ZVIKAMU ZVENHAU

5 months ago | February 7, 2020

Hochekoche yeHIV nema‘salon’ …Zvigero, kiroshi netsono ...

VANOITA basa rekugadzira nekugera vhudzi mumisoro yevanhu zvose nekushongedza nzara vanonzi vari kubatsira pakutapurira ...

Hutungamiri pabasa

KUBVIRA patanga Bembera Padare, zvizhinji zvataurika zvange zvakanangana nevatungamiri mudzimba, mumakambani pamwe chete ...

3 years ago | June 9, 2017

Chokwadi hunhu huri kuenda kupi?

VANHU vazhinji vari kushushikana zvikuru nekuda kwekurasa hunhu kuri kuitwa nevamwe kuburikidza nenyaya dzakadai ...

Baba nemwana vorwira ‘mudiwa’ muzukurusikana

— Pakatozvarwa kamwana Kingstone Mapupu — BABA nemwanakomana wavo vekuGokwe vanonzi vari kurwira ...