Vanoraramira mumigwagwa vari kukwata

07 Sep, 2023 - 17:09 0 Views
Vanoraramira mumigwagwa vari kukwata Tadiwa Dube

Kwayedza

Muchaneta Chimuka

ZVICHITEVERA kusungwa kwemurume ane makore 20 okuberekwa – uyo ari kupomerwa kuuraya vanhu vashanu pamwe nekuzodya nyama dzavo muguta reHarare – vanoraramira mumigwagwa muguta guru iri vave kugara vakabatira hana mumaoko.

Thandolwenkosi Ndlovu (20) akatomiswa mudare redzimhosva achipomerwa mhosva dzinosanganisira kuuraya vanhu vashanu muguta reHarare uye achizogocha kana kufashaidza dzimwe nyama dzenhengo dzevanhu ava nekuzodzidya.

Ndlovu anonzi ainyangira vanhu vanoraramira mumigwagwa apo vanenge varere munguva dzehusiku obva avaponda.

Musungwa uyu ari kupomerwa dzimwe mhosva nhatu zvekare dzekuponda vanhu kuBulawayo.

Kwayedza nemusi weChitatu yakasangana nechikwata chevanhu vanoraramira mumigwagwa vari mushishi kubuda mumigwagwa yeguta reHarare munguva dzemanheru vachienda kunotsvaga kwekurara muzvisango zviri pakati peCoke-Corner mumugwagwa Seke Road neSunningdale vakatakura masaga nemakadhibhokisi ekunowaridza.

“Tava kutya kurara mumigwagwa yemukati meguta nekuti takanzwa kuti kune murume anofamba achiuraya vanhu nekuvatswanya, obva avacheka padumbu obvisa mwoyo. Saka tava kunorara panzvimbo dziri padyo nemapurisa kuitira kuti tiwane kubatsirwa nekukasika kana tava kuvhiringwa,” anodaro mumwe wevakomana gumi ava uyo akati anonzi Tineyi.

PaCoke Corner panosangana mumugwagwa Seke Road naCripps Road, pane kamba yemapurisa nekudaro vamwe vanoraramira mumigwagwa vave kuona zvakakodzera kunorara pedyo nenzvimbo yakachengetedzeka.

Nzvimbo inorara Tadiwa Dube nevamwe vake

Tadiwa Dube (21), uyo akatiza kumusha kwevabereki vake kuChipinge aine makore 13 ekuberekwa akazombodzokera apo amai vake, Rodha Simango (45), vakamuronda kuburikidza neKwayedza asi ndokuzodzoka zvekare mushure memwedzi mishomanana, mumwe wevari kutyira upenyu hwavo.

“Ndakanzwawo zvichitaurwa nevamwe amai vanotengesa kuti kune vanhu vakauraiwa vakarara manheru muno mudhorobha saka isu tava kurarira kuna (Leopold) Takawira takawanda kuitira kuti tibatsirane kurwisa munhu wacho kana achinge ativinga. Mwana ndakasiya kuna amai asi ndava kufunga kudzokera zvekare kumba nekuti ndinotya kufa.

“Ndakatombouya kubasa kwenyu (kumahofisi eKwayedza) ndichikutsvagai kuti mundipewo nhare dzaamai vangu ndikumbire zvekare ruregerero. Mudhorobha hamuna kumira mushe, ndatambura hakuchina vanhu vanotipa mari kana chekudya,” anodaro.

Tadiwa akaitiswa mwana mumugwagwa uye murume akamupa mwana anogara mumigwagwa yeHarare.

Ave kugara nekurara panosangana mugwagwa Robert Mugabe naLeopold Takawira.

Shamwari yaTadiwa iyo yave nevana vaviri, Charmaine Munyanyi, anoti ave kufunga zvekunotsvaga basa kuti abude muguta.

“Kumba ndakabvako, kwaisava nedambudziko asi ndakangonakidzwa nekuuya kuzogara muno mudhorobha. Mwana wangu wekutanga akatorwa neveSocial Welfare akaendeswa kuChildren’s Home saka ndava nemumwe mwana musikana asi handidi kuti atorwe. Tinorara pano takawanda, munhu ari kuuraya vanhu takanzwa kuti akasungwa uye ainyanya kunangana nevanhurume kuti atore mitezo yavo,” anodaro.

Kwayedza yakaitawo hurukuro nevamwe vanoraramira mumigwagwa vanosanganisira vakaremara nevasingaoni.

Lina Mutomba (44) wekuEpworth anova asingaoni anoti haana kunzwa nezvenyaya yekuuraiwa kwevanhu muguta reHarare.

Lina Mutomba

Libert Musana (14) anoti ave kusarudza kuti aendeswe kuChildren’s Home yekuChiredzi padyo nekumusha kwake sezvo asisadi kudzokera kumba kwevabereki vake.

“Kumba kwedu kuBudiriro asi ndakangoburana nababa vangu nekuti ndini zvangu ndaiita misikanzwa ndokubva ndauya muno muguta ndiine makore 13. Nyaya yekuuraiwa kwevanhu ndakainzwa saka handicharari ndiri pangu ndega, tava kuita zvikwata-zvikwata. Asi chokwadi mava kutyisa muno nokuti kana kwadoka vanhu vazhinji vanenge vaenda kudzimba dzavo. Unongouraiwa unyerere sehuku zvikatopera,” anodaro.

VaLampson Mambiyo vekuEpworth avo vasingaoni vanoti vave kubuda muguta reHarare kuma5 manheru.

Mai Tsitsi Mutema, avo vanotengesa zvinhu muguta reHarare, vanoti vana vanoraramira mumigwagwa vanosangana nematambudziko makukutu.

Mai Chipo Mahamba vanova director wesangano reVana Vedu Trust vanoti dambudziko revanoraramira mumigwagwa riri kuramba richikura nekudaro panofanira kutorwa matanho ekuona kuti vana ava vakachengetedzeka.

Mashoko avo anotsinhirwa naReverend Taylor Nyanhete, director wesangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vachiti vanhu vanoraramira mumigwagwa vari mumipanda mitatu inoti vasina misha zvachose, vanotiza kudzimba asi vachidzokera manheru kunorara uye vanouya nevabereki vachishandiswa mabasa ekupemha vachivapa mari kana zvavanenge vawana.

“Donzvo redu guru tichishanda neHurumende nderekuona kuti vanhu ivavo vadzokera kudzimba kunogara nemhuri dzavo nekuti mumigwagwa hamuna chimuko. Mumigwagwa mune kumbunyikidzwa kwepabonde kwakanyanya. Kunyangwe kuvaisa mumisha inochengetwa nherera ibetsero yenguva diki nekuti pavanosvitsa makore 18 vazhinji vacho vanobudiswa kuti vanozvionera vopedzisira vadzoka zvekare mumigwagwa. Misha inogara nherera haichengeti vanhu vakura,” vanodaro.

Mumakore adarika, kwaive nesangano raimiririra vanorarama mumigwagwa reStreetsAhead asi rakazovhara nekuda kwekushaya rutsigiro.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey