupe.

“Takatozoziva mushure merunyerekupe rwatanga kufamba uye zvakatirwadza. Kunyangwe zvakadaro, panguva iyi mwanasikana wangu akange ari kuchema akamirira kusvika kwababa vemushakabvu kubva kuSouth Africa kuti vagoviga mwanakomana wavo vari pamwe chete. Haana kuziva kuti mwana wake akanga atovigwa.

“Mwanasikana wangu nababa vemushakabvu vakanga vaparadzana uye ndini ndaichengeta vana vavo vaviri nguva yose iyi,” vanodaro.

VaMafunga vanoti aka hakasi kekutanga mhuri yekwaMakwanza ichiita izvi.

Vanoti vekwaMakwanza vakaita zvimwe chetezvo pakafa mumwe mwana wemwanasikana wavo makore mashoma apfuura.

“Aka hakasi kekutanga kutiitira zvinhu zvakaipa kudai,” vanodaro.

Lisa, uyo misodzi yaiyerera pamatama panguva yose yaaive mudare, anoti zvichamutorera makore kuti agamuchire chiitiko chinorwadza ichi.

Haatombozivi kuti mwanakomana wake akavigwa kupi.

“Ndiri kurwadziwa uye kutaura kuno handizivi kuti vakaviga mwana wangu kupi. Handina kumuoneka. Vakabata hurongwa hwese ndokutora chitunha chake ndokuchiviga ndisingazive,” anodaro.

Zvisinei, VaMakwanza vakaratidza kusavhunduka nezvaitaurwa ndokuti vakazivisa Lisa nezverufu rwaDenver uye VaMafunga vakati vaida US$500 kuti vaende kumariro.

“Vakati tivabhadhare US$500 vasati vabvuma kuti muzukuru wavo avigwe. Takanga tiri mubishi rekutsvaga mari uye takaunganidza US$250 ndokutadza kuwana yaive yasara.

“Ndakazobata baba vemushakabvu vari kuSouth Africa, avo vakatitumira mari yekuviga mwana, vakatiudza kuti tivige mwana wavo, hapana zvataigona kuita,” vanodaro.

Mai Makwanza vanoti vakanotora chitunha ichi mumochari vachibatsirwa netsamba dzemapurisa nasabhuku wavo.

“Matsamba aya aiti amai vemushakabvu nemhuri yavo vairamba kupinda muhurongwa hwekuvigwa kwacho. Ndiwo matsamba mamwe chete nechitupa changu atakashandisa kuwana burial order. Zvese zvakaitwa nenzira yakanaka.

“Handina kumbobvira ndaita magwaro emanyepo uye handina kumbozvitaura zvisiri izvo kuti ndini amai vemwana,” vanodaro.

Mambo Mutasa vanoti vachadzika-dzika nenyaya iyi kusvikira chokwadi chabuda pachena.

Vanoti hazvitenderwe pachivanhu uye zvinorwadza kuti mwana anovigwa pasina ruzivo nemvumo yaamai vake.

Vanotiwo hazvina musoro kuti chero mhuri inenge yafirwa ide kubhadharwa sechisungo chekuti ifambise hurongwa hwerufu.

Mambo Mutasa vanoti mhuri dzose dziri mbiri idzi dzakakanganisa kana pachitariswa mamiriro akaita nyaya iyi.

“Chekutanga, tinofanirwa kuona kuti makatora sei gwaro rekuvigwa (burial order) pasina zvitupa zvinoratidza kuti ndimi amai vemufi pamwe nekuti makatora sei chitunha kumochari,” vanodaro Mambo Mutasa.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey