NHAU DZEDZIDZO

1 month ago | March 15, 2019

A-LEVEL — NGANO DZAMATAMBIDZANWA: Maumbirwo engano

Munyaradzi Gunduza Mavambo: NGANO dziri muboka reuvaranomwe hwemutaurwa, uye dzakaumbwa nezvikamu zvitatu zvinoti ...

O-LEVEL — MANYAMBIRI: Zvidzidzo murungano

Munyaradzi Gunduza ZVINHU zvaunodzidza ndizvo zvaunobata mushure mekunge waverenga bhuku. Sekusiyana kwemaverengero edu, ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mutsiwemvura, murarabungu kana muraraungu. Vamwe vanoti muchekawaramba ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Mandikurumidze akazvara mandinonoke. Kana munhu achiita zvinhu nekukasika nechinangwa chekuti ...

Grade 7: Tsanangudzo yetsumo

Ticha Danga RWENDO rwuno hatina mibvunzo yekutanga tapindura kubva muchikamu chakapfuura nekuti nyaya yedu yakanga iri ...

2 months ago | March 1, 2019

Zvikoro zvovandudzwa

Kudzai Chikiwa naSharon Chikowore HURUMENDE yakatanga chirongwa chekuvandudza zvikoro zviri kufanodzidzirwa nevana ...

Opa mabhezari kuvana vechikoro

Daphne Machiri SANGANO rakazvimirira reAfrica Rise Foundation riri kusimudzira dzidzo yevana vanobva kumhuri ...

Chirongwa chekusima miti

Abel Ndooka VANA vechikoro vari kurumbidza chirongwa chiri kuitwa neFriends of the Environment yakabatana nekambani ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nwiwa, bvembe kana kuti vise. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva ...

Grade 7: Rodza njere nemadimikira

Ticha Danga MUKUVAVARIRA kwedu kuti tipinde mugoho remhando yepamusoro, tinobata mativi ose kuti tigadzire hwaro ...

O-LEVEL — MANYAMBIRI: Madingindira arimo

Munyaradzi Gunduza CHINONZI dingindira ipfungwa huru dzinenge dzichibuda murungano. Kazhinji rungano rwunofamba ...

A-LEVEL — NGANO DZEMATAMBIDZANWA: Ngano chii?

Munyaradzi Gunduza NGANO mutambo wepasichigare waitambwa nasarungano nevateereri munguva dzemanheru kunyanya mumwaka ...

Tsumo nemadimikira namukanya:

Mhinduro yesvondo rapera: Kure kwegava ndokusina mutsubvu. Nekuti gava rinodisisa kudya muchero wetsubvu zvikuru, ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

3 months ago | February 8, 2019

‘Zvikoro zvose zvinoda ECD’

Malven Mugadzikwa MUKURU wedzidzo mudunhu reHarare, VaChristopher Kateera, vanoti zvikoro zvose zvinosungirwa kuva ...

Mizinda yemabasa yopera kuvakwa

Rejoy Masengedzero KUVAKWA kwemizinda yekudzidzira mabasa emawoko (innovation hubs) inosvika mitanhatu muzvikoro ...

Maticha opinzwa basa

Freeman Razemba HURUMENDE yakaendesa mazita 1 500 evanhu vanoda kupinda basa rehuticha kuPublic Service Commission (PSC) ...

‘Pamwe igomarara’

Munyori weKwayedza VOTAURA pamusoro pedenda remukadzi ari kuti anoyamwiwa nenyoka nezvidhoma uyu, chamangwiza ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Mweni haapedze dura. Kubatsira munhu ari kudarika nepamba penyu hakuite kuti musare musisina ...