Ongororo

4 days ago | August 16, 2019

MAONERO EDU: Remwangwana rirongere

MUUPENYU, chimwe nechimwe chine nguva yacho uye kana munhu akawana mukana wekusimudzira upenyu hwake, anofanirwa ...

3 weeks ago | August 2, 2019

MAONERO EDU: Zvino kana vana vodai

SVONDO rapera, bepanhau reKwayedza rakaburitsa imwe nyaya inoshamisa — nyaya iri pamusoro pevamwe vana vane makore ari ...

Kudya sadza uchiseva neminzwa

URI kuona zvandiri kuona here panyaya yemukadzi akabuda muKwayedza svondo rapfuura wekuchekwa nezvinhu zvaasingaone?

4 weeks ago | July 26, 2019

MAONERO EDU: Baisai imbwa majekiseni

SVONDO rino tine nyaya inosuwisa zvikuru – nyaya iri pamusoro pevanhu vanosvika 32 avo vanonzi vakafa munyika muno ...

Hana ichirira kunge ngoma yechigure

MUFONI mangu mune vanhu vane zita rekuti Vimbai vanosvika 6. Kune vamwewo vanhu anaVimbai vakawanda vandinoziva kunze ...

1 month ago | July 19, 2019

Kuuraya munhu kunge huku?

SVONDO rino tine imwe nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kuMberengwa, kudunhu reMidlands. Iyi inyaya yemurume ane ...

1 month ago | July 12, 2019

Hakuna munhu anofa nenzara

MUTUNGAMIRIRI wenyika President Mnangagwa vanoti hapana munhu ari kuzofa nenzara muZimbabwe zvichitevera kusanaya ...

2 months ago | July 5, 2019

Huku yekubhadhara wadya inorwadza

Unogona kumirira kudzoserwa chikwereti nekuti akakukwereta akakuudza musi waaizokupa mari yako, asi musi wacho ...

Chando: Gara wakagadzirira!

MWAKA uno wechando unozezwa nevanhu vakawanda nekuda kwekuti kunze kunenge kuchitonhora, zvikuru mwedzi waChikunguru ...

2 months ago | June 28, 2019

Mari yemuno: Mazotigonera

NEMUSI weMuvhuro svondo rino Hurumende yakatora danho guru rekuti mari yemuno bedzi ndiyo ishandiswe pakutenga ...

2 months ago | June 21, 2019

MAONERO EDU: Tsika dzedu hadzidaro

PACHIVANHU, pane tsika nemagariro izvo vanhu vanotarisirwa kunge vachitevedza nechinangwa chekuchengetedza hunhu hwakanaka.

Ko nyika ikapera uchizviita muNaija kana muNinja?

ZVAKANZI neshamwari yangu Memory Chirere, “Ndiri kuda kubva mandiri, ndiende kure neni . . .” Ndakatya pamwechete ...

2 months ago | June 14, 2019

MAONERO EDU: Unzai yedu mari

ZIMBABWE pari zvino iri mushishi kurwisana nematambudziko ari kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu izvo zviri kuona ...

Magetsi adzima, newewo vheneka mwoyo wako

CHANDO chiri kutonhora zvekuti chandidzidzisa chidzidzo. Kunze kwebhachi randakasiya ndakaturika kubasa, ndine mamwe ...

2 months ago | June 7, 2019

Kuita chisahwira naMwari bodo!

MAZUVA ano kune machechi akawanda ayo ari kungonyuka apo vamwe vanhu vari kupedzisira vave kuzviti ndivo anaJesu kana ...

3 months ago | May 31, 2019

Kugona ngozi kuiripa bedzi

SVONDO rino tine nyaya yemusikana ane makore 20 okuberekwa uyo ari kuti anetswa nemweya wengozi yemurume waakanyepera ...

3 months ago | May 24, 2019

MAONERO EDU: Ngatikoshesei tsika, magariro

KUVAMBA nemusi weChishanu svondo rapera, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza svondo ...

Iwe ungabvume kuyamwisa garwe?

HAZVINA mutsa kutuka chitunha, asi muBhaibheri David akatora mufiro waAbhineri semufiro webenzi. Benzi rinofa kufa ...

3 months ago | May 17, 2019

Amai vanokosha, vaitirei madanha

NEMUSI weSvondo wadarika, Zimbabwe nedzimwe nyika pasi rose dzakapemberera zuva rekukosha kwanaamai reMothers Day.

3 months ago | May 10, 2019

MAONERO EDU: Kungorova vana bodo!

SVONDO rapera takaburitsa imwe nyaya inosuwisa zvikuru, nyaya yemudzimai wekwaMarange, kudunhu reManicaland, uyo akarova ...