NHAU DZEDZIDZO

2 weeks ago | May 10, 2019

ZVIKORO ZVOSE ZVAVHURWA. . . kusanganisira zvekuChimanimani, Chipinge

URUMENDE inoti zvikoro zvose zvakavhurwa neChipiri svondo rino, kusanganisira izvo zvakawirwa nedambudziko remvura ...

‘Tanyanya kudhurirwa nezvinhu’

VABEREKI nevana vechikoro vari kutsutsumwa nekukwira kwakaita mitengo yezvimwe zvinodiwa kuchikoro semari yemafizi, ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti feso.

Tsumo nemadimikira namukanya

Kuruma nzeve idimikira rinoreva kunyeurira kana kuyambira. Saka kana munhu akakunyeurira, anenge akuudza zvausingazive ...

Midziyo yekusevenzesa mumabasa

CHIKAMU chadarika takatarisa midziyo iyo yatakati inorerutsa basa. Muchikamu chino tichatarisa midziyo kana kuti zvombo ...

Ndakasemwa akasemwa

TINOPEDZISA ongororo yekupindirana kwemazita nezviito kana unhu hwevatambi.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, heunoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

3 weeks ago | May 3, 2019

Hurongwa hwezvikoro zvakaparadzwa necyclone

Daniel Mhonda HURUMENDE iri kuvakurudza zvikoro zvakaparadzwa nemafashamu emvura yaive nedutumupengo yeCyclone Idai ...

MAGETSI MUZVIKORO!… 4 000 kumaruwa zvatova nawo: REA

Muchaneta Chimuka BAZI reRural Electrification Agency (REA) rinoti rakaisa magetsi muzvikoro zvepuraimari nesekondari ...

‘Zvakanaka kuti mwana adzidze nemimba’

Muchaneta Chimuka VABEREKI nevana vechikoro votambira nepakasiyana mutemo unoti vanasikana vanoita pamuviri vari ...

Tsumo nemadimikira namukanya – NGANO

Mhinduro yesvondo rapera: Zvine manenji diro kuwa mumuti. Zvinoshamisa kuti chinhu chinongosiitwa mazuva ose chizoramba ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nyimo. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Nyimo – ...

O-LEVEL — Manyambiri- Zvinoreva zita

Munyaradzi Gunduza TINOENDERERA mberi neongororo yezvinoreva mamwe mazita evatambi nezviito zvavo. Paidokwairiramwoyo ...

Grade 7-Midziyo yaisevenzeswa kare

Ticha Danga MIDZIYO yekushandisa yakatikoshera nekuti inoita kuti mabasa areruke kuita. Kubudikidza nemidziyo, vanhu ...

A-LEVEL — akanhonga vhunze nemuromo- Cindy ane hutsinye

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa madingindira anobuda mumutambo uyu. Hutsinye: Cindy anoburitswa aine hutsinye ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

1 month ago | April 17, 2019

KUROVA VANA IMHOSVA . . . ‘Kutyora kudzero dzavo’ . . .

MUTONGO wakapihwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo ...

Nzira itsva dzekudzidza pamwe nekudzidzisa

ZVIKORO zvinodarika 30 zvekudunhu reManicaland zvinotarisirwa kubatsirika zvikuru nechirongwa cheICT Transforming ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kangamiti.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...