Ongororo

1 day ago | December 13, 2019

Vezvikoro musadaro

VABEREKI vakawanda vari kunyunyuta nedanho rakatorwa nezvimwe zvikoro rekukwidza kwazvakaita mari dzemafizi etemu ...

1 week ago | December 6, 2019

Varimi rambai muine tariro

MWAKA weZhizha wakatanga masvondo mashoma adarika apo pakaturuka mvura zvikaona varimi vachiita chipata-pata kumativi ...

2 weeks ago | November 29, 2019

Ngatipedzei mhirizhonga

ZIMBABWE pari zvino iri pakati pekucherechedza mazuva 16 ekurwisa nyaya dzemhirizhonga kuvanhukadzi — ingave yemudzimba ...

Tishamwaridzane

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona ...

Zvinobata hazvingoerekana zvakuti dzvi

WAFAMBA mbiri Peshi, asi wafamba mbiri yakadhakwa semadhadha ari kufamba mumadhaka. Peshi ndiwe uri kutrenda paSocial ...

3 weeks ago | November 22, 2019

Chii chaitika kumaticha?

SVONDO rino tine nyaya inoshatirisa pamwe nekunzwisa hurombo zvikuru — nyaya ine vhidhiyo riri kutenderera iro ...

4 weeks ago | November 15, 2019

Aya mamhepo, kuchiva amai?

SVONDO rino tine nyaya inoshamisa pamwe nekukahadzisa zvikuru — nyaya yemumwe mwanakomana ane makore 21 okuberekwa ...

1 month ago | November 8, 2019

Kutsemukira Jesu kuti tsemu, tsemu

Ignatius Mabasa ICHOKWADI vanhu vakangoziva kuti hausi muroyi vanodheerera. Vanhu vanokutsemukira kuti tsemu, tsemu, ...

1 month ago | November 1, 2019

Fambiranai nemwaka

VARIMI vazhinji pari zvino vari mushishi kugadzirira mwaka weZhizha kuburikidza nekutenga mbeu, fetiraiza, mishonga ...

2 months ago | October 29, 2019

Ticha akabvisa mwana wechikoro hembe

Leonard Ncube ari kuVICTORIA FALLS BAZI redzidzo yepuraimari nesekondari rinoti riri kuita ongororo yenyaya ...

2 months ago | October 18, 2019

Vhenekwa gomarara

ZIMBABWE iri kucherechedza mwedzi wekurwisa chirwere chegomarara rezamu (Breast Cancer Awareness Month) uyo ...

Newewo usadzime magetsi erudo

Ignatious Mabasa NDINOFARIRA imbwa zvikuru. Ndinofunga kufarira kwangu imbwa kunobva pakuti chinhu chipenyu chekutanga ...

2 months ago | October 11, 2019

Zvikomba 15: Unoti uri kuitei?

SVONDO rino tine imwe nyaya iyo inokahadzisa zvikuru, nyaya yemukadzi ane makore 21 ekuberekwa uyo anoti ari kudanana ...

2 months ago | October 4, 2019

Varimi vanoda kutsigirwa

MUNGUVA pfupi iri kutevera mwaka weZhizha unenge wanyatsotanga apo mvura inotarisirwa kuturuka zvichireva kuti murimi ...

3 months ago | September 27, 2019

MAONERO EDU – Mvura: Makanzuru musatambe nesu

MASVONDO maviri adarika muKwayedza takaburitsa nyaya yaiva nemusoro waiti, “Chi-town: Dhorobha renge ruzevha”.

Tsuro akanga asingagone kushambira

RIMWE zuva Tsuro musango makaita moto zvekuti mhuka zhinji dzakatiza dzikanoyambuka rwizi. Tsuro akanetseka nekuti ...

3 months ago | September 20, 2019

MAONERO EDU: Fundo ngaiunze budiriro munyika

BAZI redzidzo yepamusoro, sainzi nekuvandudzwa kweruzivo rwemichina pari zvino riri mushishi kuvandudza dzidzo kuti ...

Uri nhunzi yawira mubhodhoro

URI nhunzi yawira mubhodhoro ichitevera tu”drink” twakasaririra iri kushaya pekubuda napo, asi kunze kune rusununguko ...

3 months ago | September 13, 2019

MAONERO EDU: Zororai murugare Cde Mugabe

GORE dema rakafukidza nyika ino nemusi weChishanu chadarika zvichitevera kushaika kwevaimbove mutungamiri weZimbabwe, ...

Kubvunza ‘Ndiani afa’ iwe uriwe wafa

TINE zvinotisunganidza sevanhu vatema. Tinokwazisana, kuitana makorokoto nekubatana maoko kana tafirwa.