TSIKA NEMAGARIRO

4 weeks ago | July 18, 2020

Dzimwe tsika siyai: Mambo

Kingstone Mapupu MAMBO Nyamweda vekuMhondoro, kuMashonaland West, vari kukurudzira vagari vekudunhu ravo nevamwe ...

4 weeks ago | July 17, 2020

akafa arumwa nehuku. . . chitunha chikachema

Ray Bande ari kwaMUTARE CHITUNHA chemudzimai wekwaChigodora, kwaMutare — uyo akafa mushure mekunge arumwa nejongwe ...

Mutomati unomera panzira . . .

naWedzerai Nhemachena MUTOMATI unomera panzira inopfuura neruzhinji haudyiwe nemurimi wacho chete, asi chero nemupfuuri ...

3 months ago | May 22, 2020

Tachoboka: mahwindi

Kingstone Mapupu naPhillipa Mukome-Chinhoi VASHANDI vekumakombi — avo vanodaidzwa nekuti mahwindi — pamwechete nevaridzi ...

Zvinhu zvinoda kutaurirana

naWedzerai Nhemachena PAMUSHA, pakambani kana padunhu panoita njake-njake vanhu vakasataurirana kuti vari kuda kuita ...

5 months ago | March 12, 2020

Amitisa vanasikana vake 5

Murume anogara kumindamirefu yeWinimbi, kwaMambo Svosve, kuMacheke, ari kunzi ihuku iri kudya mazai ayo sezvo achinzi ...

5 months ago | March 5, 2020

Mukadzi kupa murume mari yekuti amuroore…‘Vakomana havasi ...

“Chinzwaka sha, ndatenga ring, iwe neni tave ‘engaged’ uye ndine $600 yandoda kukupa (kuti) unobvisa kumba kwedu ...

5 months ago | March 3, 2020

‘Mungori baba vezita’…70pc yevana handi venyu: DNA

Ongororo ye“deoxyribonucleic acid” (DNA) iyo yakaitwa neimwe kambani yemuno yakazvimirira pamusoro pekuti muridzi ...

7 months ago | January 24, 2020

Mbudzi kudya mufenje hufana nyina

Wedzerai Nhemachena KANA mubereki achionekwa nevana vake achidya huku yose ari oga mumba, vana vakatarisa, maitiro ...

7 months ago | January 10, 2020

Tevedza hurongwa hwegore

Bembera padare naWedzerai Nhemachena HURONGWA hunobva mukugara pasi sedare remusha, kambani kana senyika tichironga ...

8 months ago | December 27, 2019

Sare chitori chirwere• Anaro haaite mwana anopona • Haatane ...

Kingstone Mapupu “IWE, rega kuita sezvinonzi une sare!” Vamwe vanhu vanonzwikwa vachishorana kana kutukana vachidaro. ...

Zivai madzinde emitupo

Ticha Danga SEKUVIMBISA kwandakaita muchikamu chapfuura, ndichatora mukana uno kuti tipedzese chirongwa chedu chemipatsa ...

8 months ago | December 20, 2019

Tsika yekurasirira

Kingstone Mapupu “DAMBUDZIKO rako iri muzukuru — rekurambwa nevakadzi — rushambwa chairwo. Iye zvino vava vangani avo ...

8 months ago | December 13, 2019

Kutambira muenzi nemvura

Muchaneta Chimuka MUNYIKA muno, dunhu rimwe nerimwe rine tsika dzarinotevedza idzo dzinosiyana nzvimbo nenzvimbo. ...

‘30 Years ndiri pfambi’

Abel Ndooka MUDZIMAI anoita basa rekutengesa muviri wake kuChiredzi anoti ava nemakore 30 “achirova ndima” asi ava ...

Bembera haridudze zita remunhu

NDAKAPARURA chikuva chino nekupa dudziro yezvinoreva bembera. Mune kumwe kutaura, bembera inzira yekusvitsa nayo tsiudzo ...

8 months ago | December 6, 2019

Nhoroondo yaMambo Chihota

Kingstone Mapupu MADZIMAMBO vane basa guru ravanobata mukurarama kwevanhu muZimbabwe. Ndivo vanonzi vene kana kuti ...

Mazitadunhurirwa ane zvaanoreva

BEMBERA naWedzerai Nhemachema MAZITA mazhinji evatema vemuZimbabwe ane chirevo, ane rungano rwemumhuri, mudunhu, ...

IMBWA HAIHUKURIRE SADZA:Mukadzi wacho haana kumbomufita

naIgnatius Mabasa TINOFIRA kuitiswa zvatisingade kana zvatisingakwanise. Ndakanga ndaenda kunhamo nekamotokari kangu ...

8 months ago | December 4, 2019

ANA MANJENJENJE MURIKO HERE UKO?

Kingstone Mapupu VAERA Mbizi – veTembo Mazvimbakupa, imika ana Chihota – nyatsonzwai kwamakabva nako uye kuti sei ...