3 days ago | September 13, 2019

Mwaka inowanikwa mugore

KANA nguva yekunyora bvunzo yoswedera, mazuva anobva aita kunge ari kumhanyiswa uye mumusoro munoita semusina kana ...

Zvinodzidzwa mungano

PARI zvino mave kuziva kuti ngano dzinodzidzwa kuchidzidzo cheUvaranomwe paShona yeA-Level muchikamu chekutanga. ...

Kubvunza ‘Ndiani afa’ iwe uriwe wafa

TINE zvinotisunganidza sevanhu vatema. Tinokwazisana, kuitana makorokoto nekubatana maoko kana tafirwa.

1 week ago | September 6, 2019

Baba nemwana voitana ‘mwaa’

MURUME wekuGoromonzi ari kutongwa nedare rasadunhu weko nenyaya yaari kupomerwa yekudanana nemwanasikana wake uyo ava ...

Vorwira chingwa nemafetikuku

MURIDZI wemba akaendesa roja rake kudare redzimhosva achiti riri kumusvotesa richiti anopona nekudya mafetikuku kana ...

Mai tasa kwatsikamutanda Booster

MUKADZI wekwaMambo Mangwende, kwaMurehwa, anonzi akafa, ndokuvigwa kaverevere svondo rapera mushure mekunge anwiswa muti ...

MARI YAKABVUTWA NESHIRI

MURUME anoita basa rehukoronyera pamusika mukuru weMbare svondo rapera akasara angoshama muromo apo imwe ye$500 yaainge ...

Akadzika muzukuru banga pahuro

MURUME anogara mubhuku rekwaZhangira, kwaSeke — wekumiswa mudare nemhosva yekubaya muzukuru wake pahuro nebanga uyo ...

Tezvara akafira muroora

MURUME wekwaMarange, kwaMutare, anonzi svondo rapera akamuka chibhebhenenga ndokuponda baba vake achivatema nedemo apo ...

‘Ndoda ropa remunhu’

VANHU vaive mudare vakakahadzika zvikuru apo mumwe mukomana akati mukoma wake anogara achimutyisidzira kuti anoda ropa ...

‘Rega ndimbokechwa zvangu ini’

VANHU vaive mudare vakakatyamadzwa zvikuru apo mumwe musikana akati ari kurwadziwa nezviri kuitwa nemukadzi muvakidzani ...

Handichada nhabvu: Mhofu

AIMBOVE murairidzi wechikwata chenyika chenhabvu chemaWarriors, Sunday “Mhofu” Chidzambwa, anoti ambosendeka zvemutambo ...

Vobika chingwa chembambaira

CHIKAMU cheDevelopment Technology Centre chiri paUniversity of Zimbabwe (UZ) chiri kusimudzira zvidzidzo zvemabasa ...

‘Handirambwe zvekumhanya’

MUDZIMAI wekuEpworth, muHarare, akaendesa aimbova murume wake kudare redzimhosva achiti haasi kuda kuti amurambe uye ...

Kudzivirira njodzi muzvikoro

VAKURU vezvikoro zviri muHarare nevatevedzeri vavo pamwe chete nevamwe vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muzvikoro ...

Madzimai opunduka nekurima

MADZIMAI ekuHauna, kuHonde Valley vari kuwana mari zvikuru vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo kuburikidza nekurima ...

Paraffin orangarirwa

MWANASIKANA weshasha yaive nemukurumbira munyaya dzemadhirama - mushakabvu Phillip “Paraffin” Mushangwe - Tarisai ...

Tishamwaridzane

YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE: CHIRONGWA chino ndeche vanhu vari pachokwadi avo vari kutsvaga shamwari (penpals) ...

Bhora mutambo

VAVERENGI, tinoda kuti mufembere, mutiudze kuti mutambo weWorld Cup Qualifier uripo pakati peZimbabwe neSomalia ...

Sei uchifanirwa kushandisa makondomu kana une utachiona hweHIV?

SANGANO reNational AIDS Council range riri kutambira mibvunzo yakawanda kubva kune vanhu vane utachiona hweHIV vachida ...