TSIKA NEMAGARIRO

5 days ago | January 24, 2020

Mbudzi kudya mufenje hufana nyina

Wedzerai Nhemachena KANA mubereki achionekwa nevana vake achidya huku yose ari oga mumba, vana vakatarisa, maitiro ...

3 weeks ago | January 10, 2020

Tevedza hurongwa hwegore

Bembera padare naWedzerai Nhemachena HURONGWA hunobva mukugara pasi sedare remusha, kambani kana senyika tichironga ...

1 month ago | December 27, 2019

Sare chitori chirwere• Anaro haaite mwana anopona • Haatane ...

Kingstone Mapupu “IWE, rega kuita sezvinonzi une sare!” Vamwe vanhu vanonzwikwa vachishorana kana kutukana vachidaro. ...

Zivai madzinde emitupo

Ticha Danga SEKUVIMBISA kwandakaita muchikamu chapfuura, ndichatora mukana uno kuti tipedzese chirongwa chedu chemipatsa ...

1 month ago | December 20, 2019

Tsika yekurasirira

Kingstone Mapupu “DAMBUDZIKO rako iri muzukuru — rekurambwa nevakadzi — rushambwa chairwo. Iye zvino vava vangani avo ...

2 months ago | December 13, 2019

Kutambira muenzi nemvura

Muchaneta Chimuka MUNYIKA muno, dunhu rimwe nerimwe rine tsika dzarinotevedza idzo dzinosiyana nzvimbo nenzvimbo. ...

‘30 Years ndiri pfambi’

Abel Ndooka MUDZIMAI anoita basa rekutengesa muviri wake kuChiredzi anoti ava nemakore 30 “achirova ndima” asi ava ...

Bembera haridudze zita remunhu

NDAKAPARURA chikuva chino nekupa dudziro yezvinoreva bembera. Mune kumwe kutaura, bembera inzira yekusvitsa nayo tsiudzo ...

2 months ago | December 6, 2019

Nhoroondo yaMambo Chihota

Kingstone Mapupu MADZIMAMBO vane basa guru ravanobata mukurarama kwevanhu muZimbabwe. Ndivo vanonzi vene kana kuti ...

Mazitadunhurirwa ane zvaanoreva

BEMBERA naWedzerai Nhemachema MAZITA mazhinji evatema vemuZimbabwe ane chirevo, ane rungano rwemumhuri, mudunhu, ...

IMBWA HAIHUKURIRE SADZA:Mukadzi wacho haana kumbomufita

naIgnatius Mabasa TINOFIRA kuitiswa zvatisingade kana zvatisingakwanise. Ndakanga ndaenda kunhamo nekamotokari kangu ...

2 months ago | December 4, 2019

ANA MANJENJENJE MURIKO HERE UKO?

Kingstone Mapupu VAERA Mbizi – veTembo Mazvimbakupa, imika ana Chihota – nyatsonzwai kwamakabva nako uye kuti sei ...

2 months ago | November 22, 2019

Mbudzi: Chivanhu nechiKristu

Kingstone Mapupu MWEDZI waMbudzi kubva pasichigare unonzi une zviyerwa zvakawanda uye unotorwa senguva yekuzorora kuita ...

Pane vanhu hapashaye mutauro

BEMBERA PADARE naWedzerai Nhemachema PANOGARA vanhu vakawanda munharaunda, nemitauro inowandawo. Asi munhu akaziva ...

Musikana asiri chidhuura chidhori chefeki

IMBWA HAIHUKURIRE SADZA naIgnatius Mabasa MWANASIKANA wangu, ndanzwa vachikuti uri imbwa. Ndarwadziwa nekutukwa kwako, ...

2 months ago | November 20, 2019

Mwedzi waMbudzi, chivanhu nechiKristu

Kingstone Mapupu MWEDZI waMbudzi kubva pasichigare unonzi une zviyerwa zvakawanda uye unotorwa senguva yekuzorora kuita ...

3 months ago | November 1, 2019

Vasikana vakaumburudzwa mu‘make-up’

Ignatius Mabasa PANE kombi yakanyorwa kuti “Usarwadziwe.” Handizive kuti vakanyora kombi iyoyo vaitaura kuti usarwadziwe ...

3 months ago | October 22, 2019

Vakakumurwa zvipfeko parufu

Sukoluhle Ndlovu VAGARI vemubhuku raMkuze, kwaMambo Mkoka, kuGokwe South, svondo rapera vakasara vasina neremuromo ...

3 months ago | October 18, 2019

MAKORE 10 WODHUROPU HAIVHURWE……. Mudzimai haatenderwe ...

Veronica Gwaze MUDZIMAI ari kugara kuHopley, muHarare, anoti agara nemurume wake kwemakore gumi, asi chinomushamisa ...

1 year ago | November 16, 2018

‘Madzimai munozozviwanza’

Munyori weKwayedza VAMWE vakuru vemachechi vanoti madzimai akaroorwa “anozozviwanzawo” kana pari panyaya dzekuremekedza ...