Denhe Reruzivo

2 weeks ago | November 12, 2020

Mutupo: Gwai Gumbi

Maita Gwai, Chinhove changu chichi, Vane chuma chisingaverengwi, Vakatorerwa umambo namabvakure, Isu hanzvadzi ...

1 month ago | October 15, 2020

Ziva

VAVERENGI tiudzei kuti muchero wemusango uyu, uyo unoti kana waibva unonunira, unonzi chii. Tumirai mhinduro dzenyu ...

Mutupo

Nhewa Simboti MWAITA Nhewa, ingwe ine mavara, Mwazviita Simboti, Chiruka, Nyakuzvibatira, Chikatsa, WaMuteyi, Mwaita ...

2 months ago | October 8, 2020

Ziva

VAVERENGI tiudzei kuti muchero wemusango uyu, uyo unoti kana waibva unonunira, unonzi chii. Tumirai mhinduro dzenyu ...

2 months ago | October 1, 2020

Ziva

VAVERENGI tiudzei kuti muchero wemusango uyu, uyo unoti kana waibva unonunira, unonzi chii. Tumirai mhinduro dzenyu ...

8 months ago | March 27, 2020

Covid-19: Maticha otenda President

MASANGANO anomiririra varairidzi ari kupembedza danho rakatorwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa rekuti zvikoro ...

Rodza njere nemadimikira

MUKUVAVARIRA kuti tipinde mugoho repamusoro, tinobata mativi ose kuti tigadzire hwaro hwakakura hwekugadzirira bvunzo. ...

Ndokusaka vakakurirwa

TINOENDERERA mberi nekupedzisa nzira dzinoshandiswa nevatema kuti vakunde vachena muhondo yeChimurenga. Mubvunzo uyu ...

Misambo yemutauro

SVONDO rino tichaita chidzidzo chiri maererano nemhando dzakasiyana-siyana dzemisambo yemutauro. Muchasiirwa basa ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti derere. Mhando yederere iri rinonzi rechipudzi.

8 months ago | March 26, 2020

‘Bvisai mari yekunyora bvunzo’

SANGANO rinorwira kodzero yedzidzo yemwanasikana, reTag A Life, rinoti Hurumende inofanirwa kuderedza kana kubvisa ...

8 months ago | March 20, 2020

Kuti vatema vakunde . . .

Nzira dzinoshandiswa nevarwi vehondo yeChimurenga kuti vange vachikunda vachana.

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Uswa hwenyati ndehuri pamuromo, huri mudumbu inofa nahwo. Zvainoreva: Usavimbe nezvausina. ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zvichakubatsira kugadzirira bvunzo

REGAI timbosiya zvebvunzo dzegore rinouya tinangane nevari kunyora gore rino apo tinoda kukudubura zviri mugapu kuti ...

Mhinduro yezvimiso

SVONDO rapfuura takakusiirai basa rokuita tichiti mushandise zvimiso zvakanaka pakandima kadiki katakakupai.

9 months ago | March 12, 2020

Chishona chakanaka

Vana vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Ziva

Mhinduro yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nhunzi.