NHAU DZEKUMATARE

2 days ago | July 19, 2019

Orarisa mukadzi nemwana panze

Tatenda Shuro VANHU vaive mudare vakakahadzika apo mumwe mudzimai akati murume wake anotora chikafu chavanofanirwa kudya ...

‘Chikomba chaamai ndicho problem’

Milcah Nhakura NYAYA yekurwira pfuma yenhaka pakati pevana vemhuri imwe yakazosvika kumatare edzimhosva apo mumwe wavo ...

1 month ago | June 21, 2019

Akafenda aroverwa makuhwa

VAKADZI vatatu vekuChitungwiza - avo vakakutsirana kurova mumwe musikana uyo vaimbodzidza naye kusekondari vachimupomera ...

‘Ndinokurovera kuita chipfambi’

MUDZIMAI wekuTafara, muHarare, akachema-chema mudare achiti anzwa nekurohwa nemurume wake achimupomera kuita zvikomba.

Chembere dzorwira makuhwa

CHEMBERE mbiri idzo dzinova vavakidzani dzakamisidzana mudare nekuda kwekushungurudzana pamusoro penyaya yekuitirana makuhwa.

Mukanwa makafira chidembo mamuparira

MURUME wekuBeatrice wekutuka mumwe mudzimai nezvinyadzi mushure mekunge atadza kubhadhara chikwereti chemari yaakange ...

‘Mukadzi wangu ndinotomutya’

MURUME samusha wekwaMutoko anoti asvika pakutotya mudzimai wake uyo waanoti anogara achimurikita kumurova sezvo ari ...

Oti mukadzi akanzurise mendenenzi

MURUME anogara kuAshdown Park, muHarare, akamhan’arirwa nemudzimai wake kumatare achinzi ari kumushungurudza achida kuti ...

1 month ago | June 14, 2019

Baba vobata mwana (4) wavo chibharo

MURUME anoshanda pachimwe chikoro chepuraimari chiri muHarare akasungwa nemapurisa nemusi weChishanu wadarika ...

1 month ago | June 12, 2019

Mukadzi akarambirwa juju

MUDZIMAI wekuNyanga, wekunzi akarambwa nemurume mushure mekunge amubata achimushandisira mushonga, anoti murume wake ...

‘Futi futi wakandipfimba ndikakuramba’

MURUME wekuStoneridge, muHarare – uyo wekumhan'arira mukadzi anova muvakidzani wake kudare achiti ari kumushungurudza – ...

2 months ago | May 24, 2019

‘Ndiwe wakandizadza HIV’

MURUME wekudanana nemukadzi anove muvakidzani wake asi ndokuzorambana ava kuzvidemba achiti akamutapurira utachiona ...

Mutyairi wekombi dzamumomotera

MUTYAIRI wekombi wekuChitungwiza akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14 mushure mekubatwa nemhosva yekutsika munhu ...

Mhere bovo mudare

VANHU vaive mudare vakashamisika apo mudzimai wekuGlen View, muHarare, — uyo wekutorerwa murume neshamwari yake ...

Anorasa mwana kana adhakwa

MUDZIMAI wekuHatcliffe, muHarare — wekunzi ane marambadoro — anonzi akarasa mwana wake mune rimwe sango rekunzvimbo ...

‘Amai makanditorera murume’

AMBUYA vekupomerwa kuti vakambodanana nemukuwasha wavo vakazomhan’arira mwanasikana wavo kudare vachiti ari ...

2 months ago | May 10, 2019

Vokikiritsirana muganhu wemunda

MURUME wekuoneswa pfumvu nemuvakidzani wake uyo waanoti anouya kupurazi kwake nevana vake pose pavanenge vabva ku“Joni” ...

Ochemera mwana waakamborasa

VANHU vaiva mudare vakakahadzika apo mukadzi wekunzi akasiya mwana wake ane makore matatu okuberekwa ari oga pagedhi ...

3 months ago | May 3, 2019

‘Akazviruza’ akecha mubhawa

Kingstone Mapupu MURUME anogara papurazi reGoodhope, kuMazowe, akazoigochera pautsi apo akakecha mumwe mukadzi ...

‘Bhudhi vanondirova vakandisunga’

Milcah Nhakura MUMWE mupurisa akaendeswa kudare nehanzvadzi yake achipomerwa kuti anomurova senyoka yapinda mumba apo ...