Denhe Reruzivo

6 months ago | October 19, 2018

Makwikwi eAfrican Woman of the Year

Munyori weKwayedza VANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza ...

O’level – Chokwadi chinobuda

Munyaradzi Gunduza  “RINA manyanga hariputirwe mumushunje.” Tsanangura kuti tsumo iyi inozadziswa sei nezviitiko ...

Grade 7: Kunyora mazwi muuzhinji

Ticha Danga MUTAURO wedu wakapfuma zvikuru uye unodadisa kana tichitevedzera mataurirwo awo akanaka. Tinozouvhiringidza ...

A-LEVEL — KUDA MUHONDO : Matambudziko enguva yehondo

Munyaradzi Gunduza KUPISIRWA dzimba nematura – Josiah anotaura achiti masoja akasvika pamusha akashaya munhu anobva ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mapfihwa. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

6 months ago | October 12, 2018

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kupindura. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: ...

Vanasikana vekuKariba vobatsirwa

Muchaneta Chimuka VANASIKANA vanodzidza munharaunda yeKariba vari kubatsirikana pakuti vaende kuchikoro vakatsvinda ...

– zviwanikwa zvezimbabwe –

Shona: TSERE Ndebele: Insele English: Honey Badger naJuliet Sharon Tom TSERE imwe yezvisikwa zvinozivikanwa pasi rose ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chaza masikati charamba ndima, chaza usiku charamba hope. Dambudziko kana chinhu chinoitika ...

Kereke vanhu

Munyaradzi Gundaza MUSORO wekuti Kereke Inofa unodudzirwa sei mumutambo uyu? Tsigira mhinduro yako nezviitiko zvishanu. [25]

Grade 7: Mitupo, zvidawo namadzinza

Ticha Danga KWATAKABVA mitunhu, anodaro mumwe muimbi. Kuti tizosvika patiri nhasi uno, tikacheuka shure kwatabva tinoona ...

O’Level-Kuda Muhonndo: Kuda anoda Chimurenga

Munyaradzi Gunduza VANHU vepamba pavanaKuda vanoda hondo chaizvo zvinoita kuti vapate musha vasingadi kuwana chavaitaura ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

7 months ago | October 5, 2018

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kukurunga kana kuti kukodzonga.

Zviwanikwa zvezimbabwe

Shona: GUDO / BVENI / DIRO Ndebele: Indwangu English: Baboon Juliet Sharon Tom KANA muri muZimbabwe, gudo, bveni kana ...

Grade 7: Ramba uchiita gadziriro yebvunzo

Ticha Danga KANA Zhizha raswedera, miti inoita pfumvudza kuyeuchidza vanhu kuti nguva yava kuda kukwana yekuvhurika ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chiri mumoyo chiri muninga. Chinhu chiri mumwoyo wemunhu hachigone kuonekwa kana kuzivikanwa. ...

Zvikoro zvobatsirwa nemichina

Rumbidzayi Ngwenya SANGANO reZimbabwe Chapter of the Forum for African Women Educationalists (FAWEZI) svondo radarika ...