NHAU DZEDZIDZO

1 month ago | February 8, 2019

Mizinda yemabasa yopera kuvakwa

Rejoy Masengedzero KUVAKWA kwemizinda yekudzidzira mabasa emawoko (innovation hubs) inosvika mitanhatu muzvikoro ...

Maticha opinzwa basa

Freeman Razemba HURUMENDE yakaendesa mazita 1 500 evanhu vanoda kupinda basa rehuticha kuPublic Service Commission (PSC) ...

‘Pamwe igomarara’

Munyori weKwayedza VOTAURA pamusoro pedenda remukadzi ari kuti anoyamwiwa nenyoka nezvidhoma uyu, chamangwiza ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Mweni haapedze dura. Kubatsira munhu ari kudarika nepamba penyu hakuite kuti musare musisina ...

O-LEVEL- MANYAMBIRI…Pfupiso yaManyambiri

Munyaradzi Gunduza TINOFAMBIRA mberi kubva patakasiira svondo rakapfuura. Paida naPaido vanokura vari vana vakanga ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

2 months ago | February 2, 2019

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

2 months ago | February 1, 2019

‘Simudzirai kwamunobva’

Kingstone Mapupu VERUZHINJI – kunyanya vane mabhizimisi nevamwe vane zvigaro zvepamusoro – vari kukurudzirwa kuti ...

Farirai kuverenga: Shumba

Daphne Machiri VANA vechikoro vari kukurudzirwa kuti vafarire kuverenga mabhuku senzira yekusimudzira dzidzo yavo uyewo ...

O-LEVEL — Manyambiri: Nhoroondo yemunyori

Munyaradzi Gunduza NHOROONDO yemunyori inokosha zvikuru pakunzwisisa chinyorwa chake. Izvi zvinodaro nokuti munyori ...

A-LEVEL — akanhonga vhunze nemuromo: Musoro webhuku

Munyaradzi Gunduza UYU mutambo wakanyorwa naBright Chimedza Mashayamombe ndokutsikiswa neveZPH mugore ra2015. Bhuku iri ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Kufa hwehosi inosiya imwe Kana munhu anga ane chinzvimbo pabasa, mumusha kana muhutungamiri, ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mheni. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Mheni – ...

2 months ago | January 25, 2019

Zcc yovakisa zvimwe zvikoro

Thupeyo Muleya ari kuBEITBRIDGE CHECHI yeZion Christian Church (ZCC) inoti gore rino ichavakisa zvikoro munyika muno ...

2 months ago | January 23, 2019

Designetics yosimudzira kushandiswa kweruzivo rwechizvino-zvino  

KAMBANI yeDesignetics iri kuvandudza nekurerutsa nzira dzekudzidza dzinoshandisa chizvino-zvino.

2 months ago | January 18, 2019

Zvikwereti kuvadzidzi vekuyunivhesiti

HURUMENDE ine hurongwa hwekuvamba homwe yechikwereti yekubatsira vadzidzi vekumakoreji nemayunivhesiti avo vari ...

800 vodzidza patsva

Fortunate Gora ari kuCHINHOYI VANA vanodarika 800 avo vakange vambomira kuenda kuchikoro kudunhu reMashonaland West ...

GRADE 7 …Hurongwa hwegore ra2019

Ticha Danga TAKACHINGAMIDZANA zvakanaka gore rino richitanga tichiedza kupinzana mumuforo maererano nekupinda mugwaro ...

O-LEVEL – KEREKE INOFA… Mabasa emafoni

Munyaradzi Gunduza TSANANGURA kuti kushandiswa kwemafoni kunobatsira sei kusundidzira rongetedzo yenyaya mberi muna ...

Ziva-

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti sambani kana kuti hweru. Vamwewo vanoiti hwiribidi. Hedzinoi dzimwe ...