TSIKA NEMAGARIRO

2 weeks ago | October 8, 2020

Ruzivo rwechivanhu nemamiriro emwaka

Muchaneta Chimuka KUBVA pasichigare, pane nzira dzechivanhu dzaishandiswa kuti vanhu vazive mamiriro achange akaita ...

3 weeks ago | October 1, 2020

Mutupo

Shiri Maokomavi

BEMBERA PADARE: Kutora zvevapfupi nekureba

KAZHINJI pamusha pakaita dambudziko, vanhu vanoita tsvagurudzo kuti vaone chapinda mumusha. Nedzimwe dzenguva, vamwe ...

1 month ago | September 10, 2020

Bembera Padare: Usarasike, ita rako basa

KANA vanhu vachifamba rwendo rwavasingazive kuti vari kuenda kupi, vachinoitei ikoko kwavari kuenda, nokuti ndiko ...

2 months ago | September 3, 2020

Gomana rochiva amai: ‘Anondipindira mubhedhuru’ ‘Orara ...

MURUME wekwaMutare ane makore 32 okuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuchiva amai vake vekumubereka zvekusvika pakuda ...

Bembera Padare: Iva mubereki anoyemurika

KANA vanhu vari parwendo, asi vasingasvike, vanokahadzika kuti kwavari kuenda chaiko ndekupi nokuti vanenge vachiona ...

2 months ago | August 21, 2020

Akaponda mukuwasha

Kingstone Mapupu MAPURISA eZimbabwe Republic Police (ZRP) ekwaNyamweda, kuMhondoro ari kuferefeta nyaya yatezvara weko ...

Akachena haatye kurehwa

naWedzerai Nhemachena POSE panotungamirwa vanhu hapashaikwe zvirehwa-rehwa — mungava mudzimba, mumakambani, mumakereke ...

3 months ago | July 18, 2020

Dzimwe tsika siyai: Mambo

Kingstone Mapupu MAMBO Nyamweda vekuMhondoro, kuMashonaland West, vari kukurudzira vagari vekudunhu ravo nevamwe ...

3 months ago | July 17, 2020

akafa arumwa nehuku. . . chitunha chikachema

Ray Bande ari kwaMUTARE CHITUNHA chemudzimai wekwaChigodora, kwaMutare — uyo akafa mushure mekunge arumwa nejongwe ...

Mutomati unomera panzira . . .

naWedzerai Nhemachena MUTOMATI unomera panzira inopfuura neruzhinji haudyiwe nemurimi wacho chete, asi chero nemupfuuri ...

5 months ago | May 22, 2020

Tachoboka: mahwindi

Kingstone Mapupu naPhillipa Mukome-Chinhoi VASHANDI vekumakombi — avo vanodaidzwa nekuti mahwindi — pamwechete nevaridzi ...

Zvinhu zvinoda kutaurirana

naWedzerai Nhemachena PAMUSHA, pakambani kana padunhu panoita njake-njake vanhu vakasataurirana kuti vari kuda kuita ...

7 months ago | March 12, 2020

Amitisa vanasikana vake 5

Murume anogara kumindamirefu yeWinimbi, kwaMambo Svosve, kuMacheke, ari kunzi ihuku iri kudya mazai ayo sezvo achinzi ...

8 months ago | March 5, 2020

Mukadzi kupa murume mari yekuti amuroore…‘Vakomana havasi ...

“Chinzwaka sha, ndatenga ring, iwe neni tave ‘engaged’ uye ndine $600 yandoda kukupa (kuti) unobvisa kumba kwedu ...

8 months ago | March 3, 2020

‘Mungori baba vezita’…70pc yevana handi venyu: DNA

Ongororo ye“deoxyribonucleic acid” (DNA) iyo yakaitwa neimwe kambani yemuno yakazvimirira pamusoro pekuti muridzi ...

9 months ago | January 24, 2020

Mbudzi kudya mufenje hufana nyina

Wedzerai Nhemachena KANA mubereki achionekwa nevana vake achidya huku yose ari oga mumba, vana vakatarisa, maitiro ...

9 months ago | January 10, 2020

Tevedza hurongwa hwegore

Bembera padare naWedzerai Nhemachena HURONGWA hunobva mukugara pasi sedare remusha, kambani kana senyika tichironga ...

10 months ago | December 27, 2019

Sare chitori chirwere• Anaro haaite mwana anopona • Haatane ...

Kingstone Mapupu “IWE, rega kuita sezvinonzi une sare!” Vamwe vanhu vanonzwikwa vachishorana kana kutukana vachidaro. ...

Zivai madzinde emitupo

Ticha Danga SEKUVIMBISA kwandakaita muchikamu chapfuura, ndichatora mukana uno kuti tipedzese chirongwa chedu chemipatsa ...