CHISHONA CHAKANAKA

02 Feb, 2019 - 00:02 0 Views

Kwayedza

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo yenyu kuMupepeti nenhare dzinoti +263 714 200 007 kana e-mail inoti: [email protected] kana [email protected] Taura zita rako rizere, chikoro chako, giredhi, nenzvimbo inowanikwa chikoro chako.
* * *
MHINDURO DZESVONDO RAPERA:
Tipe sungawirirano inoenderana nezita riri kutsanangurwa nechipauro.
1. Mago – matema
2. Chingwa – chichena
3. Zai – hombe
4. Nzeve – refu
4. Ndebvu – refu
* * *
ZVAKABVA KUVAVERENGI:
Chitare Tawanda, Dangamvura – 1. matema; 2. chichena; 3. hombe; 4. refu; 5. refu
* * *
0773 606 119 – Mukuru kana kuti mutungamiri pabasa kana pamusha.
* * *
Mary, Harare, 0777 587 628 – Vahosi mukadzi mukuru pabarika.
* * *
0783 829 197 – Vahosi mukadzi mukuru pabarika.
* * *
Chipunza Augustine Marondere Roki – Mukadzi mukuru vepabarika.
* * *
0778 898 409 – 1. Nhanga imba inorara vasikana, nhanga chirimwa chemumunda.
2. Dzimba dzinogarwa nevanhu kana zvipfuyo.
3. Munhu anoredza hove.
* * *
T. Tsingano, Marondera – Muchero unoti kana waibva unonuna unonzi mutohwe.
* * *
Tadiwa Mangwiro, Highfield 2 High School – 1. nhanga rekudya, nhanga mekurara vasikana
2. dzimba dzekugara, kudzimba chironda
3. mbira yekuridza, mbira kamhuka
4. guta kuva nemaguta, guta guru
5. guru rekudya, guru rekukura kwenzvimbo.
* * *
Lawrence Tom, Waterfalls, Mainway – dohwe.
* * *
Lawrence Tom, Waterfalls, Mainway – 1. tsvana; 2. mhuru; 3. mhuru; 4. nhiyo; 5. rushiye; 6. nzvenzvana; 8. nyana; 9. mbwanana; 10. dapi.
* * *
Mai Kuna, Chi-town – Dohwe/matohwe.
* * *
Obvious Mutata, Glen View – Muchero unoti kana waibva unonuna unonzi mutohwe.
* * *
0774 617 565 – Mutohwe ndiwo unonuna.
* * *
Alexio Muhanya, Gweru, Thy Name Investments – 1. mago – matema; 2. chingwa – chichena; 3. zai – hombe; 4. nzeve – refu; 5. ndebvu – refu.
* * *
Mazimbo O, Chitungwiza – Vahosi mukadzi wekutanga pabarika.
* * *
0718 655 801 – Munhu anonzi hosi kana vahosi mukadzi mukuru pabarika/paguru or pachitembo.
* * *
Lawrence Tom, Mainway, Waterfalls – Vahosi mukadzi mukuru pachipari.
* * *
Nommater Chinhoyi, 0774 392 464 – 1. mago – matema; 2. chingwa – chichena; 3. zai – hombe; 4. nzeve – refu; 5. ndebvu – refu.
* * *
Kimberly Matibiri – 1. matema; 2. chichena; 3. hombe; 4. refu; 5. refu.
* * *
Gerald Kahonde, Rujeko, Glendale – Mukadzi wekutanga pabarika vahosi.
* * *
Trinity, Rydale Ridge – Mukadzi mukuru pabarika.
* * *
0777 147 696 – 1. mago – matema; 2. chingwa – chichena; 3. zai – hombe; 4. nzeve – refu;5. ndebvu – ndefu.
* * *
Tafadzwa N Shamva, paTippaz – Mukadzi mukuru pachipari kana kuti pabarika.
* * *
0771 452 836 – 1. mago – matema; 2. chingwa – chichena; 3. zai – hombe; 4. nzeve – refu;5.?
* * *
Chioniso Manyadzwa, Stoneridge Park – Vahosi mukadzi mukuru pabarika.
* * *
0771 246 236 – Mukadzi wekutanga pabarika.
* * *
ZVEKUITA:
Zadzisa makashama nenyaudzosingwi yakakodzera kubva pane idzi:
nyonde, kanha, watsu, nzvee, svetu, zee
Gudo akati Shumba . . . nembama. Shumba akati . . . asati azoti . . . nemuromo. Tsuro akati . . . nazvo. Shumba akamuka nehasha, ndokuti . . . achida kubata Gudo, asi Gudo akati . . .
Onai mhinduro svondo rinouya.
. Tumira mhinduro panhare dzinoti 0714 200 007.

Share This:

Sponsored Links