Ongororo

1 week ago | April 8, 2021

Dziva rinoda kudzidzwa

naWedezerai Nhemachena ZVIKOMANA zvechidiki zvinofudza mombe kumaruwa zvisati zvanyatsogona kutuhwina saka zvinodzidzira ...

2 weeks ago | April 1, 2021

Unofanira kudya cheziya

naWedzerai Nhemachena HARISI guhwa kuti chose chaunobata uchachishandira. Ichi ndicho chokwadi chinofanira kuzivikanwa ...

3 weeks ago | March 25, 2021

Maonero Edu: Musapfachure zvamakohwa

MWAKA wekurima wa2020-2021 waratidza kuti wanga wakanaka zvikuru. Kunaya kwemvura zvakanaka, pamwe chete nekurongeka ...

Bembera padare: Chakawana hama hachisekwe

naWedzerai Nhemachena NGUVA zhinji patinoenda panenge pashaya munhu, tinonzwa pachiimbwa rwiyo “Ndimi makauraya, ndimi ...

4 weeks ago | March 18, 2021

Kure kwegava ndokusina mutsubvu

naWedzerai Nhemachena Mutsubvu muti wemusango unobereka muchero unonzi tsubvu. Tsubvu dzinonaka chaizvo, vari padare ...

1 month ago | March 12, 2021

Maonero Edu: Regai kuvarairwa, Covid-19 ichiriko

HURUMENDE nemusi weMuvhuro yakanyevenutsa matanho ekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 ayo ange aripo kwemwedzi ...

Tambai zvakanaka, chikudo kwete

Vana vakatamba chikudo pamusha une vakuru vanotsiurwa kuti vatambe zvakanaka. Kutsiura vana kunoita kuti vasakuvadzane. ...

2 months ago | February 26, 2021

Covid: Jekiseni raunza tariro

ZIMBABWE svondo rapera yakatanga chirongwa chekubaiwa kwevanhu majekiseni ekudzivirira chirwere cheCovid-19 icho ...

2 months ago | February 18, 2021

Chara chimwe hachitswanye inda

Wedzerai Nhemachena PATAKAKURA tiri kumaruwa taigona kupfeka mbatya dzedu kwemazuva akawanda dzisati dzagezwa. Kana ...

2 months ago | February 11, 2021

Maonero edu: Harare musatambe neupenyu hwevanhu

SVONDO rino tine nyaya inosuwisa zvikuru yevagari vekuGlen View neBudiriro, muguta reHarare, avo vakatarisana ...

Bembera Padare: Unokohwa chaunenge wakadyara

naWedzerai Nhemachena INO inguva yekurima isu vamwe tinorimira mhuri dzedu nenyika kuti tiwane chekudya chakakwana ...

3 months ago | January 21, 2021

Maonero Edu: Covid-19: Zvinhu zvanyangara

CHIRWERE cheCovid-19 chiri kupararira zvakanyanya munyika muno uye huwandu hwevanhu vari kufa nacho huri kukwira zuva ...

3 months ago | January 7, 2021

Iwe idya unyerere

naWedzerai Nhemachena PADARE rino tinosangana nedzakawanda, dzimwe dzacho tisu tinokonzeresa. Funga kuti munhu agere ...

4 months ago | December 31, 2020

Rongera gore ra2021

naWedzerai Nhemachena Munhu wese afarira kuuya kwegore idzva ra2021 aine chivimbo chikuru chekuti azadzise zvose ...

4 months ago | December 17, 2020

Maonero edu: Musaparadze nhaka yeZim

ZIMBABWE yakakomberwa zvikuru panyaya yezviwanikwa zvinoyevedza izvo zvinova nhaka yemusiidzanwa uye zvinobatsira ...

Bembera Padare: Zvikomo zvinopanana mhute

naWedzerai Nhemachena SVONDO rino dare riri kufamba nedonzvo rekugoverana mhute kunoita zvikomo zvakavakidzana. Kune ...

4 months ago | December 13, 2020

Maonero edu: Ngwarirai tsaona dzinouya Zhizha

MVURA pari zvino iri kunaya zvikuru kunzvimbo dzakawanda dzenyika izvo zvinoreva kutanga kwemwaka weZhizha uye varimi ...

Bembera padare: Gava richadambura musungo

naWedzerai Nhemachena MUKUGARA kwedu mumisha, mumatunhu kana mumakambani edu, tinoona kazhinji vanhu vachiita mujaho ...

4 months ago | December 3, 2020

Muvengi wako ndiwe

Wedzerai Nhemachena MAZWI matsva mumutauro wedu vatema kana vachena anomera nezvinoitika munharaunda dzatigere, mungava ...

5 months ago | November 26, 2020

Bembera Padare: Dziva guru idiva kamwe

naWedzerai Nhemachena PANE madziva anokwevera vanhu kuti vave neshungu dzekumbotivamo kuti vambotonhorerwa. Mhuka ...