CHISHONA CHAKANAKA

08 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

Kwayedza

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo yenyu kuMupepeti nenhare dzinoti +263 714 200 007 kana e-mail inoti: [email protected] kana [email protected] Taura zita rako rizere, chikoro chako, giredhi, nenzvimbo inowanikwa chikoro chako.
* * *
MHINDURO DZESVONDO RAPERA:
Tsvaga izwi riri muchikwata “A” woribatanidza neriri muchikwata “B” kuti ugadzire izwi idzva.
“A”. rova, mubva, mubva, manyautsa, musika, mbira, mashamba
B. ndiripo, dzakondo, mukanwa, vanhu, nzou, maropa, mbira

Mhinduro: rovambira, mubvamaropa, mubvandiripo, manyautsamukanwa, musikavanhu, mbiradzakondo; mashambanzou
* * *
ZVAKABVA KUVANA
Tinotenda Simango, Waterfalls – 1. rovambira; 2. mubvamaropa; 3. mubvandiripo; 4. manyautsamukanwa; 5. mashambanzou; 6. musikavanhu; 7. dzakondombira.
* * *
Cleopatra Mupariwa, Maseko, Epworth – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Saviour Tanatswa Mupariwa, Maseko, Epworth – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Tanaka Muzamayi, Murambinda B. Primary – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiridzakonda; 7. mashambanzou.
Desire Nyambudzi – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
Christina Mushandu, Grade 6 Yellow, Makomo Primary, Epworth – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakndo; 7. mashambanzou.
0773 517 927 – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakndo; 7. mashambanzou.
* * *
Leeroy Matikinyidze, Form 1, B&P Study Centre High SchooI – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo.
* * *
Tawananyasha Mukaka, Glen View 8 Primary School – 1. rovambira; 2. mubvamaropa; 3. manyautsamukanwa; 4. musikavanhu; 5. mbiradzakondo; 6. mashambanzou; 7. mashambanzou.
* * *
Knowledge Soko, Ayrshire Mine, Banket – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
0774 706 627 – 1. Rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Pollet Nyamazha, Sakubva Primary School, Grade 7C – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Chakanetsa naChenai Maporisa Matches, Chi-town – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Gina Madyangovet, Tafara 5 Primary, Harare – 1. Rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambadzou.
* * *
Munashe Tocky Chinogwenya – Mutasa Primary School, Highfield – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo.
* * *
Panache Makandhlera, Southlea Park – 1. gavamwedzi; 2. mashambanzou; 3. pfunhambuya; 4. mhukahuru; 5. tsvimborume.
* * *
Lister Nyahuku, Grade 5A, Mutanda Primary School, Mutare – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Bailey Chinyadziro, Grade 6A, Mutasa Primary School, Highfield – 1. rovambira; 2. mubvandiripo; 3. mubvamaropa; 4. manyautsamukanwa; 5. musikavanhu; 6. mbiradzakondo; 7. mashambanzou.
* * *
Takudzwa Magadzire, Chinhoyi – Chinhu chinoberekwa nekamuti kanotambarara chinonzi chifeso.
* * *
ZVEKUITA SVONDO RINO:
Nyora patsva mitsara inotevera, asi uchitanga nezwi rinoti “nezuro”.
Muenzaniso: Ndiri kuenda kuchechi. Nezuro ndakaenda kuchechi.
1. Chipo ari kuruka Chiedza musoro.
2. Sekuru vanokama mombe shanu.
3. Amai vanoyanika hembe pamutariro.
4. VaNdudzo vanotidzidzisa kutamba bhora.
5. Vanhu vese vaenda kudare kwamambo.
* * *
Mhinduro svondo rinouya.
. Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Share This:

Sponsored Links