Denhe Reruzivo

6 days ago | May 17, 2019

Idai: Zvikoro zvinoda rubatsiro nekukasika

ZVIVAKWA zvekushandisa kwenguva duku sematende, zvigaro nezvimwe zvinosevenzeswa mukudzidza zviri kudiwa nechimbi-chimbi ...

ZB Bank yoronga makwikwi ezvikoro

BHANGA reZB Bank rakabatana neveEmerginations Africa nedonzvo rekusimudzira fundo yevana vari muzvikoro zvesekondari ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gaka. Kana awanda anonzi magaka.

Zverudo nekuroorana

ZVINODA kuti timboswatanudza pfungwa tichimbotaura zvakanangana nerudo. Zvatava mugwaro rechinomwe hazvirevi kuti takura ...

O-LEVEL — RUKUVHUTE

MUMASVONDO apfuura takanga tichiongorora bhuku renganonyorwa rinonzi Manyambiri.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

4 weeks ago | April 26, 2019

‘REGAI VANA VANE MIMBA VADZIDZE’

VANASIKANA vanoita pamuviri vari pachikoro havafanirwe kudzingwa asi kuti vasiiwe vachienderera mberi nedzidzo yavo kana ...

Muzinda weBSPZ kuGoromonzi

BHANGA reZB Bank rinoti richabatana nebazi redzidzo yepuraimari nesekondari mukuvandudza fundo.

Vorumbidza chirongwa chekupa vana chikafu

MUKURU wedzidzo mudunhu reManicaland, VaEdward Shumba, vanoti chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro - cheSchool ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti tsine.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Madingindira ari munyaya

Hukama hunoburitswa sechinhu chinosunganidza vanhu veropa rimwe chete. Kudhonzerana kwese nematambudziko ari kuwira ...

Mitupo, zvidawo nemadzinza

ZVINODA kuti timbopota tichidzikamisa mafambiro edu mukugadzirira bvunzo tichimbobatawo zvakavanzika kumazera edu kuti ...

Mazita nezviito

KUPINDIRANA kwemazita evatambi nezviito kana unhu hwavo.

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chatiza gumbo, musoro waona. Kuti munhu uite chimwe chinhu, pane chaunenge waona ...

2 months ago | April 5, 2019

Idai: Hurumende yovakisa zvikoro

HURUMENDE inoti yakatora danho rekuti zvikoro zvose zvakasangana nedambudziko remafashamu emvura yedutumupengo reCyclone ...

Tiri kushushikana nekudofora kwevana: Thabela

HURUMENDE iri kushushikana zvikuru nekufoira kuri kuita vana vemune zvimwe zvikoro - kunyanya kuzvikoro zvinodaidzwa ...

Ngano nemashiripiti

MASHIRIPITI kana jandukwa ndechimwe chiitiko chinonyanya kutora nzvimbo mungano. Nguva zhinji vanasarungano vanoshandisa ...