Vochemedzwa nezvinhu zvababa

04 Jun, 2024 - 16:06 0 Views
Vochemedzwa nezvinhu zvababa Muzvare Emily Chimombe

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MUDZIMAI anogara kuStoneridge, muguta reHarare – asi kumusha achibva kwaMambo Chimoyo, kwaMutoko – anoti ari kugara achirumwa nezvinhu zvisingaoneki izvo zvinomunanaira muviri wose nemukati menyama.

Muzvare Emily Chimombe (40) vanoti dambudziko iri rakatanga mugore ra2007 apo vaishandira mumwe muchena vachiita basa remumba.

Vanoti vakangotanga nekunzwa maungira endege ichiita sekunge yapinda mumba asi pasina chavaiona ndokutanga kungofambwa nezvinhu muviri wose vachirumwa.

“Ndinorumwa muviri wose, asi nzvimbo inonyanya kurumwa pamhanza apo patopera kusvuuka. Nekuda kwedambudziko iri, ndakanosvika kumuporofita wembiri aiva kuNigeria (mushakabvu) TB Joshua pasina chakabuda,” vanodaro Muzvare Chimombe.

Vanoenderera mberi vachiti: “Ndakabuda basa muno nekuda kwedambudziko iri ndikaenda kuSouth Africa uko ndakanokundikana zvakare kuenderera mberi nekushanda ndikadzoka kuno kumusha. Dambudziko iri richitanga, taifamba tichibata baba vedu vachinzi ndivo vakaromba asi vakazofa vasina kutigadzirisa dambudziko iri,” anodaro

Muzvare Chimombe anoti amai vake, Elizabeth Marova, vakangofawo vachiitwa zvekudzipwa nechinhu chisina kuonekwa vakarara parutivi pababa vavo.

“Baba takafamba navo vakabvuma kuti kune kwavakanotora mushonga wekuti vapfume ukazogumisira wapanduka zvinova ndizvo zvinotinetsa semhuri. Takaberekwa tiri vasere, baba vabvuma takaenda navo kuChipinge kun’anga yavanoti yakavapa mushonga ikabvisa unonzi mushonga uyu asi hazvina kupera.”

Mhanza yakarumwa

Muzvare Chimombe anoti akaiswa munyama zvakare wekusadiwa nevarume uyewo havana kumbobvira akaita mwana.

“Ndakaita murume ndikamuramba nekushaya mwana, izvozvi ndinoita varume vandinodanana navo tichingorambana zvisina tsarukano. Pari zvino ndine wandinodanana naye ari kuSouth Africa uyo anoti anoda kubvisa pfuma asi ndinotya kuti hakuna kwazvinosvika,” anodaro

Anoti nyaya yekushaya vana handiye oga sezvo hanzvadzi dzake mbiri dzisinawo vana.

Muzvare Chimombe nehanzvadzi yake VaCarter Chimombe (43), vakaridza mhere pamberi peKwayedza vachitsanangura mamiriro ezvinhu kumhuri yavo.

“Ndinoda kubatsirwa nevanogona nekuti ndaneta nekuenda kumaporofita nekun’anga pasina chinofamba. Mari handisisina, ndapedza kutengesa midziyo, mumba medu vanhu vanongofa varwadziwa nemusoro. Pano pandinogara pamba pemukoma wangu akangorwadziwa nemusoro achibva afa,” anodaro Muzvare Chimombe.

Anoti vaenda kuzvipatara zvemunyika muno nezvekuSouth Africa nekuda kwechirwere chekurumwa ichi pasina zvinobatsira.

VaCarter Chimombe

VaChimombe vanoti vakatorerwa mudzimai wavo nemukoma wekwamaiguru nekuda kwekushaya mbereko.

“Hanzvadzi yangu inorumwa muviri wose uyewo haana mbereko zvakangoitawo seni, handina mwana. Hubaba hwangu chaiho hwakafa kare. Aiva mudzimai wangu paakatorwa namukoma vangu akanoita vana vaviri, izvozvi vari vose,” vanodaro VaChimombe.

Murume uyu anoti vakasiirwa nhamo nababa vavo vakafa vasina kugadzirisa nyaya dzehurombwa hwavo.

“Tinodawo vanhu vanogona vanotibatsira kupedza nhamo yatisvuura iyi semhuri, mari yapera hatisisina chekubata,” vanodaro VaChimombe.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey