Tishamwaridzane

30 Mar, 2018 - 00:03 0 Views
Tishamwaridzane

Kwayedza

VETISHAMWARIDZANE makaita basa, ndakazomuwana wandaida akatouya kumba saka vachiri kufona pa0777 514 195 chiregai.

*****

Ndiri jaya rine makore 23 pakuberekwa, ndinodawo shamwarikadzi yekuvaka musha nayo. Ndinoita zvemubato wemaoko. Nhare yangu 0774 815 541.

*****

Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvagawo mukomana wekudanana naye. Ndinoda anogeza uye ari HIV negative. Anonamata Mwari ngaandibate pa0779 229 076.

*****

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2, ndotsvagawo murume anoda zvemba, anogeza. Anoda anondibata pa0737 456 669.

*****

Ndiri murume ane makore 54, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora. Handisi pamushonga uye ndiri muHarare. Andida anondibata pa0784 440 666.

*****

Ini ndiri mukomana ari pakutsvaga mudzimai anoda kuwanikwa, chero ane mwana wake. Anoda nezvangu anotumira sms pa0774 705 725. Ndiri kwaChivi.

*****

Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3, ndotsvagawo murume ane makore 39 – 45 anogara muHarare. Zvakawanda tozotaura, anoda ngaandibate pa0737 948 330.

*****

Makadii? Ndiri murume ane makore 40, handina mwana uye ndiri kutsvagawo mukadzi kana musikana asina mwana ane makore 20 – 30. Ari HIV positive ngaandibate pa0782 413 192.

*****

Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu. Ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 55 asiri pamushonga. nhare yangu 0784 898 231.

*****

Makadii? Ndiri murume ane makore 29, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ave kuda zvemba. Ngaave asingabereke kana ane mwana 1 anopinda chechi yekwaMwazha ari pamushongawo seni, kunyanya anobva Rushinga kana Mutoko. Ane makore 24 zvichidzika, andida ngaandibate pa0774 074 955.

*****

Ndiri murume ane makore 48 ndinodawo mukadzi ane makore 30 kusvika 40 anoda kuroorwa totanga imba yedu. Vanoda tumirai sms kana kufona pa0784 196 645.

*****

Makadii? Ndiri musikana ane makore 21, ndonotsvagawo mukomana anoda zvemba neni. Ngaave ane makore 24 kusvika 30. Andifarira anofona pa0783 085 083.

*****

Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31, ndinotsvagawo murume anoda kuroora anoshanda. Nhare yangu 0774 289 101.

*****

Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 33, ndinotsvagawo shamwarirume ine makore 45 kusvika 48 okuberekwa ari pamushonga. Nhare yangu 0782 461 596.

*****

Makadini? Ini ndiri murume ane makore 43, ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora. Andifarira ngaandibate pa0775 592 337.

*****

Ndiri musikana ane makore 24 okuberekwa, ndakaremara ruoko negumbo zvese. Ndodawo munhu ari pachokwadi ane makore 28 kusvika 35 ari pachokwadi. Nhare yangu 0736 106 731.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 35 asinganwi doro kana kuputa fodya. Anoda Mwari uye anoshanda ngaandibate pa0778 052 524.

*****

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu. Ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 55 asiri pamushonga ari smart. Nhare yangu 0784 898 231.

*****

Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 43, ndine vana 3 uye ndogara kuBeatrice. Ndotsvagawo murume ane makore 44 kusvika pa60 anofarira kunamata. Nhare yangu 0776 291 245.

*****

Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31, ndinotsvagawo murume anoda kuroora anoshanda. Ini ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0774 289 101.

*****

Ndiri mukomana mupfupi ane makore 24, ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23. Ngaave anoshanda, ini ndinoshanda. Anoda ngaandibate pa0779 682 330.

*****

Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 22. Anoda zvemba anondibata pa0777 097 869.

*****

Makadii? Ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba, ndiri musikana ane makore 26. Varume vevanhu kana vanoda zvekutamba kwete. Vanoda ndibatei pa0783 571 293.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32, handina mwana uye ndinotsvagawo murume ane makore 33 kusvika 40 ane mwana 1 kana asina. Ari pamushonga ngaandibate pa0734 918 964.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane vana 2 kana 1. Ndine makore 35 okuberekwa, nhare yangu 0737 973 875.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35 kusvika 50 anoda zvemusha. Ndinobatika pa0737 600 023.

*****

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 23 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 27 kusvika 34. Ngaave ari pamushonga uye asati ave kuratidzika. Nhare yangu 0713 439 603.

*****

Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvakawo musikana ane makore 18. Munondibata pa0771 957 541.

*****

Makadii? Ndine makore 35, ndotsvagawo musikana ave kuda zvemba anogara muHarare. Asina mwana ngaandibate pa0775 543 556.

*****

Ndinotsvagawo musikana ari serious nekuvaka imba. Ndine makore 24, vanoda zvekufara handidi hangu. Nhare yangu 0715 467 295.

*****

Ini ndiri murume ane makore 36 ndodawo mudzimai wekuroora ane makore 25 – 30 asi handizi pamushonga. Ndoshanda, handina kumbobvira ndaroora. Nhare yangu 0785 607 195.

*****

Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 anotya Mwari. Anoda zvemba ari HIV negative ngaandibate pa0776 524 483.

*****

Ndiri mukadzi ane makore 40, ndiri positive uye ndinotsvagawo murume anondida. Vanoda ndibatei pa0777 118 551.

*****

Makadii veKwayedza, ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 22. Vane vana musafone henyu, nhare yangu 0783 928 813.

*****

Makadii vechirongwa chino? Ndiri mukomana ane makore 28 ndodawo musikana ane makore 18 – 26 ane mwana kana asina. Nhamba dzangu 0782 992 262.

*****

Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 3, ndodawo shamwarirume iri pamushonga asi varume vevanhu kwete. Ndoda ari pachokwadi, nhare yangu 0777 584 259.

*****

Ndiri murume ane makore 49, ndinotsvagawo mapenpals vekutaura navo nyaya. Nhare yangu 0773 942 684.

*****

Ndiri kutsvagawo mukadzi anoda zvemusha ane makore 20 kusvika 30. Ini ndine makore 31, ndoda ari pamushonga seni. Nhamba dzangu 0737 977 983.

*****

Ndiri mukomana ane makore 21 ndinodawo musikana ari kuda zvemba ane makore 18 kusvika 20. Andida tumira sms pa0784 514 227.

*****

Makadii veKwayedza? Ndingafare kwazvo mukandishambadzirawo. Ndiri mukomana ane makore 26 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo musikana wekuvaka naye musha. Anoda anondibata pa0737 386 537.

*****

Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 3, ndiri pamushonga asi handiratidziki kurwara. Andifarira ngaandibate pa0783 317 762.

*****

Ndiri murume ane makore 34 ndodawo musikana anoda kuvaka musha. Ndinoda vari muHarare chete, nhamba dzangu 0713 988 782.

*****

Ndiri mukomana ane makore makumi maviri nemashanu. Ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika asina chirwere. Nhamba dzangu i0783 901 036.

*****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41, ndiri pamushonga uye ndodawo murume ane makore 44 – 55 ave kuda zvemba. Nhare yangu 0738 797 469.

*****

Makadii henyu? Ndinotenda nebasa ramunoita. Ndiri murume ane makore 50, ndinodawo mudzimai ane makore 35 kusvika 40. Ini ndine vana 2 uye ndinoda mudzimai anotya Mwari kwete ini. Ada ngaandibate pa0718 273 386 asi ngaave anochengeta sabata.

*****

Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1, HIV positive uye ndotsvagawo murume ane makore 40. Anenge andida anondibata pa0775 084 489.

*****

Share This:

Sponsored Links