Aponda baba naamai vake

10 Jan, 2023 - 17:01 0 Views
Aponda baba naamai vake Clemence Makuvatsine

Kwayedza

Victor Maphosa

MAPURISA eZimbabwe Republic Police (ZRP) kudunhu reMashonaland East vanoti vakasunga Clemence Mukuwatsine (45) wekwaSabhuku Nyarugwe, kwaMutoko nemhosva yekuponda baba naamai vake achishandisa mupinyi webadza.

Zvinonzi Stephen Mukuwatsine (72) nemudzimai wake, Elizabeth Kamhoti (67), nemwanasikana wavo vaiva pamusha pavo mudunhu raMambo Mutoko vachitaura nekuda kwenyaya dzainetsa muwanano yaClemence nemudzimai wake.

Mushure mekupedza nhaurwa iyi, zvinonzi Clemence akaenda kunosakura mumunda wake wenzungu waiva padyo nemusha apo baba vake vakasara vari pamba nevamwe.

Nenguva dza10 mangwanani, hanzvadzi yaClemence akazoenda kumunda uko achida kunoshevedza hanzvadzikomana yake iyi kuti azodya.

Clemence anonzi akatanga kupopotera hanzvadzisikana yake achimupomera kuti ari kumuroya. Ipapo anonzi akatanga kumutema nezvidhinha kumusana nemumusoro nepagokora.

Panguva iyi, baba vake vakabva vapindira vakabata mupinyi webadza apo mwanasikana wavo aitiza achienda kumba otya kurohwa nehanzvadzi yake achienda kwaiva naamai vake.

Clemence anonzi akazobvuta mupinyi webadza kubva kuna baba vake ndokuvarova nawo kakawanda, kusanganisira pamhanza nekumeso kusvikira vafenda.

Vabereki vekupondwa nemwana komana, VaStephen Mukuwatsine (72) nemudzimai wavo, Mai Elizabeth Kamhoti (67).

Aine mupinyi uyu, anonzi akaenda kuna amai vake avo vaiva vakagara muimba yavo yekutandarira.

Akatanga kuvapomera kuti vaiva vakaviga hanzvadzi yake mumba mavo achibva atanga kuvarova nemupinyi uyu kakawanda mumusoro nekumeso kusvikira vafenda zvakare.

Mutauriri wemapurisa kudunhu reMashonaland East, Inspector Simon Chazovachiyi, vanoti Clemence akazorandutsirwa kuti asarambe achirova amai vake nemunhu aidarika nepamusha wavo.

Anonzi akabva atandanisa munhu aidarika uyu achidawo kumurova nemupinyi uyo akanopotera pamusha wevavakidzani achishevedzera kuti abatsirwe.

“Ruzhinji rwemusha uyu rwakazokwanisa kubata murume uyu vachibva vamuvharira mumba make. Nyaya iyi yakazomhan’arwa kumapurisa epakamba yeZRP Mutoko zvikazoita kuti murume uyu asungwe. Mitumbi yevanhu vaviri ava yakazoendeswa kumochari yechipatara cheMutoko District Hospital.

“Vanhu vanokurudzirwa kugadzirisa nyaya dzemumisha yavo murunyararo pasina kurwisana nekupopotedzana uye vanofanirwa kutsvaga vayananisi kubva kuvakuru vemunzvimbo dzavanogara kusanganisira chikamu chemapurisa cheVictim Friendly Unit (VFU), vakuru vemachechi kana masabhuku nemadzishe nyaya dzavo dzogadziriswa murunyararo,” vanodaro Insp Chazovachiyi.

Share This:

Sponsored Links