NHAU DZEKUMATARE

11 months ago | April 27, 2018

Vakadzi vorwira murume kuchechi yekwaMwazha

Lizzy Mushoriwa MADZIMAI vahosi nanyachide pabarika vakamutsa zvimbokoma pachechi yavanopinda yeAfrican Apostolic Church ...

Ohwandira nemukadzi muzvikona

Gamuchirai Muzanenhamu SAMUSHA vekuoneswa ndondo nemudzimai wavakarambana naye uyo anonzi anovateverera kwavanoenda ...

‘Mufundisi unodanana nemudzimai wangu’

Janet Chari MUFUNDISI wekuenda kudare achida gwaro rekuzvidzivirira mushure mekupomerwa mhosva yekudanana nemudzimai ...

‘Murume wangu akasotwa’

Gamuchirai Muzanenhamu VAHOSI vekuda kushandisa dare kuti nyachide abve pamurume wavo vakashaya pekupinda zvichitevera ...

11 months ago | April 20, 2018

Ozvambura mukadzi nesimbi

Janet Chari MURUME wekuendeswa kudare nemudzimai wake achinzi ari kumushungurudza anotsinhira kuti amunorova nekuda ...

12 months ago | April 6, 2018

mwana anotukirira amai

Gamuchirai Muzanenhamu AMAI vekushungurudzwa nemwanakomana wavo vakazopotera kudare redzimhosva vachiti ari kuvaonesa ...

‘Ndicharoya tsvina yako’

Lizzy Mushoriwa MURUME wekuSunningdale, muHarare, anoti ava kutyira upenyu hwake sezvo mukoma wake achigara achimuudza ...

‘Dzosa $2800 yangu kana usisandide’

Lizzy Mushoriwa MUSIKANA wekupinzwa chikoro neaimbova mukomana wake anoti ave kumushungurudza achiti ava kuda kudzoserwa ...

Vana zvidhakwa vanorova amai

Lizzy Mushoriwa IMWE shirikadzi yakachema-chema mudare ichiti iri kuoneswa nhamo nekurohwa nekutukwa zvinyandzi nevana ...

Tsotsi rakadzipa mupurisa

Muchaneta Chimuka MURUME wekuChitungwiza wekubira vanhu vaviri nhdarembozha dzavo pamwe nekuzodzipa mupurisa aida ...

12 months ago | March 30, 2018

Mai veRuwadzano vakarasa mwana muchimbuzi

Kingstone Mapupu MWANA ane mwedzi mitanhatu yekuberekwa akanunurwa ari mupenyu mushure mekuita mazuva matatu akandwa ...

Mutendi akauraya baba nechepfu

Wimbainashe Zhakata naJoel Mugariwa VAGARI vekwaChitakatira, kwaMutare, vakasara vasina remuromo mushure mekunge mutumbi ...

‘muteuro weraki’ wauraya mwana

Whinsley Masara MUNYAYA yasiya miviri yevazhinji yopindwa nechando nekutya, murume wekuLupane anonzi akafa mushure ...

Vonangana huroyi, humbavha

Gamuchirai Muzanenhamu VARUME vaviri vaimboshanda vose vakazonetsana zvekusvika pakuendesana kudare redzimhosva ...

12 months ago | March 23, 2018

akapa mwana mimba… ‘Ndaifunga kuti abva zera’

Muchaneta Chimuka MURUME wekuChitungwiza ari kubvuma mhosva yekuti akabata chibharo kasikana kane makore 14 ekuberekwa ...

‘Ichokwadi, ndinorova murume’

Gamuchirai Muzanenhamu MUDZIMAI wekumiswa mudare neaimbove murume wake achinzi anomurova anotsinhira kuti ichokwadi kuti ...

‘Mwana wangu imbavha’

Lizzy Mushoriwa BABA vekuti vaoneswa ndondo nekugara vachibirwa zvinhu zvinosanganisira DVD nemwanakomana wavo, ...

Anosvipirwa mate kumeso navahosi

Gamuchirai Muzanenhamu MUDZIMAI nyachide pabarika ari kudunura mudare redzimhosva achiti vahosi vake vane katsika ...

Vana 4 vorova baba naamai

Lizzy Mushoriwa BABA vanorohwa pamwe chete nemudzimai wavo nevana vavo vakazopotera kudare vachiti havachadya rinopisa.

1 year ago | March 9, 2018

Vahosi vobatira nyachide banga

Lizzy Mushoriwa MUDZIMAI nyachide pabarika akazopotera kudare redzimhosva achiti ashaiswa rugare navahosi avo vaanoti ...