Ongororo

3 months ago | June 14, 2019

Magetsi adzima, newewo vheneka mwoyo wako

CHANDO chiri kutonhora zvekuti chandidzidzisa chidzidzo. Kunze kwebhachi randakasiya ndakaturika kubasa, ndine mamwe ...

3 months ago | June 7, 2019

Kuita chisahwira naMwari bodo!

MAZUVA ano kune machechi akawanda ayo ari kungonyuka apo vamwe vanhu vari kupedzisira vave kuzviti ndivo anaJesu kana ...

4 months ago | May 31, 2019

Kugona ngozi kuiripa bedzi

SVONDO rino tine nyaya yemusikana ane makore 20 okuberekwa uyo ari kuti anetswa nemweya wengozi yemurume waakanyepera ...

4 months ago | May 24, 2019

MAONERO EDU: Ngatikoshesei tsika, magariro

KUVAMBA nemusi weChishanu svondo rapera, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza svondo ...

Iwe ungabvume kuyamwisa garwe?

HAZVINA mutsa kutuka chitunha, asi muBhaibheri David akatora mufiro waAbhineri semufiro webenzi. Benzi rinofa kufa ...

4 months ago | May 17, 2019

Amai vanokosha, vaitirei madanha

NEMUSI weSvondo wadarika, Zimbabwe nedzimwe nyika pasi rose dzakapemberera zuva rekukosha kwanaamai reMothers Day.

4 months ago | May 10, 2019

MAONERO EDU: Kungorova vana bodo!

SVONDO rapera takaburitsa imwe nyaya inosuwisa zvikuru, nyaya yemudzimai wekwaMarange, kudunhu reManicaland, uyo akarova ...

Wakatsamwira kunyimwa keke repamuchato?

MAZUVA ano ndiri kurwa nenyama nekuti nyama ine nyaya. Nyama inoda zvinhu zvakawanda asi zvinhu izvozvo zvisingabatsire ...

5 months ago | May 3, 2019

Kungozvibata kwakakosha

SVONDO rino tine nyaya inopa chidzidzo kuruzhinji, kunyanya kuvanhurume, yemurume ane sikarudzi yake yakatsakatika ...

Kudenga nekugehena hakuna maShops

naIgnatius Mabasa  MARI yanetsa kunge Maths dzinonzi dzinodiwa asi vanhu vasina. Kunetsa kwemari kunoratidza kunetsa ...

5 months ago | April 17, 2019

Door rekufunga rakadonha mupfungwa

HANDISI munhu anovaviwa nemhezi dzeruvengo. Zvakarewo handisi munhu anovenga, nekuti ruvengo rwakafanana nenyama ...

MAONERO EDU: Ngatizorore, asi tisakanganwe!

YASVIKA nguva iya yegore inofarirwa nevanhu vakawanda – yezororo rekuwana kweZimbabwe kuzvitonga kuzere (Independence ...

Zvekuita kana munhu ashungurudzwa

KUSHUNGURUDZWA nenzira yebonde kunoreva kubatwa chibharo kana kuedza kuita zvinhu zvinogumisira zvakonzera nyaya ...

5 months ago | April 12, 2019

Idai: Tisamire kubatsira

ZIMBABWE pari zvino iri mushishi kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remvura yemafashamu yaive nedutumupengo ...

Kutaura kusvika vanhu vati eke!

IMBWA HAIHUKURE SADZA naIgnatius Mabasa PAMAZUVA andakanga ndiri imbwa, ndakadzidza kuti hadzisi nguva dzese ...

5 months ago | April 5, 2019

Tinoda vana vanopasa!

 ZIMBABWE inyika inozivikanwa zvikuru pakuve nevanhu vane fundo yepamusoro kudarika dzimwe nyika dzose dzemuAfrica ...

6 months ago | March 29, 2019

MAONERO EDU

ZIMBABWE iri kufambirana nedzimwe nyika pasi rose munyaya dzekushandiswa kwenzira dzechizvino-zvino dzakaita senhare, ...

6 months ago | March 22, 2019

Idai: Tose tine basa

NYIKA yeZimbabwe izere nekusuwa kukuru.

6 months ago | March 15, 2019

Munhukadzi wakakosha

KUTI musha ubudirire mune zvose, panodikanwa munhukadzi. Ndokusaka kuine chirevo chinoti “musha mukadzi”. Kana munhurume ...

Mutemo wekumiswa basa

Danai Chirawu MUBEPANHAU reKwayedza remusi wa8 Kurume 2019, takakurukura pamusoro pekodzero dzemumabasa takanyanya ...