Vazukuru 2 vaburitswa mujeri, ndokuponda sekuru

07 May, 2024 - 14:05 0 Views
Vazukuru 2 vaburitswa mujeri, ndokuponda sekuru Inspector Emmanuel Mahoko

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MURUME wekuGokwe anonzi akapondwa nevazukuru vake vaviri vakange vachangoburitswa mujeri apo vakanetsana nekuda kwemvura yekudiridzisa mumunda pamwe chete nenyaya yekuti akambovamhan’arira kumapurisa kuti vaiva nepfuti.

Kiddny Mupamhanga (62) wepapurazi number 21 kuChemagora, kwaMambo Nemangwe, kuGokwe South, anonzi akapondwa nevazukuru vake apo vakange vave nemazuva manonwe vabva kujeri reGokwe.

Nyaya iyi yakaitika nemusi wa23 Kubvumbi apo vazukuru vaviri ava, Evans Mupamhanga (25) naElvis Mupamhanga (21), vose vanobva papurazi renumber 21 kuChemagora, vanonzi vakaponda sekuru vavo.

Vazukuru ava vanonzi vakaita zvekupwanya-pwanya musoro wasekuru vavo nematombo.

Mutauriri wemapurisa kudunhu reMidlands, Inspector Emmanuel Mahoko, vanoti nemusi uyu, vaviri ava vaiva pamusha nevabereki vavo vanosanganisira Kennedy Mupamhanga naMonica Mupamhanga apo pakatanga kukakavadzana nekuda kwenyaya yekuisa mvura mutangi kuti rizare.

“Varume vaviri ava vakasiya vabereki vavo pamba ndokuenda kumba kwaForever Sikochi (47) anove munin’ina wanyakufa mupurazi makare. Vakanobvunza kuti sei akanga asina kudira mvura mutangi, vakamutinha semombe nekumugwagwa weKwekwe-Gokwe vachimutaurira kuti vaida kumuuraya,” vanodaro Insp Mahoko.

Vanoti mumugwagwa umu, vakazosangana naKiddny Mupamhanga achibva kuKadoma apo vakabva vamupandukira ndokutanga kumuudza kuti vaimutsvaga nekuda kwemhosva yaakavamhan’arira yekuti vaive nepfuti.

“Vaviri ava vakazotinha Forever Sikochi naKiddny Mupamhanga kudzokera navo kumba uko vakasvikovarinda vari pamba. Nenguva dza1900 hours, Evans Mupamhanga akazotaurira Elvis Mupamhanga kuti aunze demo kuti vateme teme Kiddny Mupamhanga afe zvake,” vanodaro Insp Mahoko.

Vanoti Sikochi paakanzwa kuti Kiddny Mupamhanga aida kutemwa temwa nedemo akabva atiza.

“Varume vaviri ava vanonzi vakaita majana ekurova Kiddny Mupamhanga nedanda nekumutaka nematombo kakawanda mumusoro kusvikira musoro wapwanyika achibva afa. Izvi zvakaitika mumaziso aKennedy Mupamhanga baba vevakomana ava avo vasina kumbobvira vakaedza kurandutsira,” vanodaro Insp Mahoko.

Mushure mekupondwa kwaKiddny Mupamhanga, varume vaviri ava nevabereki vavo vakazobva pamba apa ndokuenda panhamba 3711 kuSasame 1 muguta reGokwe uko vakanotaurira Job Mupamhanga (76) sekuru vavo nezvechiitiko ichi.

“Panguva yavaitsanangura nyaya iyi kuna Job Mupamhanga, pamba apa pakangoerekana pasvika varume gumi vaiva vakapakata zvombo zvinosanganisira matemo, mabhemba, nenduni ndokutanga kurova nekutema Evans naElvis Mupamhanga miviri yose kusvikira vafenda,” vanodaro Insp Mahoko.

Chikwata chevarume gumi ava vasina kuzivikanwa vanonzi vakazotiza mushure mekunge vaziva kuti mapurisa ainge ashevedzwa.

“Vaviri ava vakazotakurwa nemapurisa kuendeswa kuchipatara cheGokwe South District Hospital uko vari kurapwa vakachengetedzwa uye upenyu hwavo huri pakaipa. Mutumbi waKiddny Mupamhanga wakaendeswawo kumochari yechipatara ichi,” vanodaro Insp Mahoko.

Vanoti vari kukumbira kuruzhinji kune vanoziva nezvevarume gumi ava kuti vaendese mashoko kumapurisa ari padyo navo kuti vasungwe.

“Tinogarawo tichikumbira nguva dzose nekuyambira ruzhinji kuti varemekedze upenyu hwevanhu vosiyana netsika yekugadzirisa zvinonetsa mumisha yavo nekurwisana kana kukakavadzana,” vanodaro.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey