TSIKA NEMAGARIRO

1 day ago | December 13, 2019

Kutambira muenzi nemvura

Muchaneta Chimuka MUNYIKA muno, dunhu rimwe nerimwe rine tsika dzarinotevedza idzo dzinosiyana nzvimbo nenzvimbo. ...

‘30 Years ndiri pfambi’

Abel Ndooka MUDZIMAI anoita basa rekutengesa muviri wake kuChiredzi anoti ava nemakore 30 “achirova ndima” asi ava ...

Bembera haridudze zita remunhu

NDAKAPARURA chikuva chino nekupa dudziro yezvinoreva bembera. Mune kumwe kutaura, bembera inzira yekusvitsa nayo tsiudzo ...

1 week ago | December 6, 2019

Nhoroondo yaMambo Chihota

Kingstone Mapupu MADZIMAMBO vane basa guru ravanobata mukurarama kwevanhu muZimbabwe. Ndivo vanonzi vene kana kuti ...

Mazitadunhurirwa ane zvaanoreva

BEMBERA naWedzerai Nhemachema MAZITA mazhinji evatema vemuZimbabwe ane chirevo, ane rungano rwemumhuri, mudunhu, ...

IMBWA HAIHUKURIRE SADZA:Mukadzi wacho haana kumbomufita

naIgnatius Mabasa TINOFIRA kuitiswa zvatisingade kana zvatisingakwanise. Ndakanga ndaenda kunhamo nekamotokari kangu ...

1 week ago | December 4, 2019

ANA MANJENJENJE MURIKO HERE UKO?

Kingstone Mapupu VAERA Mbizi – veTembo Mazvimbakupa, imika ana Chihota – nyatsonzwai kwamakabva nako uye kuti sei ...

3 weeks ago | November 22, 2019

Mbudzi: Chivanhu nechiKristu

Kingstone Mapupu MWEDZI waMbudzi kubva pasichigare unonzi une zviyerwa zvakawanda uye unotorwa senguva yekuzorora kuita ...

Pane vanhu hapashaye mutauro

BEMBERA PADARE naWedzerai Nhemachema PANOGARA vanhu vakawanda munharaunda, nemitauro inowandawo. Asi munhu akaziva ...

Musikana asiri chidhuura chidhori chefeki

IMBWA HAIHUKURIRE SADZA naIgnatius Mabasa MWANASIKANA wangu, ndanzwa vachikuti uri imbwa. Ndarwadziwa nekutukwa kwako, ...

3 weeks ago | November 20, 2019

Mwedzi waMbudzi, chivanhu nechiKristu

Kingstone Mapupu MWEDZI waMbudzi kubva pasichigare unonzi une zviyerwa zvakawanda uye unotorwa senguva yekuzorora kuita ...

1 month ago | November 1, 2019

Vasikana vakaumburudzwa mu‘make-up’

Ignatius Mabasa PANE kombi yakanyorwa kuti “Usarwadziwe.” Handizive kuti vakanyora kombi iyoyo vaitaura kuti usarwadziwe ...

2 months ago | October 22, 2019

Vakakumurwa zvipfeko parufu

Sukoluhle Ndlovu VAGARI vemubhuku raMkuze, kwaMambo Mkoka, kuGokwe South, svondo rapera vakasara vasina neremuromo ...

2 months ago | October 18, 2019

MAKORE 10 WODHUROPU HAIVHURWE……. Mudzimai haatenderwe ...

Veronica Gwaze MUDZIMAI ari kugara kuHopley, muHarare, anoti agara nemurume wake kwemakore gumi, asi chinomushamisa ...

1 year ago | November 16, 2018

‘Madzimai munozozviwanza’

Munyori weKwayedza VAMWE vakuru vemachechi vanoti madzimai akaroorwa “anozozviwanzawo” kana pari panyaya dzekuremekedza ...

1 year ago | November 2, 2018

‘KuSmall-house kunofaya’

Muchaneta Chimuka MAZUVA ano nyaya dzema”small-house” dziri kutsviriridza apo munhurume anopinda murudo nemumwe mukadzi ...

Murume chaiye anoita sei?

Kingstone Mapupu MURUME chaiye ndeakaita sei? Kana muri muwanano, mudzimai angati murumwe kwaye ndeanoita sei? Zvii ...

1 year ago | October 26, 2018

Akamitisa amai vake

Kingstone Mapupu MHURI inogara kuDzivaresekwa Extension Phase 1, muHarare, asi kumusha ichibva kuChiweshe, yashaya ...

1 year ago | October 19, 2018

Mbonje dzerudo rweginya

Muchaneta Chimuka VAMWE vanhukadzi vanorarama neutachiona hweHIV uye vachiita mabasa ekutengesa miviri — chipfambi — ...

1 year ago | October 12, 2018

‘Apa pane nyaya’

Daphne Machiri NYANZVI dzezvechivanhu dzinoti nyaya yechitunha chemurume wekuMazowe — icho chakazovigwa chisisina rimwe ...